cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Inici:2009-
Anual

Peer Review Peer Review

Llicència Creative Commons
Tipus d'accés: Diamant Diamant
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


MonTI: monografías de traducción e interpretación = monografies de traducció i d'interpretació = monographs in translation and interpreting = monographies de traduction et d'interprétation = monographien zür translation


ISSN: 1889-4178 | ISSN-e: 1989-9335 | Espanya  Espanya

Editor: Universidad de Alicante
Idiomes: alemany, anglès, castellà, català, francès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
   
Es tracta d'una revista acadèmica amb vocació internacional promoguda per les tres universitats públiques valencianes amb docència en traducció i interpretació. La revista pretén sobretot centrar-se en l'anàlisi en profunditat dels assumptes relacionats amb la nostra interdisciplina a través de monogràfics caracteritzats pel rigor científic, el debat i la pluralitat.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET

 

Indicadors
 Bitra
AHCI 
 carhus+2018 : A  ÀREA: Filologia, lingüística i sociolingüística 
 
 CIRC: A
CIRC
 DIALNET METRICAS  Quartil: C1 IMPACTe: 0.655  categoria: Filologías; Lingüística
Dialnet Métricas
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 ESCI  
ESCI enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 10
Google scholar metrics
 jOURNAL CITATION REPORTS:

   Journal impact factor (JIF): 0.8  Quartil:    AREA:  
   JOURNAL CITATION INDICATOR(JCI): 0.19  QUARTIL: Q4  AREA: Linguistics

 
 LATINDEX: 31
fitxa
 MIAR: 7.6
fitxa
 Ránking FECYT QUARTIL: C2 PUNTUACIÓ: 29.15 CATEGORIA: Lingüística
 scopus   CITESCORE: 1.4
SJR
 SJR: 0.400 QUARTIL:Q1 HINDEX: àREA: Language and linguistics; Linguistics and language
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA