cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Inici:1990-
5 núms l'any

Peer Review Peer Review

Tipus d'accés: Híbrida Híbrida
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Computer assisted language learning


ISSN: 0958-8221 | ISSN-e: 1744-3210 | Estats Units 

Editor: Taylor & Francis
Idiomes: anglès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
This is an intercontinental and interdisciplinary journal which leads the field in its dedication to all matters associated with the use of computers in language learning (L1 and L2), teaching and testing. It provides a forum to discuss the discoveries in the field and to exchange experience and information about existing techniques.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET

 

Indicadors
 ahci
Consulta la revista a AHCI 
 carhus+2018 : A  ÀREA: Educació; Filologia, lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: A+
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 34
Google scholar metrics
 jOURNAL CITATION REPORTS Restringido Quartil :  Q1
JOURNAL CITATION INDICATOR(JCI): QUARTIL: AREA:
 
 Linguistics and language behavior abstracts (LLBA)
 
 MIAR: 11.0
fitxa
 scopus   CITESCORE: 3.23
SJR
 SJR: 1,614 QUARTIL:Q1 HINDEX: 48 àREA: Computer science applications; Language and linguistics; Linguistics and language
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2021 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA