Recurs
Consulta
 
Llista de referència
  Arts & Humanities Citation Index 
11/2018
   Accés a la llista
  BITRA
   Accés a la llista
  Carhus+2014 
05/2015*
   Accés a la llista
  CIRC
12/2018
   Accés a la llista
  DICE
07/2014*
   Accés a la llista
  ERIH PLUS
11/2018
   Accés a la llista
  ESCI 
11/2018
   Accés a la llista
  FRANCIS 
10/2015*
   Accés a la llista
  Google scholar metrics
09/2018
  Accés a la llista
  Index Islamicus 
07/2012**
  Accés a la llista
  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
11/2017
  Accés a la llista
  International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
10/2016*
  Accés a la llista
  International Medieval Bibliography (IMB)
07/2011**
   
  Journal Citation Reports
07/2018
  Accés a la llista
  Latindex  
12/2017
  Accés a la llista
  LLBA.Linguistics and Language Behavior Abstracts
12/2016*
  Accés a la llista
  MIAR
04/2018
  Accés a la llista
  RESH
10/2014*
  Accés a la llista
  RILM 
09/2017
  Accés a la llista
  Selo de calidad FECYT
12/2016*
  Accés a la llista
  Scopus
7/2018
  Accés a la llista
  SJR. Scimago Journal & Country Rank
06/2018
  Accés a la llista
  Social Sciences Citation Index
10/2017
  Accés a la llista
 
   
 

* No existeixen actualitzacions posteriors

** No tenim accés a les dades