cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Terminàlia

Inici:2009-
Semestral

Peer Review Peer Review

Llicència Creative Commons
Tipus d'accés: Diamant Diamant
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Terminàlia


ISSN: 2013-6692 | ISSN-e: 2013-6706 | Espanya  Espanya

Editor: Societat Catalana de Terminologia, Institut d'Estudis Catalans
Idiomes: català, anglès, castellà, francès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
   
La temàtica de la revista gira entorn de la terminologia, en sentit ampli, i també s'estén a àmbits afins (anàlisi del discurs especialitzat, traducció especialitzada, història del discurs científic, ensenyament de llengües amb propòsits específics, enginyeria lingüística aplicada al treball terminològic, corpus lingüístics de contingut especialitzat, etc.). Són ben reconegudes arreu les activitats terminològiques catalanes (en formació, en recerca, en normalització, en producció de recursos). Aquesta revista és, doncs, una publicació catalana amb una clara voluntat de projecció exterior.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET
 Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Indicadors
 carhus+2018 : B  ÀREA: Filologia, lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: C
CIRC
 DIALNET METRICAS  Quartil: C4 IMPACTe: 0.033  categoria: Filologías; Lingüística
Dialnet Métricas
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 2
Google scholar metrics
 LATINDEX: Pendiente
fitxa
 MIAR: 6.0
fitxa
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA