cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de BibliotequesInici:1967-
Semestral

Peer Review Peer Review

Llicència Creative Commons
Tipus d'accés: Diamant Diamant
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Revista signos. Estudios de lingüística


ISSN: 0035-0451 | ISSN-e: 0718-0934 | Xile  Xile

Editor: Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
Idiomes: anglès, castellà

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
   
La revista tiene como objeto estimular y facilitar el intercambio académico entre investigadores de la comunidad científica internacional, publicando artículos originales de investigaciones científicas tanto teóricas como aplicadas en idioma español o inglés. Su enfoque disciplinar se centra exclusivamente en el área de la lingüística y algunas interdisciplinas: Psicolingüística, Lingüística del Texto, Lingüística del Discurso y Lingüística Aplicada.
   

On es troba
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET

 

Indicadors
 ahci
Consulta la revista a AHCI 
 carhus+2018 : A  ÀREA: Filologia, lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: A+
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 14
Google scholar metrics
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
 
 jOURNAL CITATION REPORTS:

   Journal impact factor (JIF): 0.018  Quartil:  Q4  AREA: Linguistics
 
 LATINDEX: Pendiente
fitxa
 MIAR: 11.0
fitxa
 scopus   CITESCORE: 1.0
SJR
 SJR: 0.298 QUARTIL:Q1 HINDEX: 16 àREA: Literature and literary theory
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA