Recurs
Consulta
 
Llista de referència
  Arts & Humanities Citation Index  02/2020    Accés a la llista
  BITRA
   Accés a la llista
  Carhus+2018  02/2020    Accés a la llista
  CIRC
02/2020    Accés a la llista
  Dialnet Métricas. Índice Dialnet de revistas
07/2021    Accés a la llista
  ERIH PLUS
05/2020    Accés a la llista
  ESCI 
02/2020
   Accés a la llista
  FRANCIS  10/2015*    Accés a la llista
  Google scholar metrics 07/2021   Accés a la llista
  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) 05/2020   Accés a la llista
  International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) 10/2016*   Accés a la llista
  International Medieval Bibliography (IMB) 07/2011**    
  Journal Citation Reports
07/2021
  Accés a la llista
  Latindex   12/2018   Accés a la llista
  LLBA.Linguistics and Language Behavior Abstracts 12/2016*   Accés a la llista
  Ranking de revistas con sello de calidad FECYT
07/2021
  Accés a la llista
  MIAR
03/2020
  Accés a la llista
  RILM 
05/2020
  Accés a la llista
  Scopus
07/2019
  Accés a la llista
  SJR. Scimago Journal & Country Rank 07/2021   Accés a la llista
  Social Sciences Citation Index 02/2020   Accés a la llista
 
   
 

* No existeixen actualitzacions posteriors

** No tenim accés a les dades