Pere Calders Fons personal Pere Calders

Vicenç Caldés. Activitats professionals

B-2. ACTIVITATS PROFESSIONALS

B-2.1. Establiment “Especialidades Fotográficas V. Caldés Arús”
B-2.2. Treballs com a viatjant lliure de comerç

B-2.2.1. Casa Miquel-Rius
B-2.2.2. Jaime Caldés, Electricidad
B-2.2.3. Cia Scholl S.A.
B-2.2.4. Industrias del Cartonaje
B-2.2.5. M. Huertas S.A., Material Fotográfico
B-2.2.6. Relieves Basa y Pagés
B-2.2.7. CH. Lorilleux y Cª, Tintas para Imprenta y Litografía
B-2.2.8. Altres

B-2.3. Direcció de la casa “Manufacturas Gráficas B. Sirven” a Barcelona

B-2.3.1. Correspondència regular

B-2.3.1.1. Correspondència amb Julio Sánchez López, representant a Madrid
B-2.3.1.2. Correspondència amb Vicente García Díez, representant a Saragossa

B-2.3.2. Correspondència diversa

   B-2.3.2.1. Cartes enviades
   B-2.3.2.2. Cartes rebudes
   B-2.3.2.3. Correspondència entre tercers

B-2.4. Proves, retalls, esbossos de material i publicitat

B-2.4.1. Proves, retalls i esbossos de material
B-2.4.2. Publicitat

B-2.5. Documents de treball

 

 

 

 

 

[Carta model mecanografiada, com a publicitat de les plaques "Capelli", de les quals el seu establiment és concessionari exclusiu] / Vicenç Caldés
1926, setembre. 1 carta mecanografiada
CalV 2.1-1

[Fotografia d'un conveni signat entre Vicenç Caldés, propietari de l'establiment Especialidades Fotográficas V. Caldés Arús, i els seus creditors, especialment Draco S.A.]
Barcelona, 1929, 21 de gener. 1 conveni : 3 fotografies
CalV 2.1-2

 

B-2.2. Treballs com a viatjant lliure de comerç  de pàgina


B-2.2.1. Casa Miquel-Rius

[Conveni mecanoscrit entre la Casa Miquel Rius i Vicenç Caldés, viatjant lliure de comerç] / Casa Miquel Rius, Vicenç Caldés
Barcelona, 1929, 16 de febrer. 1 conveni mecanoscrit : 2 fulls
CalV 2.2.1-1

[Comptes manuscrits de les vendes efectuades per Vicenç Caldés a la Casa Miquel-Rius]
[S. l. : s.d.]. 1 mecanoscrit : 4 fulls
Vendes efectuades des del 18 de febrer del 1929, però no se sap fins a quan.
CalV 2.2.1-2

B-2.2.2. Jaime Caldés, Electricidad

[Comptes mecanografiats de les vendes efectuades per Vicenç Caldés a Jaime Caldés, Electricidad]
Barcelona, 1933, 31 de gener i 28 de febrer . -- 2 mecanoscrits : 2 quartilles verticals
Els comptes corresponen a les vendes realitzades durant els mesos de gener i febrer de 1933
CalV 2.2.2-1

B-2.2.3. Cia Scholl S.A.

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés al Sr. D. Rafael Martí Fabra, director de la Cª Sholl S.A.]
[S. l.], 1933, 28 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 15 de febrer [no es conserva]
CalV 2.2.3-1

[Carta mecanografiada de Rafael Martí Fabra, director de la Cia Scholl, a Vicenç Caldés] / Rafael Martí Fabra
Madrid, 1933, 7 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 28 de febrer
CalV 2.2.3-2

B-2.2.4. Industrias del Cartonaje

[Carta mecanografiada de Pio Altolaguirre, d'Industrias del Cartonaje, a Vicenç Caldés] / Pio Altolaguirre
Zaragoza, 1933, 15 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.2.4-1

[Carta mecanografiada de Pio Altolaguirre, d'Industrias del Cartonaje, a Vicenç Caldés] / Pio Altolaguirre
Zaragoza, 1933, 22 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 fulls
CalV 2.2.4-2

B-2.2.5. M. Huertas S.A., Material Fotográfico

[Carta manuscrita de M. Huertas a Vicenç Caldés] / M. Huertas
Barcelona, 1914, 21 de gener. 1 carta manuscrita, 1 full
CalV 2.2.5-1

[Carta impresa de propaganda de les plaques fotográfiques de la casa Otto Perutz] / M. Huertas, Vicenç Caldés Arús
Barcelona, 1914, 1 d'octubre. 1 carta impresa, 1 full
CalV 2.2.5-2

[Carta mecanografiada de M. Huertas a Vicenç Caldés] / M. Huertas
Barcelona, 1915, 22 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 20 de febrer [no es conserva]
CalV 2.2.5-3

[Carta mecanografiada de M. Huertas a Vicenç Caldés] / M. Huertas
Barcelona, 1915, 9 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 7 de març [no es conserva]
CalV 2.2.5-4

B-2.2.6. Relieves Basa y Pagés

[Estat del compte corrent de Vicenç Caldés a "Basa y Pagés, relives"] / Basa y Pagés, Relieves
Barcelona, 1934, 10 de gener. 1 mecanoscrit : 4 fulls
L'estat de comptes abraça des de març del 1930 fins a gener del 1934
CalV 2.2.6-1

[Memoràndum mecanoscrit de les comissions abonades durant l'any 1933 a Vicenç Caldés] / Basa y Pagés, Juan Basa
Barcelona, 1934, 31 de gener. 1 memoràndum mecanoscrit, 1 quartilla apaïsada
CalV 2.2.6-2

Diferencias observadas en su Estracto de Cta. Cte. y liquidación de Comisiones, que deben serme abonadas en cuenta / Vicenç Caldés?
Barcelona, 1934, 29 de setembre. 1 mecanoscrit : 3 quartilles verticals + 2 fulls amb comptes en brut. L'estat de comptes repassat per Caldés abraça des de març del 1932 fins a juny del 1934
CalV 2.2.6-3

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a "Basa y Pagés, relieves"] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1934, 30 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 fulls + 2 fulls amb comptes. Còpia en paper carbó. Inclou un llistat de les diferències de comissions observades per Vicenç Caldés, i que cal que li siguin abonades per "Basa y Pagés, relieves. Aquest llistat de comissions pendents queda tallat, segurament falta com a mínim 1 full més que no es conserva
CalV 2.2.6-4

[Carta mecanografiada de Juan Basa a Vicenç Caldés] / Juan Basa
Barcelona, 1934, 13 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls + 1 full de comptes
Resposta a la carta del 30 de setembre. Inclou 1 full amb l'estat del compte corrent, amb data d'11 d'octubre
CalV 2.2.6-5

[Carta mecanografiada de "Basa y Pagés" a Vicenç Caldés] / Relieves Basa y Pagés
Barcelona, 1935, 9 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full i 1 full de comptes
Inclou 1 full amb l'estat del compte corrent, amb data 31 de gener del 1935
CalV 2.2.6-6

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a "Basa y Pagés"] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1935, 11 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó + 1 esborrany : 2 quartilles verticals manuscrites. Resposta a la carta del 9 de juliol
CalV 2.2.6-7

[Carta mecanografiada de Juan Basa a Vicenç Caldés] / Basa y Pagés, Juan Basa
Barcelona, 1935, 5 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 3 fulls. Resposta a la carta de l'11 agost
CalV 2.2.6-8

[Carta mecanografiada de Juan Basa a Vicenç Caldés] / Juan Basa
Barcelona, 1935, 13 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.2.6-9

 

B-2.2.7. CH. Lorilleux y Cª, Tintas para Imprenta y Litografía

[Comptes de les despeses fetes per Vicenç Caldés a Ch. Lorilleux y C.ª, tintas para imprenta y
Litografia" en concepte d'anuncis publicats a l'ABC i a Blanco i Negro]
Madrid, 1934-1935. 1 manuscrit-mecanoscrit : 25 fulls (19 de manuscrits i 6 de mecanoscrits)
CalV 2.2.7-1

 

B-2.2.8. Altres

[Fitxa de comanda de xocolates del Sr. Angel Ara Larripa] / Vicenç Caldés?
Saragossa, 1921, 4 de febrer. 1 fitxa manuscrita.
CalV 2.2.8-3

[Comptes manuscrits de les vendes efectuades per Vicenç Caldés] / Vicenç Caldés?
Barcelona, 1930-1934. 1 comptes manuscrits : 7 fulls + 1 quartilla apaïsada
Els comptes abarquen les vendes efectuades des de l'any 1930 fins al 1934, però no sabem per a
quina empresa
CalV 2.2.8-2

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Joan Arús] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1932, 13 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla vertical
Resposta a la carta de l'11 de desembre [no es conserva]
CalV 2.2.8-1

El Rodillo de imprenta / Productos Himar : creador de la pasta Alicia
[Madrid] : [s.d.]. [18] p. 15 cm
Regalat per l'empresa a “clientes y favorecedores”.
CalV 2.2.8-4

Sobre precios / V. Caldés
[S. l. : s. n, s. d.]. 1 original manuscrit. 1 full
Llista de preus de comandes.
CalV 2.2.8-5

 

 

B-2.3.1. Correspondència regular

B-2.3.1.1. Correspondència amb Julio Sánchez López, representant a Madrid

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1946, 5 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.1-1

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 30 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-2

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés. Madrid] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 3 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Resposta a la carta del 30 de gener. Tampó amb la data: [rebuda] 6 FEB. 1950; [contestada] 15 FEB. 1950
CalV 2.3.1.1-3

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 15 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 3 de febrer
CalV 2.3.1.1-4

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés. Madrid] / J. Sánchez
Madrid, 1950, 26 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 15 de febrer. Tampó amb la data: [rebuda] 27 FEB. 1950; [contestada] 1 MAR. 1950
CalV 2.3.1.1-5

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 1 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 26 de febrer
CalV 2.3.1.1-6

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 4 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta de l'1 de març. Data manuscrita: R[rebuda] 7-3-50
CalV 2.3.1.1-7

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 27 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-8

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 29 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Tampó amb la data: [contestada] 31 MAR. 1950
CalV 2.3.1.1-9

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 31 de març. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
Resposta a la carta del 27 de març i confirmació de la seva del 29
CalV 2.3.1.1-10

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 31 de març. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Confirmació de la seva carta del 27 de març
CalV 2.3.1.1-11

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 4 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 29 i 31 de març
CalV 2.3.1.1-12

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 17 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a les cartes del 31 de març i 4 d'abril. Tampó amb la data: [rebuda] [18] ABR. 1950; [contestada] 2 MAY. 1950
CalV 2.3.1.1-13

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 2 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 17 d'abril
CalV 2.3.1.1-14

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 6 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 2 de maig. Tampó amb la data: [rebuda] 8 MAY. 1950; [contestada] 12 MAY. 1950
CalV 2.3.1.1-15

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 12 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 6 de maig
CalV 2.3.1.1-16

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 19 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 12 de maig. Tampó amb la data: [rebuda] 22 MAY. 1950; [contestada] 20 JUN. 1950
CalV 2.3.1.1-17

[Carta mecanografiada de Julio Sànchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 17 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 15 de juny [?, no es conserva]. Tampó amb la data: [rebuda] 19 JUN. 1950; [contestada] 20 JUN. 1950
CalV 2.3.1.1-18

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 20 de juny. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 17 de juny. és una carta per ensenyar, si s'escau, a la firma Grado, cosa que justifica que el mateix dia 20 de juny n'enviï una altra
CalV 2.3.1.1-19

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 20 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes de maig i 17 de juny
CalV 2.3.1.1-20

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 25 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a les dues cartes del 20 de juny. Tampó amb la data: [rebuda] 28 JUN. 1950. Data manuscrita: [contestada] 28 JUN. 1950
CalV 2.3.1.1-21

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 28 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 25 de juny
CalV 2.3.1.1-22

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 30 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Resposta a la carta del 28 de juny. Tampó amb la data: [rebuda]: 4 JUL. 1950; [contestada]: 7 JUL. 1950
CalV 2.3.1.1-23

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 7 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 30 de juny
CalV 2.3.1.1-24

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 11 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
Resposta a la carta del 7 de juliol. Tampó amb la data: [contestada]: 15 JUL. 1950
CalV 2.3.1.1-25

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 15 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'11 de juliol
CalV 2.3.1.1-26

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 22 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada. Resposta a la carta del 15 de juliol. Tampó amb la data: [rebuda]: 24 JUL. 1950; [contestada]: 29 JUL. 1950
CalV 2.3.1.1-27

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 29 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 22 de juliol
CalV 2.3.1.1-28

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés 6 d'agost 50] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 6 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada escrita per les dues cares
Resposta a la carta del 29 de juliol. Tampó amb la data: [contestada]: 7 SEP. 1950
CalV 2.3.1.1-29

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 30 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
Tampó amb la data: [contestada]: 7 SEP. 1950
CalV 2.3.1.1-30

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 7 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 6 i 30 d'agost
CalV 2.3.1.1-31

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 4 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada escrita per les dues cares
Tampó amb la data: C[ontestada]: 30 SEP. 1950
CalV 2.3.1.1-32

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 26 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 7 de setembre. Tampó amb la data: [rebuda]: 28 SEP. 1950; [contestada]: 30 SEP. 1950
CalV 2.3.1.1-33

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 5 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada. Resposta a la carta del 30 de setembre [? no es conserva]. Tampó amb la data: [rebuda]: 7 OCT. 1950
CalV 2.3.1.1-34

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Sánchez
Madrid, 1950, 6 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.3.1.1-35

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 9 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 5 i 6 d'octubre
CalV 2.3.1.1-36

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 14 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Resposta a les cartes del 9 i 11 d'octubre [11?, no es conserva]. Tampó amb la data: [rebuda]: 16 OCT. 1950; [contestada]: 17 OCT. 1950
CalV 2.3.1.1-37

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 17 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 14 d'octubre
CalV 2.3.1.1-38

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 25 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 17 d'octubre. Tampó amb la data: [rebuda]: 27 OCT. 1950; [contestada]: 30 OCT. 1950
CalV 2.3.1.1-39

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 30 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 25 d'octubre
CalV 2.3.1.1-40

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 20 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Resposta a la carta del 30 d'octubre. Tampó amb la data: [rebuda]: 21 NOV. 1950; [contestada]: 28 NOV. 1950
CalV 2.3.1.1-41

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 26 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Data manuscrita: R[ebuda] 27-XI-50. Tampó amb la data: [contestada]: 28 NOV. 1950
CalV 2.3.1.1-42

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 28 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 20 i 26 de novembre
CalV 2.3.1.1-43

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 23 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 28 de novembre. Tampó amb la data: [contestada]: 29 DIC. 1950
CalV 2.3.1.1-44

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1950, 29 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 23 de desembre
CalV 2.3.1.1-45

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1950, 29 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 2 ENE. 1951. Data manuscrita: [contestada]: 4 ENE. 1951
CalV 2.3.1.1-46

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 2 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 29 de desembre. Tampó amb la data: [rebuda]: 3 ENE. 1951; [contestada]: 10 ENE. 1951
CalV 2.3.1.1-47

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 4 de gener. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 29 de desembre
CalV 2.3.1.1-48

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 10 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 2 de gener
CalV 2.3.1.1-49

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 11 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Resposta a la carta del 4 de gener. Tampó amb la data: [rebuda]: 15 ENE. 1951; [contestada]: 24 ENE. 1951
CalV 2.3.1.1-50

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 24 de gener. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'11 de gener
CalV 2.3.1.1-51

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 1 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Resposta a les cartes del 10 i 24 de gener. Tampó amb la data: [rebuda]: 3 FEB. 1951; [contestada]: 6 FEB. 1951
CalV 2.3.1.1-52

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 6 de febrer. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'1 de febrer
CalV 2.3.1.1-53

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 11 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 6 de febrer. Tampó amb la data: [rebuda]: 12 FEB. 1951; [contestada]: 14 FEB. 1951
CalV 2.3.1.1-54

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sáchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 14 de febrer. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'11 de febrer
CalV 2.3.1.1-55

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 18 de febrer. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Resposta a la carta del 14 de febrer. Tampó amb la data: [rebuda]: 19 FEB. 1951; [contestada]: 23 FEB. 1951
CalV 2.3.1.1-56

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 23 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 18 de febrer
CalV 2.3.1.1-57

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 23 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Tampó amb la data: [rebuda]: 26 FEB. 1951
CalV 2.3.1.1-58

[Nota mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 11 de març. 1 carta mecanografiada, 1 mitja quartilla
CalV 2.3.1.1-59

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 14 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: C[ontestada]: 3 ABR. 1951
CalV 2.3.1.1-60

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 28 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia paper carbó
CalV 2.3.1.1-61

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 3 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 14 de març
CalV 2.3.1.1-62

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 1 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
Tampó amb la data: [rebuda]: 4 ABR. 1951; [contestada]: 12 ABR. 1951
CalV 2.3.1.1-63

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 8 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 3 de març. Tampó amb la data: C[ontestada]: 12 ABR. 1951
CalV 2.3.1.1-64

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 12 d'abril. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-65

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 14 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-66

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 21 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a les cartes del 12 i 14 d'abril. Tampó amb la data: [rebuda]: 23 ABR. 1951; [contestada]: 27 ABR. 1951
CalV 2.3.1.1-67

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 21 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-68

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 25 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 21 d'abril. Tampó amb la data: [rebuda]: 26 ABR. 1951; [contestada]: 27 ABR. 1951
CalV 2.3.1.1-69

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 27 d'abril. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 21 i 25 d'abril
CalV 2.3.1.1-70

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 4 de maig. 1 carta mecanografiada : 2 fulls
Resposta a la carta del 27 d'abril. Tampó amb la data: C[ontestada]: 11 MAY. 1951
CalV 2.3.1.1-71

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 11 de maig. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 4 de maig
CalV 2.3.1.1-72

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 29 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta de l'11 de maig. Tampó amb la data: [rebuda]: 31 MAY. 1951; [contestada]: 7 JUN. 1951
CalV 2.3.1.1-73

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 2 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full per les dues cares
Tampó amb la data: [rebuda]: 4 JUN. 1951; [contestada]: 7 JUN. 1951
CalV 2.3.1.1-74

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 7 de juny. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 29 de maig i 2 de juny
CalV 2.3.1.1-75

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 14 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 15 JUN. 1951; [contestada]: 19 JUN. 1951
CalV 2.3.1.1-76

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 19 de juny. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 14 de juny
CalV 2.3.1.1-77

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 19 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla vertical
Tampó amb la data: C[ontestada]: 27 JUN. 1951 (al senyor Manuel Ballesteros)
CalV 2.3.1.1-78

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 24 de juny. 1 carta mecanografiada : 2 fulls
Resposta a la carta de juny. Tampó amb la data: C[ontestada]: 27 JUN. 1951
CalV 2.3.1.1-79

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 27 de juny. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes i 24 de juny
CalV 2.3.1.1-80

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 11 de juliol. 1 carta mecanografiada : 2 fulls
La data de la carta està equivocada: no és escrita l'11 de maig sinó de juliol. Resposta a la carta del 27 de juny. Tampó amb la data: [rebuda]: 13 JUL. 1951; [contestada]: 24 JUL. 1951
CalV 2.3.1.1-81

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 14 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta provisional a la carta de l'11 de juliol
CalV 2.3.1.1-82

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 24 de juliol. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'11 de juliol
CalV 2.3.1.1-83

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 24 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 14 de juliol. Tampó amb la data: [rebuda]: 27 JUL. 1951; [contestada]: 14 AGO. 1951
CalV 2.3.1.1-84

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 9 d'agost. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Resposta a la carta del 24 de juliol. Tampó amb la data: [rebuda]: 11 AGO. 1951; [contestada]: 14 AGO. 1951
CalV 2.3.1.1-85

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 14 d'agost. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 24 de juliol i 9 d'agost
CalV 2.3.1.1-86

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 4 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full per les dues cares
Tampó amb la data: [rebuda]: 7 SEP. 1951; [contestada]: 28 SEP. 1951
CalV 2.3.1.1-87

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio López] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 28 de setembre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 14 de setembre
CalV 2.3.1.1-88

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 1 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Resposta a les cartes del 7 i 28 de setembre [la del 7 no es conserva]. Tampó amb la data: [rebuda]: 4 OCT. 1951; [contestada]: 23 OCT. 1951
CalV 2.3.1.1-89

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 18 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 19 OCT. 1951; [contestada]: 23 OCT. 1951
CalV 2.3.1.1-90

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 23 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes de l'1 i el 18 d'octubre
CalV 2.3.1.1-91

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 3 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 23 d'octubre. Tampó amb la data: [rebuda]: 5 NOV. 1951; [contestada]: 19 NOV. 1951
CalV 2.3.1.1-92

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 19 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 3 de novembre
CalV 2.3.1.1-93

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 27 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta de novembre. Data manuscrita: [rebuda] 28/XI/51. Tampó amb la data: [contestada]: 29 NOV. 1951
CalV 2.3.1.1-94

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 29 de novembre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 27 de novembre
CalV 2.3.1.1-95

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1951, 2 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 29 de novembre. Tampó amb la data: [rebuda]: 3 DIC. 1951; [contestada]: 7 DIC. 1951
CalV 2.3.1.1-96

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 7 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 2 de desembre
CalV 2.3.1.1-97

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 11 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-98

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 28 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 23 de novembre i anteriors
CalV 2.3.1.1-170

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1956, 17 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'11 d'octubre
CalV 2.3.1.1-99

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 23 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-100

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 12 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.3.1.1-101

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 17 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.1-102

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 22 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-103

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 4 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.1-104

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 8 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Tampó amb la data: [rebuda]: 11 FEB. 1957; [contestada]: 12 FEB. 1957
CalV 2.3.1.1-105

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 12 de febrer. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 4 i 8 de febrer.
CalV 2.3.1.1-106

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 21 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Tampó amb la data: [rebuda]: 22 FEB. 1957; [contestada]: 25 FEB. 1957
CalV 2.3.1.1-107

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 25 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 21 de febrer
CalV 2.3.1.1-108

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 9 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 25 de febrer. Tampó amb la data: [rebuda]: 11 MAR.
CalV 2.3.1.1-109

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 19 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.1-110

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 22 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 19 de març
CalV 2.3.1.1-111

[Carta mecanoscrita de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Brcelona, 1957, 26 de març. 1 carta mecanoscrita, 1 quartilla en horitzontal.
Tampó amb la data: [contestada]: 26 MAR.
CalV 2.3.1.1-112

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 29 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 22 i 26 de febrer. Tampó amb la data: [rebuda]: 30 MAR. 1957; [contestada]: 4 ABR. 1957
CalV 2.3.1.1-113

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 4 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: C[ontestada]: 26 ABR.
CalV 2.3.1.1-114

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 26 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 4 d'abril.
CalV 2.3.1.1-115

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 1 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 26 de març. Tampó amb la data: [rebuda]: 2 MAY.
CalV 2.3.1.1-116

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 3 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 4 MAY. 1957.
CalV 2.3.1.1-117

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 7 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes de l'1 i el 3 de maig.
CalV 2.3.1.1-118

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 8 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-119

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 10 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.1-120

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 13 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full1 escrit per les dues cares.
Resposta a les cartes del 7, 8 i 10 de maig.
Tampó amb la data: [contestada]: 3 JUN. 1957
CalV 2.3.1.1-121

[Carta mecanoscrita de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Vicenç Caldés
Madrid, 1957, 17 de maig. 1 carta mecanoscrita, 1 full per les dues cares.
Tampó amb la data: [contestada]: 3 JUN.
CalV 2.3.1.1-122

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 30 de maig. 1 carta mecanografiada : 2 fulls
Tampó amb la data: [rebuda]: 31 MAI. 1957; [contestada]: 3 JUN. 1953
CalV 2.3.1.1-123

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio López] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 3 de juny. 1 carta mecanografiada. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 13 de maig
CalV 2.3.1.1-124

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 16 de juny. 1 carta mecanografiada : 2 fulls.
Resposta a la carta del 3 de juny. Tampó amb la data: [rebuda]: 19 JUL. 1957.
CalV 2.3.1.1-125

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 3 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 4 JIL. 1957; [contestada]: 19 JUL. 1957
CalV 2.3.1.1-126

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 19 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 16 de juny i el de juliol.
CalV 2.3.1.1-127

[Carta mecanoscrita de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Olleria, 1957, 25 de juliol. 1 carta mecanoscrita, 1 full. Per les dues cares
Tampó amb la data: [rebuda]: 27 JUL. 1957
CalV 2.3.1.1-128

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Bellaterra, 1957, 1 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 25 de juliol
CalV 2.3.1.1-129

[Carta mecanoscrita de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Bellús, 1957, 14 d'agost. 1 carta mecanoscrita : 2 fulls.
Tampó amb la data: [rebuda]: 17 AGO. 1957; [contestada]: 10 SEP. 1957
CalV 2.3.1.1-130

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
[Barcelona ]: 1957, 10 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-131

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 14 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares.
Tampó amb la data: [rebuda]: 16 SEP. 1957; [contestada]: 19 SEP. 1957
CalV 2.3.1.1-132

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 19 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-133

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 22 de setembre. 1 full.
Tampó amb la data: [rebuda]: 23 SEP. 1957; [contestada]: 27 SEP. 1957
CalV 2.3.1.1-134

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 28 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-135

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 2 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-136

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 2 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 3 OCT. 1957; [contestada] 5 OCT. 1957
CalV 2.3.1.1-137

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 5 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.1.1-138

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 5 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 7 OCT. 1957; [contestada] 11 OCT. 1957
CalV 2.3.1.1-139

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 10 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 5 doctubre . Tampó amb la data: [rebuda]: 14 OCT. 1957; [contestada] 25 OCT. 1957
CalV 2.3.1.1-140

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 11 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 5 d'octubre
CalV 2.3.1.1-141

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 23 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Tampó amb la data: [rebuda]: 24 OCT. 1957; [contestada] 25 OCT. 1957
CalV 2.3.1.1-142

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 25 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.1.1-143

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / J. Sánchez
Madrid, 1957, 30 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 31 OCT. 1957; [contestada] 7 NOV. 1957
CalV 2.3.1.1-144

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 7 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.1.1-145

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 12 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
Tampó amb la data: [rebuda]: 13 NOV. 1957; [contestada] 13 NOV. 1957
CalV 2.3.1.1-146

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 14 de novembre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls.
CalV 2.3.1.1-147

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid: 1957, 16 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Tampó amb la data: [rebuda]: 18 NOV. 1957; [contestada] 20 NOV. 1957
CalV 2.3.1.1-148

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 19 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 20 NOV. 1957; [contestada] 21 NOV. 1957
CalV 2.3.1.1-149

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona: 1965, 20 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.1.1-150

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 20 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-151

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 21 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.1-152

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 25 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Tampó amb la data: [rebuda]: 26 NOV. 1957; [contestada] 4 DIC. 1957
CalV 2.3.1.1-153

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés 1 de març 67] / Julio Sánchez
Madrid, 1957, 28 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 29 NOV. 1957; [contestada] 4 DIC. 1957
CalV 2.3.1.1-154

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 4 de desembre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó.
Resposta a les cartes del 25 i 28 de novembre
CalV 2.3.1.1-155

[Carta mecanoscrita de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1959, 28 de desembre. 1 quartilla mecanoscrita. Amb signatura manuscrita.
CalV 2.3.1.1-156

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1960, 18 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Tampó amb la data: [rebuda]: 20 MAY. 1960; [contestada]: 13 JUN. 1960 [no es conserva aquesta resposta]
CalV 2.3.1.1-157

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1962, 18 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 16 de juliol [no es conserva]
CalV 2.3.1.1-158

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Ollería, 1963, 23 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
Tampó amb la data: [rebuda?]: 26 JUL. 1963
CalV 2.3.1.1-159

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez López ; P.O. Daniel Romaní
Madrid, 1963, 5 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full
Tampó amb la data: [rebuda]: 8 AGO. 1963; [contestada]: 2 OCT. 1963 [no es conserva]
CalV 2.3.1.1-160

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1963, 24 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 18 i 20 d'octubre [no es conserven]
CalV 2.3.1.1-161

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1963, 18 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 14 de novembre [no es conserva]. Data manuscrita: C[ontestada] 20 [o 26]/XI/63 [no es conserva]
CalV 2.3.1.1-162

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1965, 19 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 9 de març [no es conserva]
CalV 2.3.1.1-163

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1965, 26 de març. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de març
CalV 2.3.1.1-164

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1966, 10 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.3.1.1-165

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1966, 22 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
CalV 2.3.1.1-166

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1966, 25 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta de fa uns quants dies, segurament creuada amb la seva del 22 de novembre [però no sabem la data exacte, ni es conserva]
CalV 2.3.1.1-167

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1966, 30 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
CalV 2.3.1.1-168

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1966, 23 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.3.1.1-169

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1967, 31 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 28 de desembre de 1966
CalV 2.3.1.1-171

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1967, 4 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 31 de gener [no conservada] que segurament es va creuar amb la seva també del 31 de gener
CalV 2.3.1.1-172

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1967, 12 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 4 de febrer
CalV 2.3.1.1-173

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés] / Julio Sánchez
Madrid, 1967, 14 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Resposta a la carta del 12 de febrer
CalV 2.3.1.1-174

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1967, 22 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 14 de febrer
CalV 2.3.1.1-175

[Carta mecanografiada de Julio Sánchez a Vicenç Caldés 1 de març 67] / Julio Sánchez
Madrid, 1967, 1 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full + 3 fulls d'informe
Resposta a la carta del 22 de febrer. Inclou una còpia de la carta oficial (3 fulls mecanografiadas) que Julio Sánchez va escriure a Sirven el mateix 1 de març
CalV 2.3.1.1-176

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Julio Sánchez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1967, 7 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Còpia en paper carbó. Resposta a la carta de l'1 de març
CalV 2.3.1.1-177
B-2.3.1.2. Correspondència amb Vicente García Díez, representant a Saragossa

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1951, 10 de gener. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a les cartes del 4 i 8 de gener [no es conserven]
CalV 2.3.1.2-1

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1956, 28 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 24 de setembre
CalV 2.3.1.2-2

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1956, 28 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 9 de novembre .
CalV 2.3.1.2-3

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Orense, 1957, 12 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Resposta a la carta del 7 de gener
CalV 2.3.1.2-4

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez. Barcelona] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 16 de gener. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 12 de gener.
CalV 2.3.1.2-5

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Gijón, 1957, 27 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 16 de gener.
CalV 2.3.1.2-6

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 8 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-7

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 11 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 8 de febrer
CalV 2.3.1.2-8

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 13 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'11 de febrer
CalV 2.3.1.2-9

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 23 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.2-10

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Barcelona, 1957, 27 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla.
Resposta a la carta del 22 de febrer
CalV 2.3.1.2-11

