cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 


Inici:1990-
Bimestral

Peer Review Peer Review

Tipus d'accés: Híbrida Híbrida
Càrrec per processament d’articles: YES APCs: YES
Article Processing Charges


Journal of Asian economics


ISSN: 1049-0078 | ISSN-e: 1873-7927 | Estats Units  Estats Units

Editor: Elsevier BV
Idiomes: anglès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
   
This journal publishes original research works from all fields of economics, particularly those with an emphasis on the economy of Asian Countries. Research that compares the economic development in Asian Countries with that in other countries is also encouraged.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

 

Indicadors
 CIRC: A
CIRC
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 23
Google scholar metrics
 jOURNAL CITATION REPORTS:
   Journal impact factor: Restringit Quartil :  Q2
   JOURNAL CITATION INDICATOR(JCI): QUARTIL: AREA:
 
 MIAR: 11.0
fitxa
 scopus   CITESCORE: 1.59
SJR
 SJR: 0,64 QUARTIL:Q2 HINDEX: 47 àREA: Economics and econometrics; Finance
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA