Universitat Autònoma de Barcelona   Español  |  English
   
 

Sobre les dades

 

 

Les imatges es troben dipositades al Dipòsit Digital de Documents (DDD) i les digitalitzacions s'han realitzat seguint els criteris tècnics requerits.

La resolució mínima ha estat de 300 ppp en color real; els originals escala de grisos, a 8 bits; els originals a color a 24 bits.

El documents de consulta tenen un format pdf a 200 ppp.

La citació dels documents s’ha fet de forma diplomàtica, tot reproduint de manera exacta el text dels materials originals.

Els aclariments, correccions o afegitons s’indiquen sempre entre claudàtors.

Els títols d’obres i noms de personatges s’ha normalitzat i uniformat la grafia, per a garantir-ne la cerca.