cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Applied Linguistics


Inici:1980-
Trimestral

Peer Review Peer Review

Tipus d'accés: Híbrida Híbrida
Càrrec per processament d’articles: YES APCs: YES
Article Processing Charges


Applied linguistics


ISSN: 0142-6001 | ISSN-e: 1477-450X | Regne Unit 

Editor: Oxford University Press
Idiomes: anglès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
This journal publishes research into language with relevance to real-world problems. It help make connections between fields, theories, research methods, and scholarly discourses, and welcomes contributions which critically reflect on current practices in applied linguistic research. It promotes scholarly and scientific discussion of issues that unite or divide scholars in applied linguistics. It is less interested in the ad hoc solution of particular problems and more interested in the handling of problems in a principled way by reference to theoretical studies.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET

 

Indicadors
 Bibliographie Linguistique
 carhus+2018 : A  ÀREA: Filologia, lingüística i sociolingüística; Comunicació i informació
 
 CIRC: A+
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 Francis
 
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 41
Google scholar metrics
 International Bibliography of the Social Sciences
 
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
 
 jOURNAL CITATION REPORTS Restringido Quartil :  Q1
JOURNAL CITATION INDICATOR(JCI): QUARTIL: AREA:
 
 Linguistics and language behavior abstracts (LLBA)
 
 MIAR: 11.0
fitxa
 scopus   CITESCORE: 3.20
SJR
 SJR: 3,941 QUARTIL:Q1 HINDEX: 96 àREA: Communication; Language and linguistics; Linguistics and language
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2021 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA