cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES INDEXADES A FRANCIS


Servei de Biblioteques
Francis
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 27
Accés al recurs 
Descripció, indicadors i més

Aquest recurs no ofereix la possibilitat d'enllaçar directament amb el títol indexat.
Llista ordenada alfabèticament.

   
 
 
títol
issn
 
   
 
Applied linguistics
0142-6001

Babel: revue internationale de la traduction = international journal of translation
0521-9744

Banque des mots
0067-3951

Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique
0008-4131

Canadian modern language review
0008-4506

Hermeneus: revista de traducción e interpretación
1139-7489

Human communication research
0360-3989

International journal of corpus linguistics
1384-6655

International journal of the sociology of language
0165-2516

Interpreting: international journal of research and practice in interpreting
1384-6647

ITL: international journal of applied linguistics
2294-110X

Journal of linguistics
0022-2267

Journal of pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies
0378-2166

Journal of sociolinguistics
1360-6441

Language learning: a journal of research in language studies
0023-8333

Languages in contrast: international journal for contrastive linguistics
1387-6759

Lingua: an international review of general linguistics
0024-3841

Linguistic inquiry
0024-3892

Linguistica Antverpiensia, new series: themes in translation studies
0304-2294

Machine translation
0922-6567

Multilingua: journal of cross-cultural and interlanguage communication
0167-8507

Natural language and linguistic theory
0167-806X

Studies in language
0378-4177

Target: international journal of translation studies
0924-1884

Terminology: international journal of theoretical and applied issues in specialized communication
0929-9971

Text & talk: an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies
1860-7330

Trans: revista de traductología
1137-2311

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA