cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques


Inici:1985-
Quadrimestral

Peer Review Peer Review

Llicència Creative Commons
Tipus d'accés: Diamant Diamant
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Revista CIDOB d'afers internacionals


ISSN: 1133-6595 | ISSN-e: 2013-035X | Espanya  Espanya

Editor: Barcelona Center for International Affairs (CIDOB)
Idiomes: castellà

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
   
Aquesta publicació cultural/acadèmica de relacions internacionals és pionera en l'àmbit hispanoparlant i ofereix al lector una anàlisi en profunditat dels temes internacionals des de diferents punts de vista i perspectives, combinant informació i anàlisi. Tots els números són un monogràfic coordinat per un expert. La publicació està dirigida a la comunitat acadèmica i al públic interessat i/o implicat en general: actors polítics, econòmics i socials, del món associatiu i de les ONGD, empresarial, etc.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET
 Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

Indicadors
 carhus+2018 : C  ÀREA: Sociologia i política
 
 CIRC: B
CIRC
 DIALNET METRICAS  Quartil: C2 IMPACTe: 0,173  categoria: Ciencias políticas
Dialnet Métricas
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 ESCI  
ESCI enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 9
Google scholar metrics
 LATINDEX: 33
fitxa
 MIAR: 10.0
fitxa
 Ránking FECYT QUARTIL: C2 PUNTUACIÓ: 41.69 CATEGORIA: Ciencias Políticas y Sociologia
 scopus   CITESCORE: 0.17
SJR
 SJR: 0,243 QUARTIL:Q2 HINDEX: 4 àREA: Political science and international relations
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA