cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Europe-Asia studies

Inici:1993-
10 núms l'any

Peer Review Peer Review

Tipus d'accés: Híbrida Híbrida
Càrrec per processament d’articles: YES APCs: YES
Article Processing Charges


Europe-Asia studies


ISSN: 0966-8136 | ISSN-e: 1465-3427 | Regne Unit 

Editor: Carfax Publishing Ltd.
Idiomes: anglès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
This is the principal academic journal in the world focusing on the history and current political, social and economic affairs of the countries of the former "communist bloc" of the Soviet Union, Eastern Europe and Asia. At the same time, the journal explores the economic, political and social transformation of these countries and the changing character of their relationships with the rest of Europe and Asia.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

 

Indicadors
 carhus+2018 : A  ÀREA: General o multidisciplinar 
 
 CIRC: A+
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 26
Google scholar metrics
 International Bibliography of the Social Sciences
 
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
 
 jOURNAL CITATION REPORTS Restringido Quartil :  Q1
JOURNAL CITATION INDICATOR(JCI): QUARTIL: AREA:
 
 MIAR: 11.0
fitxa
 scopus   CITESCORE: 1.42
SJR
 SJR: 0,67 QUARTIL:Q1 HINDEX: 57 àREA: Geography, planning and development; History; Sociology and political science; Economics and econometrics
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2021 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA