cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES INDEXADES A SCOPUS


Servei de Biblioteques
Scopus
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 117
Accés al recurs
Descripció, indicadors i més
Proposar revista

Llista ordenada alfabèticament.

         
  títol CITESCORE
issn
 
         
l'editor permet arxivar alguna versió del document Across languages and cultures: a multidisciplinary journal for translation and interpreting studies 1.6
1585-1923
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Acta linguistica asiatica 0.5
2232-3317
Accés a les dades

AILA review 1.7
1461-0213
Accés a les dades

Accés Obert Alpha: revista de artes, letras y filosofía 0.2
0716-4254
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Applied linguistics 6.8
0142-6001
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Babel: revue internationale de la traduction = international journal of translation 0.6
0521-9744
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Bianyi luncong (編譯論叢) = Compilation and translation review 0.1
2071-4858
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Cadernos de tradução 0.2
1414-526X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique 0.9
0008-4131
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian modern language review 1.6
0008-4506
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 0.7
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Cognitive linguistics 2.8
0936-5907
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Computer assisted language learning 12.6
0958-8221
Accés a les dades

Concentric: studies in linguistics (同心圓與文學與文化研究) 0.1
1810-7478
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Critical discourse studies 4.2
1740-5904
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Cultura, lenguaje y representación 0.7
1697-7750
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse & society 3.0
0957-9265
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse studies 3.3
1461-4456
Accés a les dades

Accés Obert Discurso y sociedad 0.5
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document European journal of communication 5.5
0267-3231
Accés a les dades

Fachsprache: journal of professional and scientific communication 0.8
1017-3285
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Foreign language annals 4.6
0015-718X
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Forma y función 0.1
0120-338X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Forum: revue internationale d'interprétation et de traduction = international journal of interpretation and translation 0.4
1598-7647
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Hermeneus: revista de traducción e interpretación 0.4
1139-7489
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Hermes: journal of language and communication in business 0.7
0904-1699
Accés a les dades

Accés Obert Hikma: estudios de traducción 0.3
1579-9794
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Human communication research 6.9
0360-3989
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Ibérica: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos ( AELFE ) 1.6
1139-7241
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Íkala: revista de lengua y cultura 1.0
0123-3432
Accés a les dades

Indogermanische Forschungen: Zeitschrift für Indogermanistik und historische Sprachwissenschaft = journal of Indo-European studies and historical linguistics 0.6
0019-7262
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Intercultural pragmatics 2.3
1612-295X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of corpus linguistics 2.4
1384-6655
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of lexicography 2.5
0950-3846
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of multilingualism 4.4
1479-0718
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of the sociology of language 1.5
0165-2516
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreter and translator trainer 2.9
1750-399X
Accés a les dades

Accés Obert Interpreters' newsletter 0.3
1591-4127
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreting: international journal of research and practice in interpreting 4.0
1384-6647
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document InTRAlinea: online translation journal 0.3
-
Accés a les dades

ITL: international journal of applied linguistics 2.2
2294-110X
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document JoSTrans: the journal of specialised translation 3.4
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of applied linguistics and professional practice 0.6
2040-3658
Accés a les dades

Accés Obert Journal of intercultural communication 0.8
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of intercultural communication research 1.7
1747-5759
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of international communication 2.0
1321-6597
Accés a les dades

Journal of internationalization and localization 0.4
2032-6904
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of language, identity and education 3.9
1534-8458
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of linguistics 2.2
0022-2267
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multicultural discourses 3.2
1744-7143
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multilingual and multicultural development 5.0
0143-4632
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies 3.6
0378-2166
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of sociolinguistics 3.3
1360-6441
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Komunikacija i kultura online 0.1
-
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document L2 journal: an electronic refereed journal for foreign and second language educators
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & communication: an interdisciplinary journal 2.8
0271-5309
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & intercultural communication 2.8
1470-8477
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language in society 4.5
0047-4045
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning & technology: a refereed journal for second and foreign language scholars and educators 9.0
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning journal 4.7
0957-1736
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning: a journal of research in language studies 9.7
0023-8333
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language teaching: surveys and studies 7.0
0261-4448
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language, culture and curriculum 4.6
0790-8318
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Languages in contrast: international journal for contrastive linguistics 1.2
1387-6759
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lebende sprachen: zeitschrift für interlinguale und interkulturelle kommunikation 0.8
0023-9909
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Lengua y migración 0.4
1889-5425
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua e stile: rivista di storia della lingua italiana 0.1
0024-385X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua: an international review of general linguistics 1.5
0024-3841
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguamática 0.7
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistic inquiry 2.8
0024-3892
Accés a les dades

Accés Obert Linguistica Antverpiensia, new series: themes in translation studies 1.0
0304-2294
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistics and education: an international research journal 2.4
0898-5898
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Machine translation 5.3
0922-6567
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Meta: journal des traducteurs = translators' journal 0.4
0026-0452
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Między oryginałem a przekładem 0.1
1689-9121
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language journal 8.6
0026-7902
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language review 0.3
0026-7937
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document MonTI: monografías de traducción e interpretación = monografies de traducció i d'interpretació = monographs in translation and interpreting = monographies de traduction et d'interprétation = monographien zür translation 1.4
1889-4178
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Multicultural Shakespeare: translation, appropriation and performance 0.2
2083-8530
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Multilingua: journal of cross-cultural and interlanguage communication 3.5
0167-8507
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Mutatis mutandis: revista latinoamericana de traducción 0.7
2011-799X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Natural language and linguistic theory 3.5
0167-806X
Accés a les dades

Accés Obert New voices in translation studies 0.6
-
Accés a les dades

Accés Obert Onomázein: revista de lingüística, filología y traducción 0.5
0717-1285
Accés a les dades

Accés Obert Palimpsestes: revue de traduction 0.3
1148-8158
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Parallèles 0.4
1015-7573
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Perspectives: studies in translation theory and practice 3.0
0907-676X
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Porta linguarum: an international and interuniversity journal of foreign language didactics 1.9
1697-7467
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Przekładaniec: a journal of translation studies 0.1
1425-6851
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Quaderns: revista de traducció 0.1
1138-5790
Accés a les dades

ReCALL: the journal of the European Association for Computer Assisted Language Learning 5.7
0958-3440
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista de lingüística y lenguas aplicadas 0.8
1886-2438
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista española de lingüística aplicada = Spanish journal of applied linguistics 0.6
0213-2028
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista signos. Estudios de lingüística 1.3
0035-0451
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Rocznik Przekladoznawczy 0.0
1896-4362
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Sendebar: revista de traducción e interpretación 0.5
1130-5509
Accés a les dades

Accés Obert SKASE journal of translation and interpretation 0.8
-
Accés a les dades

Accés Obert Studia Romanica Posnaniensia 0.1
0137-2475
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in language 1.0
0378-4177
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in second language acquisition 8.0
0272-2631
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document System: an international journal of educational technology and applied linguistics 5.3
0346-251X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Target: international journal of translation studies 2.4
0924-1884
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Terminology: international journal of theoretical and applied issues in specialized communication 1.7
0929-9971
Accés a les dades

Text & talk: an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies 1.1
1860-7330
Accés a les dades

Textual practice 0.4
0950-236X
Accés a les dades

Accés Obert Tonos digital: revista de estudios filológicos 0.3
-
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Trans: revista de traductología 0.3
1137-2311
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation & interpreting: the international journal of translation and interpreting research 1.8
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and interpreting studies: the journal of the American Translation and Interpreting Studies Association 1.6
1932-2798
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and literature 0.2
0968-1361
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation review 0.4
0737-4836
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation spaces: a multidisciplinary, multimedia and multilingual journal of translation 2.4
2211-3711
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation studies 2.0
1478-1700
Accés a les dades

Translation, cognition & behavior 1.4
2542-5277
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translator 1.1
1355-6509
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document VIAL: Vigo international journal of applied linguistics 1.8
1697-0381
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document [sic]:a journal of literature, culture and literary translation 0.0
-
Accés a les dades

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA