cap revistes

REVISTES INDEXADES A CARHUS


Servei de Biblioteques
CARHUS
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 112
Accés al recurs
Descripció, indicadors i més
Proposar revista

Llista ordenada per indicador, de major a menor.

       
  títol
issn
indicador
     
  Austràlia Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation & interpreting: the international journal of translation and interpreting research
-
A

  Austria Fachsprache: journal of professional and scientific communication
1017-3285
A

  Bèlgica Open Access Linguistica Antverpiensia, new series: themes in translation studies
0304-2294
A

  Canadà AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Meta: journal des traducteurs = translators' journal
0026-0452
A

  Xile Open Access Onomázein: revista de lingüística, filología y traducción
0717-1285
A

  Xile Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista signos. Estudios de lingüística
0035-0451
A

  Xile Open Access Alpha: revista de artes, letras y filosofía
0716-4254
A

  Alemanya AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of the sociology of language
0165-2516
A

  Alemanya Text & talk: an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies
1860-7330
A

  Alemanya AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Multilingua: journal of cross-cultural and interlanguage communication
0167-8507
A

  Alemanya AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Intercultural pragmatics
1612-295X
A

  Alemanya AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Cognitive linguistics
0936-5907
A

  Hongria AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Across languages and cultures: a multidisciplinary journal for translation and interpreting studies
1585-1923
A

  Internacional Open Access New voices in translation studies
-
A

  Irlanda AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language, culture and curriculum
0790-8318
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in language
0378-4177
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua: an international review of general linguistics
0024-3841
A

  Països Baixos AILA review
1461-0213
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and interpreting studies: the journal of the American Translation and Interpreting Studies Association
1932-2798
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Terminology: international journal of theoretical and applied issues in specialized communication
0929-9971
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Target: international journal of translation studies
0924-1884
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Natural language and linguistic theory
0167-806X
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Machine translation
0922-6567
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Languages in contrast: international journal for contrastive linguistics
1387-6759
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies
0378-2166
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreting: international journal of research and practice in interpreting
1384-6647
A

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of corpus linguistics
1384-6655
A

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Círculo de lingüística aplicada a la comunicación
-
A

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Ibérica: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos ( AELFE )
1139-7241
A

  Espanya AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document VIAL: Vigo international journal of applied linguistics
1697-0381
A

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Quaderns: revista de traducció
1138-5790
A

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document MonTI: monografías de traducción e interpretación = monografies de traducció i d'interpretació = monographs in translation and interpreting = monographies de traduction et d'interprétation = monographien zür translation
1889-4178
A

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Hermeneus: revista de traducción e interpretación
1139-7489
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of multilingualism
1479-0718
A

  Regne Unit ReCALL: the journal of the European Association for Computer Assisted Language Learning
0958-3440
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of linguistics
0022-2267
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document System: an international journal of educational technology and applied linguistics
0346-251X
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translator
1355-6509
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation studies
1478-1700
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Perspectives: studies in translation theory and practice
0907-676X
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language teaching: surveys and studies
0261-4448
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning journal
0957-1736
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & intercultural communication
1470-8477
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of sociolinguistics
1360-6441
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multilingual and multicultural development
0143-4632
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of multicultural discourses
1744-7143
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Interpreter and translator trainer
1750-399X
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document International journal of lexicography
0950-3846
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document European journal of communication
0267-3231
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse studies
1461-4456
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Discourse & society
0957-9265
A

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Applied linguistics
0142-6001
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language journal
0026-7902
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Foreign language annals
0015-718X
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Studies in second language acquisition
0272-2631
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistics and education: an international research journal
0898-5898
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Linguistic inquiry
0024-3892
A

  Estats Units Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning & technology: a refereed journal for second and foreign language scholars and educators
-
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language learning: a journal of research in language studies
0023-8333
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language in society
0047-4045
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Language & communication: an interdisciplinary journal
0271-5309
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Human communication research
0360-3989
A

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Computer assisted language learning
0958-8221
A

  Canadà AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique
0008-4131
B

  Canadà TTR: traduction, terminologie et rédaction
0835-8443
B

  Canadà AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Canadian modern language review
0008-4506
B

  Colòmbia Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Íkala: revista de lengua y cultura
0123-3432
B

  Dinamarca Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Hermes: journal of language and communication in business
0904-1699
B

  Alemanya AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Lebende sprachen: zeitschrift für interlinguale und interkulturelle kommunikation
0023-9909
B

  Alemanya Indogermanische Forschungen: Zeitschrift für Indogermanistik und historische Sprachwissenschaft = journal of Indo-European studies and historical linguistics
0019-7262
B

  Itàlia AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Lingua e stile: rivista di storia della lingua italiana
0024-385X
B

  Itàlia Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document InTRAlinea: online translation journal
-
B

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation spaces: a multidisciplinary, multimedia and multilingual journal of translation
2211-3711
B

  Països Baixos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Babel: revue internationale de la traduction = international journal of translation
0521-9744
B

  Espanya AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista española de lingüística aplicada = Spanish journal of applied linguistics
0213-2028
B

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Porta linguarum: an international and interuniversity journal of foreign language didactics
1697-7467
B

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Terminàlia
2013-6692
B

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Sendebar: revista de traducción e interpretación
1130-5509
B

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Panace@: boletín de medicina y traducción
-
B

  Suècia Open Access Journal of intercultural communication
-
B

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation and literature
0968-1361
B

  Regne Unit Textual practice
0950-236X
B

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern language review
0026-7937
B

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of intercultural communication research
1747-5759
B

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation review
0737-4836
B

  Estats Units AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of language, identity and education
1534-8458
B

  Eslovàquia Open Access SKASE journal of translation and interpretation
-
B

  Colòmbia Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Mutatis mutandis: revista latinoamericana de traducción
2011-799X
C

  França Open Access Palimpsestes: revue de traduction
1148-8158
C

  Polònia Open Access Studia Romanica Posnaniensia
0137-2475
C

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Trans: revista de traductología
1137-2311
C

  Espanya Open Access Tonos digital: revista de estudios filológicos
-
C

  Espanya Open Access Hikma: estudios de traducción
1579-9794
C

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document 1611: revista de historia de la traducción
1988-2963
D

  Bèlgica Équivalences: revue de traduction et de traductologie
0779-5599
D

  Brasil Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Cadernos de tradução
1414-526X
D

  Dinamarca Open Access LSP journal
-
D

  França Banque des mots
0067-3951
D

  Hong Kong AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation quarterly (翻譯季刊)
1027-8559
D

  Internacional Open Access Terminology science and research: journal of the International Institute for Terminology Research
1017-382X
D

  Internacional Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Debate terminológico
-
D

  Polònia Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Między oryginałem a przekładem
1689-9121
D

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes
-
D

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad
-
D

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Viceversa: revista galega de traducción
1135-8920
D

  Espanya Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista tradumàtica: tecnologies de la traducció
-
D

  Espanya Ciervo
0045-6896
D

  Espanya Open Access Babel A.F.I.A.L.
1132-7332
D

  Regne Unit AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of applied linguistics and professional practice
2040-3658
D

  Regne Unit Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document JoSTrans: the journal of specialised translation
-
D

  Estats Units Open Access Translation journal
1536-7207
D

  Estats Units Open Access Journal of translation
-
D

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA