cap revistes

REVISTES INDEXADES A:
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF PERIODICAL LITERATURE (IBZ)


Servei de Biblioteques

Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 64
Descripció, indicadors i més
alertaActualment no tenim subscripció

Aquest recurs no ofereix la possibilitat d'enllaçar directament amb el títol indexat.
Llista ordenada alfabèticament.

   
 
 
títol
issn
 
   
 
1611
1988-2963 

Across languages and cultures
1585-1923 

AILA review
1461-0213 

Applied linguistics
0142-6001 

Babel
0521-9744 

Banque des mots
0067-3951 

Canadian journal of applied linguistics = Revue canadienne de linguistique appliquée
1481-868X 

Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique
0008-4131 

Canadian modern language review
0008-4506 

Cognitive linguistics
0936-5907 

Cultura, lenguaje y representación
1697-7750 

Discourse & society
0957-9265 

Discourse studies
1461-4456 

European journal of communication
0267-3231 

Fachsprache
1017-3285 

Foreign language annals
0015-718X 

Ibérica
1139-7241 

Indogermanische Forschungen
0019-7262 

Intercultural pragmatics
1612-295X 

International journal of corpus linguistics
1384-6655 

International journal of the sociology of language
0165-2516 

Interpreter and translator trainer
1750-399X 

Interpreting: international journal of research and practice in interpreting
1384-6647 

InTRAlinea

Jostrans: journal of specialized translation

Journal of applied linguistics and professional practice
2040-3658 

Journal of intercultural communication

Journal of linguistics
0022-2267 

Journal of multilingual and multicultural development
0143-4632 

Journal of pragmatics
0378-2166 

Journal of sociolinguistics
1360-6441 

Language & communication
0271-5309 

Language & intercultural communication
1470-8477 

Language in society
0047-4045 

Language learning
0023-8333 

Language learning & technology

Language learning journal
0957-1736 

Languages in contrast
1387-6759 

Lebende Sprachen
0023-9909 

Lingua
0024-3841 

Linguistic inquiry
0024-3892 

Linguistics
0024-3949 

Machine translation
0922-6567 

Modern language review
0026-7937 

Multilingua
0167-8507 

Natural language and linguistic theory
0167-806X 

Perspectives: studies in translation theory and practice
0907-676X 

Rask
0909-8976 

Revista española de lingüística aplicada
0213-2028 

Revista signos
0035-0451 

Studies in language
0378-4177 

Studies in second language acquisition
0272-2631 

Studii de gramatică contrastivă
1584-143X 

System
0346-251X 

Target: international journal of translation studies
0924-1884 

Terminology
0929-9971 

Text & talk
1860-7330 

Tonos digital

Translation & interpreting

Translation and interpreting studies
1932-2798 

Translation and translanguaging in multilingual contexts
2352-1805 

Translation review
0737-4836 

Translation spaces
2211-3711 

Translator
1355-6509 

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i Interpretació
2013 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA