cap revistes

OBJECTIUS


Servei de Biblioteques

Aquest portal té els objectius següents:

Agrupar totes les revistes científiques de l'àrea de coneixement de: Estudis de Traducció i Interpretació.

Centralitzar la informació en relació als indicadors de qualitat de les revistes d'aquesta l'àrea per tal de conèixer-ne el potencial.

Identificar les revistes amb més visibilitat i impacte per decidir on publicar.

Conèixer les normes de publicació i directrius de redacció de cada revista.

Conèixer les polítiques de copyright i de publicació en accés obert d'aquestes revistes.

Informar per ajudar a l'acreditació del Personal Docent i Investigador (PDI) d'aquesta àrea de coneixement.

Identificar els recursos de les entitats acreditatives.

Localitzar les publicacions.

 


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA