cap revistes

REVISTES INDEXADES A INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES (IBSS)


Servei de Biblioteques
IBSS
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 24
Accés al recurs
Descripció, indicadors i més

Aquest recurs no ofereix la possibilitat d'enllaçar directament amb el títol indexat.
Llista ordenada alfabèticament.

   
 
títol
issn
   
  Applied linguistics
0142-6001

  Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique
0008-4131

  Canadian modern language review
0008-4506

  Cognitive linguistics
0936-5907

  Communication & society
-

  Comunicación y sociedad
0214-0039

  Critical discourse studies
1740-5904

  Discourse & society
0957-9265

  Discourse studies
1461-4456

  European journal of communication
0267-3231

  Indogermanische Forschungen: Zeitschrift für Indogermanistik und historische Sprachwissenschaft = journal of Indo-European studies and historical linguistics
0019-7262

  International journal of multilingualism
1479-0718

  International journal of the sociology of language
0165-2516

  Journal of intercultural communication
-

  Journal of linguistics
0022-2267

  Journal of multilingual and multicultural development
0143-4632

  Journal of pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies
0378-2166

  Language & communication: an interdisciplinary journal
0271-5309

  Language in society
0047-4045

  Linguistic inquiry
0024-3892

  Multilingua: journal of cross-cultural and interlanguage communication
0167-8507

  Text & talk: an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies
1860-7330

  Textual practice
0950-236X

  Translator
1355-6509

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA