Universitat Autònoma de Barcelona   Castellano  |  English
  Paraula clau:
   
 

Inclou tota la documentació que prové dels diferents òrgans de la Societat del G. T. del Liceu. Al decurs dels anys, i per a adequar-se a les circumstàncies de cada moment, els accionistes que varen adquirir les accions s’han regulat a partir de fòrmules diverses. La documentació generada respon als canvis organitzatius interns de la pròpia Societat.

Entre els documents que pertanyen a la Direcció de la Societat es troben aquells que constitueixen els grans eixos de l’arxiu: les Actes de les Juntes de Govern, les Actes de les Juntes Generals i la sèrie de dietaris anomenats genèricament com a Llibre del Conserge.

Tipologia de documents

Des del punt de vista de l’organització de l’entitat, es creà una primera societat, a partir de l’emissió de 50 accions de 25 duros cadascuna, per a la construcció del teatre “Liceo Filarmónico de Montesión”. De manera paral•lela a la fallida inicial del 1845, es constituí una nova Sociedad de Construcción, creada amb accions, que havia d’afrontar la construcció del nou teatre. Es bastí en poquíssim temps, i s’inaugurà el 4 d’abril de 1847. La direcció executiva de la societat d’accionistes estava delegada a una Junta de govern. Les seves decisions estan recollides a les Actas de la Junta de Gobierno. Des de 1844 fins el 1856 es designava com a “Junta Permanente del Teatro de Isabel II”. Amb la refundació de l’entitat adoptà el nom de Junta de Govern.

Un cop construït el teatre, i ja en funcionament, es separà una de les seccions inicials –el Conservatori, provinent de les antigues Càtedres de Música, cant i declamació–. El 1854 prengué cos la nova entitat, dedicada només a les representacions líriques i teatrals, la qual adoptaria el nom de “Sociedad del Gran Teatro del Liceo”. De les reunions de tots els socis en deriven les Actas de las Juntas Generales, que en recullen les reunions entre 1854 fins les que són consultables, del 1967.

El conjunt de dietaris anomenats Libro del Conserje comprenen 25 volums manuscrits. La seva denominació va canviar, des de Diario de la Mayordomía, a Diario de Secretaría. Després de l’incendi de 1861, la Societat contractà un treballador que hauria de viure al mateix edifici. Entre les seves obligacions estava la de recollir diàriament tot el que succeïa al teatre, ja fossin funcions, assajos, reparacions o altres esdeveniments més extraordinaris. Es començà a redactar el primer d’abril de 1862 fins el 16 de juliol de 1981, quan el Consorci s’encarrega de la gestió teatral. Per a facilitar la seva consulta s’han dividit els volums per anys natural. En total, van ser nou els treballadors que varen redactar els volums: Pius del Castillo, Bartomeu Carcassona, Francesc Carcassona (fill), Ricard Carcassona (nét), Josep Burgas, Manuel Fages, Miquel Alañá, Pere Puértolas i Joan Antich. El seu càrrec serà anomenat també com administrador o majordom.

Altres documents d’ordenació interna són els diferents Estatuts i Reglaments d’ordre intern modificats segons les circumstàncies del moment, i les Memòries annuals editades per als socis on es recullen les activitats de cada temporada teatral.

Balls de màscares

Els balls de Carnaval són un altre dels episodis presents dins d’aquesta sèrie. Els primers documentats daten del 1848. Van assolir una importància social, i artística, cabdal a la Barcelona de l’època, fins el punt de marcar d’una forma notable tota la segona meitat del segle XIX, i convertir-se en la referència que imitarien la resta de balls de màscares barcelonins. Els balls eren organitzats per la pròpia Societat, generant una documentació pròpia: des de programes, a normatives específiques, invitacions, arranjaments de la sala, així com la contractació de músics i la composició de repertoris de balls específics.

Durant el període del juliol de 1936 al gener de 1939 el teatre fou nacionalitzat, es convertí en Teatre Nacional de Catalunya. Malgrat el parèntesi en algunes de les sèries anteriors, la gestió del teatre continuà per atendre l’activitat que mantenia el coliseu de les Rambles.

Direcció de l'entitat

Registres 1 a 7 de 7   Edificis Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data descendent  data ascendent  

tornar a la pàgina anteriorTornar 


  Projecte de conveni entre la Societat del Gran Teatre del Liceu i el Consorci del Gran Teatre del Liceu relatiu a l'ampliació del teatre
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1980
Descripció: 5 pàg.
Lengua: català
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Direcció ; Edificis ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Construcción del Gran Teatro del Liceo : proyecto de convenio y primer Reglamento
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1844
Descripció: 9 pàg.
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Direcció ; Edificis ; Reglaments ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Circular informativa als socis sobre el canvi de propietat d'unes cases

Bonis de Gironella, Lluís
Pons Arola, Antonio
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1936
Descripció: 4 pàg.
Nota: Data al document: Gener de 1936. Dirigida a Lluis de Bonis de Gironella. Impresa en català i castellà, amb segell de la SGTL. Text signat per Antonio Pons Arola, president
Nota: Donació de Lluis Bonis, abril 2011
Lengua: català
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Direcció ; Edificis ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convenio entre la Sociedad del Liceo filarmónico dramático barcelonés de S.M. la Reina Dª Isabel II y los señores accionistas, para la construcción de un Teatro en el local de aquel establecimiento situado en la Rambla de esta ciudad, y cesión de localidades del mismo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1860
Descripció: 1 volum
Lengua: castellà
Descriptors: Direcció ; Teatre ; Edificis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Concessió de permís per fer obres
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1923
Descripció: 2 p. manuscrites
Nota: Permís que concedeix el president de la Junta de la Societat del Gran Teatre del Liceu a uns veïns del Teatre per fer obres d'ampliació
Lengua: castellà
Descriptors: Edificis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Documentació sobre diverses propostes de la junta

Pons Arola, Antonio
Buxeres Bultó, Francisco de Asís
Societat del Gran Teatre del Liceu
Cercle del Liceu

Data: 1918
Descripció: 4 documents
Nota: Documentació sobre diverses propostes: el canvi de l'article 43 del reglament; el projecte de bases per regular les relacions entre l'immoble del Liceu i els dos immobles contigus, que el Cercle del Liceu té acordat adquirir de F. Buxeres, etc. Convocatòries de juntes del 25 de gener i 23 de març, signades pel secretari, A. Pons.
Nota: L'article 43 contempla la cessió del Saló de Descans per actes
Lengua: castellà
Descriptors: Socis ; Reglaments ; Edificis ; Direcció ; Assumptes jurídics
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Documentació sobre diversos temes a tractar a la junta de govern

Fabra i Puig, Ferran
Pons Arola, Antonio
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1919
Descripció: 4 documents
Nota: Convocatòria de junta de 29 de març i la seva continuació el 3 de maig, signada per A. Pons. Un dels temes a tractar és l'adquisició d'un edifici contigu al Liceu
Nota: Es conserven dues peticions de celebració de la junta al Capità General de Catalunya, per estar la ciutat en estat de guerra. Signades pel president de la Societat, Marqués d'Alella (F. Fabra)
Lengua: castellà
Descriptors: Socis ; Edificis ; Direcció ; Béns immobles--Compravenda
Col·lecció: Direcció de l'entitat