cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Doletiana


Inici:2007-
Anual

Peer Review Peer Review

Tipus d'accés: Diamant Diamant
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Doletiana: revista de traducció, literatura i arts


ISSN-e: 1988-3366 | Espanya 

Editor: Universitat Autònoma de Barcelona
Idiomes: anglès, català, castellà, francès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Drets d'autor i autoarxiu no disponible Drets d'autor i autoarxiu NO DISPONIBLE
Aquesta revista on line internacional d'estudis transdisciplinaris sobre traducció publica números temàtics amb contribucions inèdites. La revista compta amb un consell assessor, constituït per especialistes de prestigi reconegut en diversos àmbits científics, literaris i artístics, el qual col.labora en les revisions i avaluacions dels treballs proposats per a la publicació.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

 

Indicadors
 Bitra
AHCI 
 CIRC: D
CIRC
 DIALNET METRICAS  Quartil: C4 IMPACTe: 0,000  categoria: Filologías; Lingüística
Dialnet Métricas
 LATINDEX: Pendiente
fitxa
 MIAR: 1.5
fitxa
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2021 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA