Ana Simon

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons Ana Simon ocupa un total de 22 caixes, a banda dels pòsters i cartells. Inclou documentació en diverses llengües: francès, romanès, anglès i castellà i abasta el període de 1938 a 2012.

Citeu com: Fons Ana Simon (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Per veure tota la documentació que forma part del fons d'Ana Simon es pot consultar l'inventari que apareix al principi del menú lateral esquerre.

Per consultar la documentació cal emplenar el formulari de sol·licitud de consulta.

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.