Carhus Plus


Servei de Biblioteques

Carhus Plus+


Aquest recurs ofereix la possibilitat de demanar la inclusió de títols de revista. Si no trobeu en el llistat que us oferim un títol que us interessa podeu demanar que estudiin la seva incorporació.

Com es pot proposar la inclusió d'una nova revista?

Els responsables d'una revista poden enviar a l'AGAUR peticions per a incloure una revista. La proposta haurà d'anar acompanyada d'un informe actualitzat explicant els paràmetres de publicació científica acomplerts per la revista. L'informe haurà d'explicar com es compleixen els paràmetres explicats en l'apartat "Com es classifiquen les revistes B, C i D?" fent menció del sistema de revisió dels articles per part de la revista i del percentatge d'articles rebutjats.

La proposta haurà d'anar avalada per tres professors de diferents universitats amb la corresponent signatura electrònica o manuscrita (si s’envia l’original per correu postal ).

Tota la documentació relacionada pot ser enviada al correu electrònic carhus.agaur@gencat.cat o per correu ordinari a l'adreça següent:

AGAUR
CARHUS PLUS
Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Per a més informació adreceu-vos a carhus.agaur@gencat.cat
 Servei de Biblioteques