Universitat Autònoma de Barcelona   Castellano  |  English
  Paraula clau:
   
 

Inclou tota la documentació que prové dels diferents òrgans de la Societat del G. T. del Liceu. Al decurs dels anys, i per a adequar-se a les circumstàncies de cada moment, els accionistes que varen adquirir les accions s’han regulat a partir de fòrmules diverses. La documentació generada respon als canvis organitzatius interns de la pròpia Societat.

Entre els documents que pertanyen a la Direcció de la Societat es troben aquells que constitueixen els grans eixos de l’arxiu: les Actes de les Juntes de Govern, les Actes de les Juntes Generals i la sèrie de dietaris anomenats genèricament com a Llibre del Conserge.

Tipologia de documents

Des del punt de vista de l’organització de l’entitat, es creà una primera societat, a partir de l’emissió de 50 accions de 25 duros cadascuna, per a la construcció del teatre “Liceo Filarmónico de Montesión”. De manera paral•lela a la fallida inicial del 1845, es constituí una nova Sociedad de Construcción, creada amb accions, que havia d’afrontar la construcció del nou teatre. Es bastí en poquíssim temps, i s’inaugurà el 4 d’abril de 1847. La direcció executiva de la societat d’accionistes estava delegada a una Junta de govern. Les seves decisions estan recollides a les Actas de la Junta de Gobierno. Des de 1844 fins el 1856 es designava com a “Junta Permanente del Teatro de Isabel II”. Amb la refundació de l’entitat adoptà el nom de Junta de Govern.

Un cop construït el teatre, i ja en funcionament, es separà una de les seccions inicials –el Conservatori, provinent de les antigues Càtedres de Música, cant i declamació–. El 1854 prengué cos la nova entitat, dedicada només a les representacions líriques i teatrals, la qual adoptaria el nom de “Sociedad del Gran Teatro del Liceo”. De les reunions de tots els socis en deriven les Actas de las Juntas Generales, que en recullen les reunions entre 1854 fins les que són consultables, del 1967.

El conjunt de dietaris anomenats Libro del Conserje comprenen 25 volums manuscrits. La seva denominació va canviar, des de Diario de la Mayordomía, a Diario de Secretaría. Després de l’incendi de 1861, la Societat contractà un treballador que hauria de viure al mateix edifici. Entre les seves obligacions estava la de recollir diàriament tot el que succeïa al teatre, ja fossin funcions, assajos, reparacions o altres esdeveniments més extraordinaris. Es començà a redactar el primer d’abril de 1862 fins el 16 de juliol de 1981, quan el Consorci s’encarrega de la gestió teatral. Per a facilitar la seva consulta s’han dividit els volums per anys natural. En total, van ser nou els treballadors que varen redactar els volums: Pius del Castillo, Bartomeu Carcassona, Francesc Carcassona (fill), Ricard Carcassona (nét), Josep Burgas, Manuel Fages, Miquel Alañá, Pere Puértolas i Joan Antich. El seu càrrec serà anomenat també com administrador o majordom.

Altres documents d’ordenació interna són els diferents Estatuts i Reglaments d’ordre intern modificats segons les circumstàncies del moment, i les Memòries annuals editades per als socis on es recullen les activitats de cada temporada teatral.

Balls de màscares

Els balls de Carnaval són un altre dels episodis presents dins d’aquesta sèrie. Els primers documentats daten del 1848. Van assolir una importància social, i artística, cabdal a la Barcelona de l’època, fins el punt de marcar d’una forma notable tota la segona meitat del segle XIX, i convertir-se en la referència que imitarien la resta de balls de màscares barcelonins. Els balls eren organitzats per la pròpia Societat, generant una documentació pròpia: des de programes, a normatives específiques, invitacions, arranjaments de la sala, així com la contractació de músics i la composició de repertoris de balls específics.

