Pere Calders Fons personal Pere Calders

Vicenç Caldés. Quadre de classificació

 

 
El fons de Vicenç Caldés no s'ha digitalitzat. Per consultar-lo cal fer la sol·licitud a través del formulari de consulta B-1. DOCUMENTACIó PERSONAL, FAMILIAR I PATRIMONIAL

B-1.1. Documentació personal
B-1.2. Documentació familiar

B-1.2.1. Correspondència
B-1.2.2. Enterrament d'Anna Caldés Pagès
B-1.2.3. Altres documents

B-1.3. Documentació patrimonial

B-1.3.1. Documents bancaris: Banco Hispano Americano
B-1.3.2. Assegurança de vida: La Nationale-Vie
B-1.3.3. Factures i rebuts

B-1.3.3.1. Obres i reparacions a la casa de Bellaterra
B-1.3.3.2. Impostos i quotes de l'Ajuntament de Cerdanyola

B-1.3.4. Altres documents

B-2. ACTIVITATS PROFESSIONALS

B-2.1. Establiment “Especialidades Fotográficas V. Caldés Arús”
B-2.2. Treballs com a viatjant lliure de comerç

B-2.2.1. Casa Miquel-Rius
B-2.2.2. Jaime Caldés, Electricidad
B-2.2.3. Cia Scholl S.A.
B-2.2.4. Industrias del Cartonaje
B-2.2.5. M. Huertas S.A., Material Fotográfico
B-2.2.6. Relieves Basa y Pagés
B-2.2.7. CH. Lorilleux y Cª, Tintas para Imprenta y Litografía
B-2.2.8. Altres

B-2.3. Direcció de la casa “Manufacturas Gráficas B. Sirven” a Barcelona

B-2.3.1. Correspondència regular

B-2.3.1.1. Correspondència amb Julio Sánchez López, representant a Madrid
B-2.3.1.2. Correspondència amb Vicente García Díez, representant a Saragossa

B-2.3.2. Correspondència diversa

B-2.3.2.1. Cartes enviades
B-2.3.2.2. Cartes rebudes
B-2.3.2.3. Correspondència entre tercers

B-2.4. Proves, retalls, esbossos de material i publicitat

B-2.4.1. Proves, retalls i esbossos de material
B-2.4.2. Publicitat

B-2.5. Documents de treball

B-3. OBRA CREATIVA

B-3.1. Teatre
B-3.2. Poesia
B-3.3. Narrativa
B-3.4. Articles periodístics i entrevistes
B-3.5. Altres textos

B-4. CORRESPONDèNCIA

B-4.1. Cartes

B-4.1.1. Cartes enviades
B-4.1.2. Cartes rebudes
B-4.1.3. Cartes entre tercers

B-4.2. Postals i targetes

B-4.2.1. Postals i targetes personals

B-4.2.1.1. Postals i targetes personals enviades
B-4.2.1.2. Postals i targetes personals rebudes
B-4.2.1.3. Postals i targetes personals entre tercers

B-4.2.2. Postals i targetes comercials

B-4.2.2.1. Postals i targetes comercials enviades
B-4.2.2.2. Postals i targetes comercials rebudes
B-4.2.2.3. Postals i targetes comercials entre tercers

B-4.2.3. Postals i targetes vàries

B-4.2.3.1.Celebracions i festivitats
B-4.2.3.2. Cinema
B-4.2.3.3. Concursos i jocs
B-4.2.3.4. Nadales (en blanc)
B-4.2.3.5. Persones, antropologia i grups ètnics
B-4.2.3.6. Reproduccions de representacions artístiques
B-4.2.3.7. Records de viatges
B-4.2.3.8. Altres

B-5. ACTIVITATS SOCIALS O ASSOCIATIVES

B-5.1. Jocs Florals de Bellaterra

B-5.1.1. Any VI, 1953
B-5.1.2. Any VII, 1954

B-5.1.2.1. Correspondència
B-5.1.2.2. Composicions premiades
B-5.1.2.3. Composicions presentades

B-5.1.3. Any VIII, 1955

B-5.1.3.1. Cartell, programa, memòria, veredicte
B-5.1.3.2. Correspondència

B-5.2. Sport Club Bellaterra
B-5.3. Unión de propietarios de Bellaterra
B-5.4. Invitacions, programes, rebuts i recordatoris

B-6. BIBLIOTECA I HEMEROTECA

B-6.1. Llibres i fullets

B-6.1.1. Llibres
B-6.1.2. Fullets

B-6.2. Publicacions periòdiques
B-6.3. Calendaris i almanacs
B-6.4. Retalls de premsa
B-6.5. Mapes i cartells