cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Asiascape

Inici:2014-
Semestral

Peer Review Peer Review

Tipus d'accés: Híbrida Híbrida
Càrrec per processament d’articles: YES APCs: YES
Article Processing Charges


Asiascape: digital Asia


ISSN: 2214-2304 | ISSN-e: 2214-2312 | Països Baixos  Països Baixos

Editor: Brill
Idiomes: anglès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
   
This journal explores the political, social, and cultural impact of digital media in Asia. Bringing together inter- and multi-disciplinary research in the social sciences, arts, media and communication studies, information and computer sciences, and area studies, the journal examines the role that information, communication, and digital technologies play in Asian societies, as well as in intra-regional and transnational dynamics.
   

On es troba

 

Indicadors
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 SJR: 0,566 QUARTIL:Q1 HINDEX: 7 àREA: Anthropology; Communication; Cultural studies
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA