cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
[Sic] a journal of literature, culture and literary translation 

Inici:2010-
Semestral

Peer Review Peer Review

Llicència Creative Commons
Tipus d'accés: Diamant Diamant
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


[sic]:a journal of literature, culture and literary translation


ISSN-e: 1847-7755 | Croàcia  Croàcia

Editor: University of Zadar
Idiomes: anglès, croat

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
   
This journal focuses on theoretical, empirical and artistic research in the fields of culture, literature and literary translation. By publishing research papers, reviews, literary criticism, interviews and literature in translation, [sic] wishes to offer a wide, interdisciplinary approach to dominant, but also marginal and/or currently unrecognized as well as emerging literary and cultural trends and practices and in this way open a dialogue between proponents of different approaches to the said areas. As such, [sic] is seen as an international platform for scholars, practitioners and artists dealing with culture, literature and literary translation.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Indicadors
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 ESCI  
ESCI enllaç
 jOURNAL CITATION REPORTS:

   Journal impact factor (JIF):   Quartil:    AREA:  
   JOURNAL CITATION INDICATOR(JCI): 0.02  QUARTIL: Q4  AREA: Literature

 
 scopus   CITESCORE: 0.0
SJR
 SJR: 0.103 QUARTIL:Q3 HINDEX: àREA: Literature and literary theory
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA