cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES INDEXADES A SCOPUS


Servei de Biblioteques
Scopus
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 100
Accés al recurs
Descripció, indicadors i més
Proposar revista

Llista ordenada alfabèticament.

         
  títol CITESCORE
issn
 
         
l'editor permet arxivar alguna versió del document Across languages and cultures 1.58
1585-1923
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document AILA review 0.76
1461-0213
Accés a les dades

Accés Obert Alpha: revista de artes, letras y filosofía 0.18
0716-4254
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Applied linguistics 3.20
0142-6001
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Babel 0.15
0521-9744
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique 0.26
0008-4131
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian modern language review 0.82
0008-4506
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Cognitive linguistics 1.62
0936-5907
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Computer assisted language learning 2.19
0958-8221
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Critical discourse studies 1.24
1740-5904
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Cultura, lenguaje y representación 0.12
1697-7750
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse & society 1.98
0957-9265
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse studies 1.40
1461-4456
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document European journal of communication 2.05
0267-3231
Accés a les dades

Fachsprache 0.39
1017-3285
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Foreign language annals 1.05
0015-718X
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Hermeneus: revista de traducción e interpretación 0.20
1139-7489
Accés a les dades

Accés Obert Hermes 0.32
0904-1699
Accés a les dades

Accés Obert Hikma: estudios de traducción = translation studies 0.00
1579-9794
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Human communication research 2.86
0360-3989
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Ibérica 0.69
1139-7241
Accés a les dades

Accés Obert Íkala: revista de lengua y cultura 0.07
0123-3432
Accés a les dades

Indogermanische Forschungen 0.19
0019-7262
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Intercultural pragmatics 1.25
1612-295X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of corpus linguistics 1.22
1384-6655
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of lexicography 0.90
0950-3846
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of multilingualism 0.81
1479-0718
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of the sociology of language 0.96
0165-2516
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreter and translator trainer 0.74
1750-399X
Accés a les dades

Accés Obert Interpreters' newsletter 0.23
1591-4127
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreting: international journal of research and practice in interpreting 0.84
1384-6647
Accés a les dades

Accés Obert InTRAlinea 0.15
-
Accés a les dades

Journal of intercultural communication 0.33
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of intercultural communication research 0.71
1747-5759
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of international communication 0.48
1321-6597
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of language, identity and education 0.77
1534-8458
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of linguistics 0.73
0022-2267
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multicultural discourses 1.13
1744-7143
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multilingual and multicultural development 1.11
0143-4632
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of pragmatics 1.48
0378-2166
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of sociolinguistics 2.05
1360-6441
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & communication 0.95
0271-5309
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & intercultural communication 1.14
1470-8477
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language in society 1.92
0047-4045
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning 2.19
0023-8333
Accés a les dades

Accés Obert Language learning & technology 1.98
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning journal 0.80
0957-1736
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language teaching 1.91
0261-4448
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Language, culture and curriculum 1.52
0790-8318
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Languages in contrast 0.57
1387-6759
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lebende Sprachen 0.14
0023-9909
Accés a les dades

Lengua y migración 0.19
1889-5425
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua 0.87
0024-3841
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua e stile 0.00
0024-385X
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguamática 0.58
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistic inquiry 1.45
0024-3892
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistica Antverpiensia 0.24
0304-2294
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistics 0.79
0024-3949
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistics and education 1.13
0898-5898
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Machine translation 0.97
0922-6567
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Meta: journal des traducteurs = translators' journal 0.28
0026-0452
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language journal 2.62
0026-7902
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language review 0.15
0026-7937
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document MonTI: monografías de traducción e interpretación = monografies de traducció i d'interpretació = monographs in translation and interpreting = monographies de traduction et d'interprétation = Monographien .. 0.45
1889-4178
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Multicultural Shakespeare 0.00
2083-8530
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Multilingua 1.14
0167-8507
Accés a les dades

Accés Obert Mutatis mutandis: revista latinoamericana de traducción 0.01
2011-799X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Natural language and linguistic theory 0.89
0167-806X
Accés a les dades

Accés Obert New voices in translation studies 0.19
-
Accés a les dades

Accés Obert Onomázein: revista de lingüística, filología y traducción 0.20
0717-1285
Accés a les dades

Accés Obert Palimpsestes 0.00
1148-8158
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Panace@: boletín de medicina y traducción 0.08
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Perspectives: studies in translation theory and practice 0.78
0907-676X
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Porta linguarum 0.26
1697-7467
Accés a les dades

Accés Obert Przekładaniec 0.00
1425-6851
Accés a les dades

Accés Obert Quaderns: revista de traducció 0.08
1138-5790
Accés a les dades

ReCALL 2.66
0958-3440
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista de lingüística y lenguas aplicadas 0.18
1886-2438
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista española de lingüística aplicada 0.14
0213-2028
Accés a les dades

Revista signos 0.36
0035-0451
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Sendebar 0.24
1130-5509
Accés a les dades

Accés Obert SKASE journal of translation and interpretation 0.10
-
Accés a les dades

Studia Romanica Posnaniensia 0.04
0137-2475
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in language 0.38
0378-4177
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in second language acquisition 2.49
0272-2631
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document System 1.76
0346-251X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Target: international journal of translation studies 0.74
0924-1884
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Terminology 0.42
0929-9971
Accés a les dades

Text & talk 0.63
1860-7330
Accés a les dades

Textual practice 0.17
0950-236X
Accés a les dades

Accés Obert Tonos digital 0.01
-
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Trans: revista de traductología 0.00
1137-2311
Accés a les dades

Accés Obert Translation & interpreting 0.32
-
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and interpreting studies 0.52
1932-2798
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and literature 0.12
0968-1361
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation review 0.03
0737-4836
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation spaces 0.25
2211-3711
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation studies 0.49
1478-1700
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Translator 0.55
1355-6509
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document VIAL: Vigo international journal of applied linguistics 0.26
1697-0381
Accés a les dades

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2019 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA