Pere Calders Fons personal Pere Calders

Vicenç Caldés. Documentació personal

 

B-1. DOCUMENTACIó PERSONAL, FAMILIAR I PATRIMONIAL

B-1.1. Documentació personal
B-1.2. Documentació familiar

B-1.2.1. Correspondència
B-1.2.2. Enterrament d'Anna Caldés Pagès
B-1.2.3. Altres documents

B-1.3. Documentació patrimonial

B-1.3.1. Documents bancaris: Banco Hispano Americano
B-1.3.2. Assegurança de vida: La Nationale-Vie
B-1.3.3. Factures i rebuts
  B-1.3.3.1. Obres i reparacions a la casa de Bellaterra
  B-1.3.3.2. Impostos i quotes de l'Ajuntament de Cerdanyola

B-1.3.4. Altres documents

 


B-1.1. Documentació personal
 

 

[Partida de naixement de Vicente Caldés Arús]
Sant Cugat del Vallès, 1886, 11 de setembre. 1 partida de naixement : 4 f. manuscrits
CalV 1.1-1

[Certificat de la Primera Comunió de Vicente Caldés Arús]
Iglesia de San Pedro, 1899, 26 de maig. 1 certificat de comunió, 1 f. il·lustrat
Matgraf / 007

[Certificat de matrimoni de Vicente Caldés Arús i Teresa Rusiñol y Roviralta]
Sabadell, 1911, 8 de novembre. 1 certificat de matrimoni : 4 p. manuscrites
CalV 1.1-3


B-1.2. Documentació familiar
Inici de pàgina

 

 

B-1.2.1. Correspondència Inici de pàgina

[Carta manuscrita a Teresa Rossinyol] / Vicenç Caldés
València, 1936, 27 de març. 1 carta, 1 full escrit per les dues cares. Paper de "Ripalda Hotel"
CalV 1.2.1-1

[Carta manuscrita a Teresa Rossinyol] / Vicenç Caldés
Castelló, 1936, 28 de març. 1 carta, 1 f. escrit per les dues cares. Paper de l'"Hotel Suizo"
CalV 1.2.1-2

[Carta manuscrita a Teresa Rossinyol] / Vicenç Caldés
València, 1936, 29 de març. 1 carta : 2 f. escrits per les dues cares. Paper de "Ripalda Hotel"
CalV 1.2.1-3

[Carta manuscrita a Teresa Rossinyol] / Vicenç Caldés
València, 1936, 31 de març. 1 carta, 1 f. escrit per les dues cares. Paper de "Ripalda Hotel"
CalV 1.2.1-4

[Carta manuscrita a Teresa Rossinyol] / Vicenç Caldés
València, 1936, 1 d'abril. 1 carta, 1 f. escrit per les dues cares. Paper de "Ripalda Hotel"
CalV 1.2.1-5

[Carta mecanografiada al seu nét Joan Caldés Casals] / [Vicenç Caldés]
[S. l], 1960, 7 de juny . 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 1.2.1-6


[Carta manuscrita de Joan Caldés a la seva família] / Pilarín i Joan
Encamp, 1962, 24 de juliol. 1 carta manuscrita, 1 full escrit per les dues cares. Paper de l'"Hotel Oros et de France"
CalV 1.2.1-7

 

B-1.2.2. Enterrament d'Anna Caldés Pagès Inici de pàgina

[Autorització de Pedro Caldés perquè la "Casa Provincial de Caridad, Servicio Publico de Pompas Fúnebres" gestioni l'enterrament d'Ana Caldés Pagès] / Pedro Caldés
Barcelona, 1931, 15 de gener. 1 autorització, 1 f.
CalV 1.2.2-1

[Factura de la "Casa Provincial de Caridad, Servicio Público de Pompas Fúnebres" per l'enterrament d'Anna Caldés Pagès] / El representant, E. Vila
Barcelona, 1931, 15 de gener. 1 factura
CalV 1.2.2-2

[Rebut de la "Casa Provincial de Caridad, Servicio Público de Pompas Fúnebres" de l'import per l'enterrament d'Ana Caldés Pagès]
Barcelona, 1931, 15 de gener. 1 rebut
CalV 1.2.2-3


B-1.2.3. Altres documents Inici de pàgina

[Document notarial]
[S. l.], [1823?]
Octaveta manuscrita.
CalV 1.2.3-2

[Cèdula personal d'Ana Arús Jayol]
Barcelona, 1942, 30 de gener
CalV 1.2.3-1


B-1.3. Documentació patrimonial
Inici de pàgina


B-1.3.1. Documents bancaris: Banco Hispano Americano

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1958, 3 de gener. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 6.000 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-1