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 28 de febrer. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 23 de febrer
CalV 2.3.1.2-12

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 1 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-13

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona: 1957, 6 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.3.1.2-14

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Soria, 1957, 7 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla.
Resposta a la carta del 28 de febrer
CalV 2.3.1.2-15

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Salamanca, 1957, 19 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a les cartes de l'1 i 6 de març
CalV 2.3.1.2-16

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 22 de març. 1 carta mecanografiada. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 19 de març
CalV 2.3.1.2-17

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Salamanca, 1957, 24 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.3.1.2-18

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 27 de març. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 24 de març
CalV 2.3.1.2-19

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Valladolid, 1957, 31 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-20

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 3 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 31 de març
CalV 2.3.1.2-21

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 5 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 31 de març
CalV 2.3.1.2-22

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 7 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 5 d'abril
CalV 2.3.1.2-23

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 9 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 7 d'abril.
CalV 2.3.1.2-24

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 13 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 9 d'abril.
CalV 2.3.1.2-25

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 17 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-26

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza: 1957, 20 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 17 d'abril
CalV 2.3.1.2-27

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez. Barcelona] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 23 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 20 d'abril.
CalV 2.3.1.2-28

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Gijón, 1957, 1 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit.
Resposta a la carta del 28 d'abril
CalV 2.3.1.2-29

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Gijón, 1957, 2 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares.
Resposta a la carta del 23 d'abril.
CalV 2.3.1.2-30

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 4 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 2 de maig
CalV 2.3.1.2-31

[Telegrama de Vicente García Díez a Vicenç Caldés ]
Orense, 1957, 8 de maig. 1 telegrama, 1 full
CalV 2.3.1.2-32

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 8 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 3 de maig.
CalV 2.3.1.2-33

[Sr. Caldés: no le escribo a Ud. hoy...] / Vicente García Díez
1 quartilla horitzontal.
Nota mecanoscrita de Vicente García Díez a Vicenç Caldés
CalV 2.3.1.2-34

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Orense, 1957, 12 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 4 de maig
CalV 2.3.1.2-35

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Brcelona, 1957, 14 de maig. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó.
Resposta a la carta del 12 de maig
CalV 2.3.1.2-36

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Vigo, 1957, 19 de maig. 1 carta mecanografiada : 2 fulls.
CalV 2.3.1.2-37

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 25 de maig. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 19 de maig.
CalV 2.3.1.2-38

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
La Coruña, 1957, 26 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full
CalV 2.3.1.2-39

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 29 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-40

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Valladolid : 1957, 3 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a les cartes del 25 i el 29 de maig.
CalV 2.3.1.2-41

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Jaraba, 1957, 26 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla per les dues bandes.
Resposta a la carta del 22 de febrer
CalV 2.3.1.2-42

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 28 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 26 de juny
CalV 2.3.1.2-43

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 2 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-44

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona: 1957, 3 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó, per les dues cares.
Resposta a la carta de l'1 d'agost.
CalV 2.3.1.2-45

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Playa de Aro, 1957, 16 d'agost. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-46

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Barcelona: 1957, 17 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a les cartes del 16 d'agost
CalV 2.3.1.2-47

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Playa de Aro : [1957] 1 carta mecanografiad. 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 17 d'agost
CalV 2.3.1.2-48

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Playa de Aro: 1957, 31 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla.
Resposta a la carta del 28 d'agost
CalV 2.3.1.2-49

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 10 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 31 d'agost.
CalV 2.3.1.2-50

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Playa de Aro, 1957, 13 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla.
Resposta a la carta del 10 de setembre
CalV 2.3.1.2-51

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 14 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla
CalV 2.3.1.2-52

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 17 de setembre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 13 de setembre
CalV 2.3.1.2-53

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 17 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla
CalV 2.3.1.2-54

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 19 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-55

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza: 1957, 8 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 17 i el 19 de setembre
CalV 2.3.1.2-56

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez. Barcelona] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 8 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-57

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 13 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 8 d'octubre.
CalV 2.3.1.2-58

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 14 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-59

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 16 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 14 d'octubre.
CalV 2.3.1.2-60

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 17 d'octubre:. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 13 d'octubre.
CalV 2.3.1.2-61

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 23 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó.
Resposta a la carta del 16 d'octubre.
CalV 2.3.1.2-62

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 26 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls.
CalV 2.3.1.2-63

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 31 d'octubre.. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.1.2-64

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 3 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 31 d'octubre
CalV 2.3.1.2-65
[Nota mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957. 5 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla.
CalV 2.3.1.2-66

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 6 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 3 de novembre
CalV 2.3.1.2-67

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 10 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a les cartes del 6 de novembre
CalV 2.3.1.2-68

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957 12 de novembre 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 10 de novembre
CalV 2.3.1.2-69

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 14 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 12 de novembre
CalV 2.3.1.2-70

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 19 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 14 de novembre.
CalV 2.3.1.2-71

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 19 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.2-72

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 23 de novembre. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 19 de novembre
CalV 2.3.1.2-73

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 23 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a la carta del 19 de novembre
CalV 2.3.1.2-74

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez.] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 27 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 23 de novembre
CalV 2.3.1.2-75

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza: 1957, 1 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
CalV 2.3.1.2-76

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez. Barcelona] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 3 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'1 de desembre
CalV 2.3.1.2-77

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 3 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full.
Resposta a les cartes del 23 el 27 de desembre.
CalV 2.3.1.2-78

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 5 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-79

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1957, 6 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full en quartilla.
Resposta a la carta del 3 de desembre.
CalV 2.3.1.2-80

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1957, 24 de desembre, 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-81

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1959, 25 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 24 de novembre [no conservada]
CalV 2.3.1.2-82

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1959, 6 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 25 de novembre
CalV 2.3.1.2-83

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Soria, 1960, 6 de març. 1 carta mecanografiada : 2 quartilles apaïsades
Resposta a la carta del 3 de febrer [no conservada]
CalV 2.3.1.2-84

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez. Barcelona] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 9 de març. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 6 de març
CalV 2.3.1.2-85

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 15 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 13 de març [no conservada]
CalV 2.3.1.2-86

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / JV. García Díez
Barcelona, 1960, 28 de març. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.1.2-87

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Orense, 1960, 2 de maig . 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 19 d'abril [no conservada]
CalV 2.3.1.2-88

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 6 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 2 de maig
CalV 2.3.1.2-89

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Vigo, 1960, 8 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 6 de maig
CalV 2.3.1.2-90

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 13 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Còpia en paper carbó. Resposta a la carta del 8 de maig
CalV 2.3.1.2-91

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Zaragoza, 1960, 22 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Resposta a la carta del 19 d'octubre
CalV 2.3.1.2-92

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 28 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 22 d'octubre
CalV 2.3.1.2-93

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1960, 31 d'octubre. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 28 d'octubre. Tampó amb la data: [rebuda]: 2 NOV. 1960
CalV 2.3.1.2-94

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 4 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 31 d'octubre
CalV 2.3.1.2-95

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Vigo, 1964, 19 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Resposta a la carta de l'11 de gener
CalV 2.3.1.2-96

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1964, 23 de gener. 1 carta mecanografiada : 2 fulls + 1 quartilla apaïsada
Resposta a la carta del 19 de gener
CalV 2.3.1.2-97

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Vigo, 1965, 24 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares
Resposta a la carta del 15 de gener [no conservada]
CalV 2.3.1.2-98

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1965, 29 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 24 de gener
CalV 2.3.1.2-99

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1965, 14 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 8 de març [no conservada]
CalV 2.3.1.2-100

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Salamanca] / JV. García Díez
Salamanca, 1965, 21 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a les cartes del 14 i 16 de març [la del 16 no es conserva]. Data manuscrita: R[ebuda]: 23-III-65; [contestada]: 24-III-65
CalV 2.3.1.2-101

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1965, 24 de març. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 21 de març
CalV 2.3.1.2-102

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1965, 8 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 24 de març
CalV 2.3.1.2-103

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez. Barcelona] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1965, 13 d'abril. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 8 d'abril
CalV 2.3.1.2-104

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés. Zaragoza] / JV. García Díez
Zaragoza, 1965, 19 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full
Resposta a la carta del 13 d'abril. Data manuscrita: R[rebuda]: 23-IV-65
CalV 2.3.1.2-105

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1965, 6 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 19 d'abril
CalV 2.3.1.2-106

[Carta mecanografiada de Vicente García Díez a Vicenç Caldés] / JV. García Díez
Orense, 1965, 14 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Resposta a la carta del 6 de maig
CalV 2.3.1.2-107

[Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Vicente García Díez] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1965, 18 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 14 de maig
CalV 2.3.1.2-108

B-2.3.2. Correspondència diversa

B-2.3.2.1. Cartes enviades

Almazor, Antonio
[Carta mecanografiada a Antonio Almazor, director del Banco Zaragozano-Barcelona] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1953, 14 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta de l'11 de febrer
CalV 2.3.2.1-1

Ballesteros, Manuel
[Carta mecanografiada al Sr. Manuel Ballesteros, gerent de Destilerías La Pajarita] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1951, 27 juny. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.2.1-2
Colomer
[Carta mecanografiada a l'amic Colomer] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 5 de març. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Còpia en
paper carbó. Reposta a la carta del 29 de febrer [no es conserva]
CalV 2.3.2.1-3

Cortés, Celestino
[Carta mecanografiada al Sr. D. Celestino Cortés] / Vicenç Caldés
[Barcelona], 1957, 14 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.2.1-4

[Carta mecanografiada al Sr. D. Celestino Cortés] / Vicenç Caldés
[Barcelona], 1957, 10 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.2.1-5

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
[Carta mecanografiada a les Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1964, 1 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
S'adjunta una factura mecanografiada i 1 quartilla manuscrita de les Esclaves del sagrado corazón de Jesús [Amigo Caldés...]
CalV 2.3.2.1-6

Fábricas Lucia
[Carta mecanografiada a Fábricas Lucia] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1949, 13 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Paper de B. Sirven, Manufacturas Gráficas. Original i còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 6 de desembre [no es conserva]
CalV 2.3.2.1-7

Ferrando, Enrique J.
[Carta mecanografiada al Sr. D. Enrique J. Ferrando] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1965, 20 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.2.1-8

Instituto Farmacológico Latino S. A.
[Carta mecanografiada al Instituto Farmacológico Latino S.A.] / Vicenç Caldés
[Barcelona], 1957, 31 d'agost. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó.
CalV 2.3.2.1-9

Maunier, Adolfo
[Carta mecanografiada a Adolfo Maunier] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1939, 28 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.2.1-10

[Carta mecanografiada a Adolfo Maunier] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 6 de febrer. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.2.1-11

[Carta mecanografiada a Adolfo Maunier] / Vicenç Caldés
Barcelona, 1960, 1 d'abril. 1 carta mecanografiada : 2 fulls. Còpia en paper carbó
Reposta a la carta del 14 de març [no es conserva]
CalV 2.3.2.1-12

Moreno de la Calle, José / Vicenç Caldés
[Carta mecanografiada al Sr. D. José Moreno de la Calle]
[S. l.], 1966, 28 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 25 de gener [no es conserva]
CalV 2.3.2.1-13

Sallent, F.
[Carta mecanografiada al Sr. F. Sallent] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1957, 2 de juliol. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.2.1-14

Sánchez González, Manuel
[Carta mecanografiada a Manuel Sánchez González] / Vicenç Caldés
[S. l.], 1950, 7 de juny. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
CalV 2.3.2.1-15

B-2.3.2.2. Cartes rebudes

Almar[...], M.
[Carta mecanografiada de M. Almar[...] / M. Almar[...]
Barcelona, 1934, 20 de maig. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
El nom del remitent no es coneix del tot perquè la signatura manuscrita no es llegeix bé.
CalV 2.3.2.2-1

Almazor, Antonio
[Carta mecanografiada del Conseller Regional i Director de la Sucursal de Barcelona del Banco Zaragozano, Antonio Almazor] / Antonio Almanzor
Barcelona, 1953, 11 de febrer. 1 carta mecanografiada, 1 full. Paper del Banco Zaragozano
Tampó amb les dates: [rebuda] 12 FEB, 1953; [contestada] 14 FEB, 1953
CalV 2.3.2.2-2

Arnau, Jordi
[Carta impresa del Gerent de B. Sirven, Jordi Arnau] / Jordi Arnau
Barcelona, 1966, 5 de novembre. 1 carta impresa, 1 full.
CalV 2.3.2.2-3

Cortés, Celestino
[Carta manuscrita de Celestino Cortés Hernández] / Celestino Cortés Hernández
Madrid, 1957, 31 d'agost, 1 de setembre 1 carta manuscrita : 2 fulls amb diferent data.
Tampó amb les dates: [rebuda] 2 SEP, 1957; [contestada] 10 SEP, 1957
CalV 2.3.2.2-4

Graus, F.
[Carta mecanografiada de F. Graus] / F. Graus
Barcelona, 1949, 13 de desembre. 1 carta mecanografiada, 1 full. Paper amb la capçalera F.
Graus, dibujante. Original i "còpia confidencial" S'adjunta una làmina en color.
CalV 2.3.2.2-5

Maria i Manuel
[Postal manuscrita de Maria i Manuel] / Maria i Manuel
Toulouse : [s.d.]. 1 targeta postal manuscrita. Adreçada a Compañeros de Manufacturas G.B. Sirven. Postal retallada.
Està signada per Maria i Manuel i es desconeixene els cognoms
CalV 2.3.2.2-16

Maunier, Adolfo
[Postal manuscrita d'Adolfo Maunier] / Adolfo Maunier
Toulouse, 1939, 16 de febrer. 1 postal manuscrita
Resposta a la carta del 3 de febrer [no es conserva]
CalV 2.3.2.2-6

Moreno de la Calle, José
[Carta mecanografiada de José Moreno de la Calle] / J.M. de la Calle
Puerto de Santa María, 1967, 25 de gener. 1 carta mecanografiada, 1 full. Paper amb la capçalera Jose Moreno de la Calle, agente comercial colegiado + 1 targeta
Resposta a la carta del 23 de desembre del 1966. Per error, consta l'any 1966 a la data
CalV 2.3.2.2-7

Nogués, Xavier
[Carta mecanografiada de Xavier Nogués] / Xavier Nogués
Olot, 1938, 27 de setembre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
CalV 2.3.2.2-8

[Carta mecanografiada de Xavier Nogués] / Xavier Nogués
Olot, 1938, 10 d'octubre. 1 carta mecanografiada : 2 quartilles apaïsades
CalV 2.3.2.2-9

Sallent, Joan ; Sallent Hermanos, S.A.
[Carta mecanografiada de Joan Sallent] / Joan Sallent
Sabadell, 1965, 27 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Paper de Sallent Hermanos S.A
Anotació manuscrita: R[ebuda] 30-IV-65. Tampó amb la data: [contestada] 12 MAY, 1965
CalV 2.3.2.2-10

Sans Vila, Jordi
[Postal manuscrita de Jordi Sans Vila] / Jordi Sans Vila
València, 1964, 12 de gener. 1 postal manuscrita
Resposta a la carta del 9 de gener [no es conserva]
CalV 2.3.2.2-11

Serra, Francesc
[Carta manuscrita de Fracensc Serra] / Francesc Serra
Barcelona, 1949, 14 de desembre. 1 carta manuscrita, 1 quartilla apaïsada escrita per les dues cares
CalV 2.3.2.2-12

[Carta manuscrita de Francesc Serra] / Francesc Serra
Tossa de Mar, 1958, 12 de desembre. 1 carta manuscrita, 1 quartilla apaïsada
CalV 2.3.2.2-13

Zurita, Emilio
[Carta mecanografiada d'Emilio Zurita] / Emilio Zurita
Madrid, 1935, 1 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 full escrit per les dues cares. Paper amb la capçalera "Emilio Zurita". Resposta a la carta del 4 de setembre [no es conserva]
CalV 2.3.2.2-14

[Carta mecanografiada d'Emilio Zurita] / Emilio Zurita
Madrid, 1935, 8 de novembre. 1 carta mecanografiada, 1 quartilla apaïsada
CalV 2.3.2.2-15

 

B-2.3.2.3. Correspondència entre tercers

[Carta mecanografiada al Sr. Jean Sirven, president del Consell d'Administració de Manufacturas
Gráficas B. Sirven]
Barcelona, 1963, 20 d'abril. 1 carta mecanografiada, 1 full. Còpia en paper carbó
Resposta a la carta del 17 d'abril [no es conserva]
Conté 3 fulls de publicitat.
CalV 2.3.2.3-1

 

 


B-2.4.1. Proves, retalls i esbossos de material

[3 imatges religioses]
[S.l., s. d]. 3 retalls de diferents tamanys d'imatges religioses.
CalV 2.4.1-31

[3 proves de la empresa Indo]
[S.l., s. d]. Cartró : il. 15 cm.
Són tres cartrons que funcionen com a expositors d'ulleres.
CalV 2.4.1-22

[4 mostres d'estampats]
[S.l., s. d]. 4 fulls amb fons estampat de diferents colors
CalV 2.4.1-34

[7 retalls de dibuixos a llapis]
[S.l., s. d]. Diversos fulls de diferents tamanys i formes
Contenen dibuixos sense una temàtica comuna.
CalV 2.4.1-18

[9 dibuixos de prova amb àligues de diferents mides i formes]
[S.l., s. d]. Diversos fulls de cartró de diferents formes i mides.
Sembla que sigui l'estudi per a un logotip d'una empresa o un anunci.
CalV 2.4.1-17

ACCC Films
[S.l., s. d]. 1 làmina de cartró, 18cm.
1 prova gràfica sobre el logotip de l'empresa ACCC Films
CalV 2.4.1-1

Bloc-Calendari Civil
[Barcelona] : Sirven S.A.E, 1938. 1 full : il., 27 cm
Prova per la capçalera d'un paper de carta per l'empresa Bloc Calendari Civil
CalV 2.4.1-11

Carbons Permanyer
[S.l., s. d]. 1 làmina de cartró pintada : 22 cm
1 prova gràfica sobre el logotip de l'empresa Carbons Permanyer.
CalV 2.4.1-3

Cartonajes y Artes Gráficas F. Sans
[S.l., s. d]. 1 làmina dibuixada, 17 cm.
1 prova gràfica sobre el logotip de l'empresa F. Sans
CalV 2.4.1-2

Colgadores para calendarios y artículos de reclamo / Especialidades industriales S.A
[S.l., s. d]. 1 full imprès, 1 quartilla apaïsada ; 13 cm
és un full de mostra dels diferents penjadors que té aquesta empresa.
CalV 2.4.1-29

Decálogo del buen anunciante
[Barcelona], 1967. 1 targeta : il., 8 cm.1 full : il. 14 cm
Prova d'una postal publicitaria de Sirven S.A.E.
CalV 2.4.1-20

[Diferents models de tipografia]
[S.l., s. d]. 12 sobres que contenen l'abecedari en diferents tipografies.
CalV 2.4.1-23

Feria del Juguete y articulos para la infancia
València, [s. d.] : il. 9 cm.
2 retalls d'un mapa de València.
CalV 2.4.1-27

Litografias José López
[S. l.], 1929. 1 full : il., 12 cm
Participació de la Rifa de Nadal amb el número 38.556.
CalV 2.4.1-8

[Manual d'instruccions del Círculo de Cálculo] / Tardiu
Barcelona, [s.d.]. 1 fullet imprès : [6] p. ; 13 cm.
CalV 2.4.1-26

Manufacturas Gráficas B.S.
[S.l., s. d]. 1 full : il., 27 cm
Prova per la capçalera d'un paper de carta per l'empresa B. S.
CalV 2.4.1-7

Máquina de escribir Helios
[S.l., s. d]. 1 full : il., 27 cm
Prova per la capçalera d'un paper de carta per l'empresa Helios.
CalV 2.4.1-10

Mudanzas Texpunt Aymat
1 original imprès : il.; 8 cm.
1 diorama de publicitat de l'empresa Mudanzas Texpunt Aymat en forma de camió, al seu interior conté informació impresa sobre què fa l'empresa i la seva adreça.
CalV 2.4.1-28

[Para crear un calendario...]
1 original manuscrit : 4 quartilles verticals ; 19 cm.
CalV 2.4.1-30

[La persona que le hace a Ud. este obserquio....]
[S.l., s. d]. 1 targeta : il., 8 cm.
Targeta per canviar un llibre en el cas de que ja es tingui o es vulgui un altre llibre.
Autoria desconeguda.
CalV 2.4.1-9

[Projecte de calendari]
[S.l., s. d]. Cartró i paper : 7 cm.
és un projecte de calendari de butxaca, no hi ha fixat cap any.
CalV 2.4.1-14

[Projecte de calendari]
[S.l., s. d]. 1 Cartró : 6 cm.
Projecte d'un calendari en forma de rellotge
CalV 2.4.1-15

[Prova gràfica]
[S.l. : s. d]. 1 full amb relleu : 22 cm
[1] gravat amb relleu que representa uns nens en una font d'estil clàssic.
CalV 2.4.1-35
[Prova impresa de l'empresa Perfil]
[S.l., s. d]. 1 full : il. 12 cm.
CalV 2.4.1-19

[Prova de targeta de presentació de Manufacturas Sirven S.A.E]
[S.l., s. d]. Cartró : il., 10 cm.
CalV 2.4.1-16

[Proves gràfiques i retalls]
[S.l., s. d].
12 trossos de paper xarol de diferents colors, tamanys i formes.
CalV 2.4.1-4

[Proves gràfiques de diferents projectes]
[S.l., s. d]. 2 fulls, 17 cm.
2 fulls de proves de composició gràfica
CalV 2.4.1-5

[Proves gràfiques de diferents projectes]
[S.l., s. d].
4 trossos impresos amb diferents tipografies de diferents tamanys i formes
CalV 2.4.1-6

[Proves gràfiques i retalls]
[S.l., s. d]. 10 cm.
4 retalls amb dibuixos fets amb retalls de paper xarol de diferents colors, tamanys i formes.
CalV 2.4.1-32

Proyecto de Folleto Diorámico
[S.l., s. d]. Cartró dibuixat : [4]p. : il. 12 cm.
CalV 2.4.1-13

[Retall amb segell de l'empresa Hoechst]
[S.l., s. d]. 1 cartró imprès : il. 4 cm.
CalV 2.4.1-24

[Retall amb el segell de l'empresa “LI”]
[S.l., s. d]. : il. 5 cm.
CalV 2.4.1-25

Señales de Circulación
[S.l., s. d]. 1 full : il. 10 cm.
CalV 2.4.1-21

Señales de tráfico que deben implantarse / Fábrica de Pinturas y Diluyentes “Magín Alfonso”
[S.l., s. d]. 1 quartilla apaïsada : il., 11 cm.
CalV 2.4.1-33

[Sobre de prova de l'empresa Bagués Joyeros]
[S.l., s. d] : il. 8 cm.
Un sobre de prova amb el disseny del logotip de l'empresa Bagués Joyeros
CalV 2.4.1-36

[Sobre il·lustrat amb la inscripció V. Caldés Arús]
[S.l., s. d]. 1 sobre : il., 9,5 cm.
CalV 2.4.1-12

 

[7 làmines de diferent temàtica]
[S. d : s. l., s. n.]
Són 7 làmines impreses de diferents mides, que reprodueixen dibuixos en aquarel·la. [1] que representa una imatge de la societat del s. XIX; [2] representen flors; [2] representen 2 pallassos; [2] representen dos genets de curses de cavalls. No estan signades.
CalV 2.4.2-5

Artículos religiosos, estampas, cuadros / Andrés Cervera
Madrid, [s. d.]. 1 full imprès : il.; 32 cm
Catàleg de postals de sis col•leccions de temàtica torera
CalV 2.4.2-8

Artículos religiosos, estampas cuadros / Andrés Cervera
Madrid, [s. d.]. 1 full imprès : il.; 20 cm
CalV 2.4.2-9

Catálogo ilustrado del “Arteóleo” / Blass, José
Madrid, [s. d.] 1 fullet imprès : [34] p. ; 15 cm
és un catàleg sobre làmines que reprodueixen pintures a l'oli de l'empresa José Blass.
CalV 2.4.2-7

La Casa de Correos de Sitges
[Sitges, 192?]. 1 fullet il·lustrat : [26] p. ; 13 cm.
2 exemplars
CalV 2.4.2-6

Dietarios, agendas y calendarios / Producciones Myrga
Barcelona : Producciones Mygra, 1963.
1 fullet imprès : [30] p. il., 15 cm.
CalV 2.4.2-18

Enfoque Kodak / Kodak
Rochester : Eastman Kodak Company, 1963. il., 28 cm
Publicitat de la marca Kodak en base als seus avenços en l'aplicació de la fotografia a
diversos àmbits
1 fullet imprès : 4 pàgines
CalV 2.4.2-13

Fresco : creación original y registrada / Fundición tipogràfica Neufville S. A.
San Sebastià, [s. d.]. 1 fullet imprès : il., 27 cm.
és un desplegable que mostra de diferents tipus de tipografia aplicades a la publicitat.
CalV 2.4.2-11

Jeu des mots / Larousse
França : Imprimiere Larousse, [s. d.] 6 làmines impreses : il., 14 cm.
Es tracta de 6 làmines on s'han d'identificar paraules en francès que comencen per la lletra que apareix a la làmina.
CalV 2.4.2-14

Láminas religiosas y profanas para dibujo, pintura [...] / Láminas Macián
València : Ortiz, 1960. [30]p. : il., 17 cm.
Catàleg de làmines.
CalV 2.4.2-15

 

Modelos de cascabeles, campanillas y cencerritos [...] / Ferreteria Metalística
Palma de Mallorca, 19? . 1 full imprès : il., 17 cm
Catàleg de cascabells
CalV 2.4.2-10

Normas y condiciones generales de contratación distribución y venta : reconocidas como usos de comercio en la industra gràfica española, y sus afines las de manipulados del papel y del cartón / Juntas nacionales de Impresores [...] sector de artes gráficas.
Madrid, 1954. 1 fullet imprès : [11] p., 12 cm.
CalV 2.4.2-2

La primitiva forma de propaganda / Neufville, Fundición tipográfica
Barcelona : [19?]. 1 tríptic imprès : 22 cm.
Fullet que conté una breu explicació sobre com es feia publicitat i s'aprofita per anunciar les diferents tipografies que té l'empresa així com les diferents sucursals.

Sinfonías navideñas / Fundición Tipográfica Nacional C. A.
[Madrid], 1953. 1 full : il., 10 cm
Catàleg desplegable de productes nadalencs de la Fundición Tipogràfica Nacional C. A.
CalV 2.4.2-12

Supercentro del lavado / Lavasuper
Barcelona : [19?]. 1 fullet imprès : [4] p.
Fullet publicitari de la rentadora assecadora Inqlis
CalV 2.4.2-16
CalV 2.4.2-17

Tarifa de precios del timbrado en relieve / Sala
Barcelona, 1958. 1 full doblegat : il., 10 cm
CalV 2.4.2-19

Tipos imprenta / de la Casa Manufacturas Gráficas B. Sirven
Barcelona : [s. d.]. 1 fullet imprès : [19] p. ; 20 cm
és un catàleg de diferents tipografies que ofereix la empresa Casa Manufacturas Gráficas B. Sirven
CalV 2.4.2-1

Teatro infantil animado : el juguete preferido de los niños / Creación de B. Sirven, S.A.E
Barcelona : [s. d.] 1 Fullet imprès : [4] p. ; 17 cm
3 exemplars
Publicitat
CalV 2.4.2-3

Perlas, brillantes, joyas de arte / Valentí, Juan
Vilanova : J. Soler, [19?] 1 full imprès : il., 21 cm.
Publicitat de la joieria Juan Valentí de Barcelona
CalV 2.4.2-20

Vaporizante Benessat : Ungüento / Laboratorios Benassat
[S. l. : s. d.] 1 Fullet imprès : [4]p. : il. ; 17 cm.
Publicitat
CalV 2.4.2-4

 

Anunciar y vender más : nuevas ideas sobre publicidad y ventas / Moficien
Madrid : Moficien. Departamento de publicaciones, 1957
1 fullet imprès: 112 p. : il. 17 cm.
CalV 2.5-1

Bavillesset
Barcelona : [s. n.], [19?] Fullet imprès: 15 p.: il., 21 cm.
Catàleg publicitari dels productes de l'empresa Bavillesset: material d'excursionisme.
CalV 2.5-2

Dispositivo para proyección Super-baby / Parthé-Cinéma
[S. l. : s. n.; s. d.]. 1 fullet imprès, 16 p. ; 18 cm.
CalV 2.5-3

Equinodermos
Barcelona : Católica Casals, [s. d.]. 1 fullet imprès : il., 20 cm
Document sense signar
CalV 2.5-4

Escuela de idiomas de la institución cultural del C.I.C.F.
[Barcelona] : 1965-1966. 1 fullet imprès : [8] p., 20 cm.
Programa dels diferents cursets que oferia l'Escola d'idiomes de la institució cultural C.I.C.F “Escuela de idiomas de la institución cultural del C.I.C.F. el curs curs 1965-1966.
CalV 2.5-5

Estudios y cursos de la institución cultural C.I.C.F.
[Barcelona] : 1 fullet imprès : [8] p., 20 cm.
Programa dels diferents cursets que oferia l'Escola d'idiones de la institució cultural C.I.C.F “Escuela de idiomas de la institución cultural del C.I.C.F.
CalV 2.5-6

Libro de oro : conmemorativo de la Exhibición de Fotografía de Arte / por José Massana
Barcelona, 1929. [36] p. : il. ; 28 cm.
CalV 2.5-7

Modern photography: the studio annual, 1933-4
[S. l. : s. n.], 1934. 1 fullet imprès.
Es tracta d'un fullet publicitari sobre aquest estudi de fotografia.
Document sense signar
CalV 2.5-8

Muebles Tarragona
Barcelona, [s.d.]. 1 fullet imprès. [8] p. 19 cm.
1 fullet publicitari amb informació dels elements necessaris i les mesures de les diverses prestatgeries comercialitzades per aquesta empresa de mobles.
Document sense signar
CalV 2.5-9

Neocid Antiparasitario Humano / J. R. Geigy, S. A., exclusiva de Laboratorio Padró S. A.
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 fullet imprès, 16 p., 13 cm.
Es tracta d'un fullet publicitari sobre aquest antiparasitari.
CalV 2.5-10

Prontuario de textos para christmas y felicitaciones de Año nuevo a los que siguen una selección de modelos para participaciones de enlace y natalicio / reunidos, ordenados y comentados por Don Florencio Janer
Barcelona, 1957. 101 p. ; 17 cm.
CalV 2.5-11

The writer's news
[S. l. : s. n.], [1933]. 1 fullet imprès.
Document sense signar
CalV 2.5-12