Ana Simon

François Simon. Documentació

 

Correspondència

Rebuda
Aloÿs (cosí de François Simon) (Sim 429)
Direction tu Théâtre des Maisons de la Culture et des Lettres (Paris)  (Sim 430)

Enviada (Sim 431)


Reconeixement i crítica

Articles sobre el personatge i la seva obra
Sobre teatre (Originals ; Fotocòpies amb data ; Fotocòpies sense data amb títol ; Fotocòpies sense data sense títol)  (Sim 432)
Sobre cinema (Originals ; Fotocòpies amb data ; Fotocòpies sense data amb títol ; Fotocòpies sense data sense títol)  (Sim 433)
Sobre la seva mort (Originals ; Fotocòpies amb data ; Fotocòpies sense data amb títol ; Fotocòpies sense data sense títol)  (Sim 434) (Sim 515)
Sobre homenatges (amb data ; sense data) (Sim 435)

Homenatges
Organitzats per Ana Simon (Originals ; Fotocòpies amb data ; Fotocòpies sense data amb títol ; Fotocòpies sense data sense títol)  (Sim 436) (Sim 513)
No organitzats per Ana Simon (Originals ; Fotocòpies amb data ; Fotocòpies sense data amb títol ; Fotocòpies sense data sense títol)  (Sim 437)
Cartells d’homenatges (original i fotocòpies)( Matgraf/42 i Sim 438)


Documentació gràfica

Fotografies originals
François Simon  (Sim 439)
Teatre i cinema  (Sim 440)
François Simon i Ana Simon  (Sim 441)
Viatge a Canàries (Sim 442)
Filles i netes (Sim 443)

Diversa (Sim 444)

Tomba (Sim 445)

Col·locació de la placa commemorativa (Sim 446)

Fotografies fotocopiades  (Sim 447) (Sim 514)