[Hemos recibido de Don...] / Banco Vitalicio de España
Barcelona, 1959, 17 de febrer. 1 quartilla horitzontal
Rebut del pagament de la meitat de l'anualitat de la pòlissa d'assegurances de l'empresa Sirven S.A. Barcelona.
CalV 1.3.1-2

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1960, 15 de gener. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 8.000 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-3

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1960, 28 de març. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 12.294,50 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-4

[Muy señor ntro: Siguiendo instrucciones que nos pasa...] / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1960, 29 de març. 1 quartilla vertical
Avís en que el Banco Hispano Americano comunica a Vicens Caldés el traspàs de 12.294,50 al seu compte corrent.
Conté la següent nota : “Rogamos indique SUCURSAL FONTANELLA en la entrega efve. al efectuar ingresos en nuestras OD. Pral.”
CalV 1.3.1-5

[Muy señor nuestro: Siguiendo instrucciones que nos pasa...] / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1960, 7 de maig. 1 quartilla horitzontal
Avís en que es comunica a Vicenç Caldés de l'ignrès en el seu compte corrent de 1.684 ptes.
CalV 1.3.1-6

[D. Juan Caldés Casals nos ha entregado...] / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1960, 7 d'octubre. 1 quartilla horitzontal
Rebut de l'ingrés en el compte corrent de Vicenç Caldés de 359,10 ptes., per part de Joan Caldés Casals.
CalV 1.3.1-7

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1961, 20 de gener. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 10.000 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-8

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1961, 20 de novembre. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 2.500 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-9

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1962, 10 de gener. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 7.000 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-10

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1962, 7 de març. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 4.000 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-11

Entrega por cuenta corriente / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1963, 17 de juny. 1 quartilla horitzontal
Rebut d'entrega del Banco Hispano Americano de 4.000 ptes, a D. Vicente Caldes Arus.
CalV 1.3.1-12

[Muy Sr. nuestro: nos es grato acompañarle...] / Banco Hispano Americano
Barcelona, 1964, 15 de gener. 1 quartilla vertical i 1 full
Carta en a lque s'acompanya l'estat dels comptes de Vicenç Caldés a data del 31 de desembre de 1964.
CalV 1.3.1-13

 

B-1.3.2. Assegurança de vida: La Nationale-Vie
Inici de pàgina

 

[Recibimos de D. Vicente Caldes Arus...] / La Nationale-vie
Madrid, 1955, 1 de novembre. 2 quartilles hortitzontal
Rebut de pagament de la pòlissa de l'assegurança de la Nationale-vie.
CalV 1.3.2-1

[Recibimos de D. Vicente Caldes Arus...] / La Nationale-vie
Madrid, 1956, 1 de maig. 2 quartilles hortitzontal
Rebut de pagament de la pòlissa de l'assegurança de la Nationale-vie.
CalV 1.3.2-2

Carta mecanoscrita / La Nationale-vie
Madrid, 1956, 3 de maig. 1 full
Rebut de pagament de la pòlissa de l'assegurança de la Nationale-vie.
CalV 1.3.2-3

[Recibimos de D. Vicente Caldes Arus...] / La Nationale-vie
Madrid, 1956, 1 de novembre. 1 quartilla hortitzontal
Rebut de pagament de la pòlissa de l'assegurança de la Nationale-vie.
CalV 1.3.2-4

[Recibimos de D. Vicente Caldes Arus...] / La Nationale-vie
Madrid, 1957, 1 de maig. 2 quartilles hortitzontal
Rebut de pagament de la pòlissa de l'assegurança de la Nationale-vie.
CalV 1.3.2-5

[Recibimos de D. Vicente Caldes Arus...] / La Nationale-vie
Madrid, 1957, 1 de novembre. 2 quartilles hortitzontal
Rebut de pagament de la pòlissa de l'assegurança de la Nationale-vie.
CalV 1.3.2-6

[Recibimos de D. Vicente Caldes Arus...] / La Nationale-vie
Madrid, 1958, 1 de maig. 2 quartilles hortitzontal
Rebut de pagament de la pòlissa de l'assegurança de la Nationale-vie.
CalV 1.3.2-7


B-1.3.3. Factures i rebuts
Inici de pàgina


B-1.3.3.1. Obres i reparacions a la casa de Bellaterra

[Recibí de Vicente Caldés] / Juan Jové
San Cugat del Vallés, 1942, 4 de juliol. 1 quartilla horitzontal
CalV 1.3.3.1-1

Artcema. Cia. Lda. Pinturas en polvo.
Barcelona, [1]945, 20 d'agost. 1 quartilla vertical
Factura de la compra de 2 paquets de extolitic a l'empresa Artcema.
CalV 1.3.3.1- 2

Decoración y plantaciones en general / Segalá Jardineria Floricultor
Sabadell, 1950, 31 de juliol. 1 quartilla vertical
Factura del treball realitzat per l'empesa Jardineria Floricultor Segalá
CalV 1.3.3.1-3

[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, [1]950, 31 de juliol. 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-4

[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, 1951, 1 d'abril. 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-5
[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, 1951, 15 d'abril. 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-6

[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, 1951, 31 de maig. 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-7

[Sr. Caldés...] / Felipe Torres
Barcelona, 1951, 13 de juny. 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra de 7 persianes.
CalV 1.3.3.1-8

[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, 1951, 17 de juny 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-9

[Recibí de Don Vicente Caldés...] / José Abadia
San Cugat del Vallès, 1951, 27 de juny. 1 quartilla hortitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-10

[Sr. D. Vicente Caldés...] / Benigno Ramos
Bellaterra, 1951, 29 de juny. 1 quartilla hortitzontal
CalV 1.3.3.1-11

[Sr. D. Vicente Caldés...] / Benigno Ramos
Bellaterra, 1951, 30 de juny. 1 quartilla hortitzontal
CalV 1.3.3.1-12

[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, 1951, 5 d'agost. 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-13

[Reicibimos...] / La Instaladora electro-industrial
Sabadell, 1951, 15 de setembre. 1 quartilla horitzontal
CalV 1.3.3.1-14

[Sr. D. Vicente Caldés...] / Juan Jové
Sant Cugat del Vallès, 1952, 30 d'abril. 1 full
CalV 1.3.3.1-15

[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, 1952, 15 de juny. 1 quartilla horitzontal
Factura per la compra d'uns productes.
CalV 1.3.3.1-17

[Sr. Vicente Caldés debe:... ] / Joaquim Sagarra
Cerdanyola, 1952, 15 de juliol. 1 quartilla horitzontal
CalV 1.3.3.1-18

[Spbre...] / Construcciones Roig
Bellaterra, 1968, 30 de setembre. 1 quartilla horitzontal
CalV 1.3.3.1-19


B-1.3.3.2. Impostos i quotes de l'Ajuntament de Cerdanyola

Arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos / Ayuntamiento de Sadanyola
Cerdanyola, 1950, 11 de febrer. 1 full imprès per les dues cares
CalV 1.3.3.2-1

Arbitrio de Plus-Valia / Ayuntamiento de Sardanyola
Cerdanyola, 1950, 20 de març. 1 quartilla horitzontal.
CalV 1.3.3.2-2

Aviso / Ayuntamiento de Sardanyola
Cerdanyola, 1969, març, 3 quartilles horitzontals
CalV 1.3.3.2-3

Recogida de basuras / Ayuntamiento de Sardanyola
Cerdanyola, 1969, 25 d'abril. 1 quartilla horitzontal
CalV 1.3.3.2-4

Exacciones municipales / Ayuntamiento de Sardanyola
Cerdanyola, 1969, 25 d'abril. 1 quartilla horitzontal
CalV 1.3.3.2-5

Recaudación / Ayuntamiento de Sardanyola
Cerdanyola, 1969, 25 d'abril. 1 quartilla horitzonal
CalV 1.3.3.2-6


B-1.3.4. Altres documents Inici de pàgina

 

Escritura de commutación de hipoteca otorgada por los consortes de D. José Rusiñol Cortina y DªAna Roviralta i Alusió / Autorizada por D. Enrique Mestre y Viñals.
Rubí, 1896, 24 d'octubre. 1 escriptura : 7 f. manuscrits per les dues cares
CalV 1.3.4-1

Cuenta de los derechos y adelantos que el Notario Don José Valls y Giralt acredita de D. Vicente Caldés y esposa. / José Valls y Giralt
Rubí, 1930, 7 de març. 1 factura, 1 quartilla vertical
Factura manuscrita dels treballs efectuats pel notari José Valls y Giralt.
CalV 1.3.4-2

Escrituras números 211 i 215 de notaria Crehuet / Vicenç Caldés?
[S. l.], 195? 1 full mecanografiat
Comptes de les despeses de Vicenç Caldés amb la Notaria Crehuet.
CalV 1.3.4-3