Durant el període del juliol de 1936 al gener de 1939 el teatre fou nacionalitzat, es convertí en Teatre Nacional de Catalunya. Malgrat el parèntesi en algunes de les sèries anteriors, la gestió del teatre continuà per atendre l’activitat que mantenia el coliseu de les Rambles.

Direcció de l'entitat

Registres 51 a 52 de 52    Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data descendent  data ascendent  

tornar a la pàgina anteriorTornar 

Pàgina inicial pàgina anterior

  Escritura de acta a instancia de don Joaquin de Sentmenat y Sarriera
Sentmenat i de Sarriera, Joaquim de
Faus i Esteve, Ramon
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1944
Descripció: 18 p.
Nota: Escriptura d'acta del 13 de setembre de 1944 demanada per J. de Sentmenat i signada per Ramon Faus i Esteve. L'acta es demana per inscriure uns documents en el registre de protocols d'escriptures públiques. Els documents són: instància dirigida al rei datada l'any 1923 demanant protecció reial, Reial Ordre amb data 28/3/1924 i comprovant dels preus per funció amb data 14/2/1924
Lengua: castellà
Descriptors: -
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Revalidación y legalización de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo: 1939-1942
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1939
Descripció: 11 documents
Nota: Dossier amb documentació diversa sobre la revalidació i legalització de la Societat
Lengua: castellà
Descriptors: Socis ; Assumptes jurídics
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Quadre
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 19??
Descripció: 2 documents
Nota: Làmina il·lustrada amb una imatge de l'escenari i la platea i carta de signatura il·legible
Lengua: castellà
Descriptors: Socis ; Personal - Selecció ; Músics - Contractació
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Concessió de permís per fer obres
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1923
Descripció: 2 p. manuscrites
Nota: Permís que concedeix el president de la Junta de la Societat del Gran Teatre del Liceu a uns veïns del Teatre per fer obres d'ampliació
Lengua: castellà
Descriptors: Edificis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Càtedra de declamació, cant i idioma italià
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1838-1853
Descripció: 2 documents, amb anotacions manuscrites
Nota: Són dos documents, el primer, del 25 d'abril de 1838, és l'anunci de la creació de la càtedra i el segon, del 16 de maig de 1853, és la convocatòria per la realització d'unes proves als alumnes
Lengua: castellà
Descriptors: Esdeveniments especials
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Construcción del Gran Teatro del Liceo. Proyecto de convenio y primer reglamento
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1844
Descripció: 9 p.
Lengua: castellà
Descriptors: Assumptes jurídics ; Gran Teatre del Liceu ; Reglaments ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Venta

Acilu, Domingo de
Duran, Buenaventura
Gispert, Gustavo de
Falp, José
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1858
Descripció: 5 p. manuscrites
Nota: Document de venda en que Bonaventura Duran ven a Domingo Acilu el crèdit que té contra Gustau de Gispert, empresari en funcions del Liceu i signat davant el notari Josep Falp
Lengua: castellà
Descriptors: Assumptes jurídics ; Administració
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòries de juntes de socis
Moreu, Francisco Javier
Valentí, Jaime
Pons y Clerch, Lorenzo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1862
Descripció: 11 p.
Nota: Diverses convocatòries que van des de 1862 a 1876
Nota: Les convocatòries estan signades pels diferents vocals secretaris: J. Moreu, L. Pons i J. Valentí
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis ; Direcció
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Dictamen de la Comisión de la Junta de Gob. sobre extinción de entradas transmisibles
Planas, José Manuel
Vilá y Gil, Jaime
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1862-1962
Descripció: 3 documents manuscrits
Nota: Un grup de socis planteja el problema de les localitats transmissibles i es realitza un dictamen sobre aquest fet
Nota: El dictamen està signat per J. Vilà i el soci que representa al grup és J. M. Planas
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Llotges i localitats ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòria general ordinària
Vilá y Gil, Jaime
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1862
Descripció: 1 document manuscrit
Nota: Convocatòria general amb els punts del dia i signada pels membres de la junta
Lengua: castellà
Descriptors: Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat