SCOPUS


Servei de Biblioteques

Scopus

Aquest recurs ofereix la possibilitat de demanar la inclusió de títols de revista. Si no trobeu en el llistat que us oferim un títol que us interessa podeu demanar que estudiin la seva incorporació.

Per sol·licitar que Scopus avaluï una publicació per incorporar-la a la seva bases de dades ompliu el formulari Title Suggestion form (només per a l'editor de la publicació)

Per conèixer els criteris que Scopus té en compte durant l'avaluació de les revistes, podeu consultar  la pàgina Content Policy and Selection - Journal Selection Criteria

Abans de fer la sol·licitud d'avaluació, Scopus recomana llegir el document  A General Introduction to Scopus and the Work of the Content Selection and Advisory Board. Servei de Biblioteques