Pere Calders Fons personal Pere Calders

Vicenç Caldés. Obra creativa

 

B-3. OBRA CREATIVA

B-3.1. Teatre
B-3.2. Poesia
B-3.3. Narrativa
B-3.4. Articles periodístics i entrevistes
B-3.5. Altres textos

 

 
Inici de pàgina


Babel, drama en 3 actes / Vicenç Caldés i Arús
Barcelona: 1918. 1 original mecanoscrit : 60 quartilles apaïsades.
Inclou fulls dispersos, mecanografiats i manuscrits
Només tenim el tercer acte. A l'últim full surt la data 1912, 6 de novembre
CalV 3.1-1

[-Escolte'm Melcioret...] / [Vicenç Caldés?]
[S. l. : s. n., s. d.] 1 original manuscrit : 1 quartilla vertical
Sembla un fragment d'una obra teatral.
CalV 3.1-3

Sansón y Borilla ò La Bengansa de un payés y Neris enzancrentada / V. Caldés i A. Daroca
[S. l. : s. n., s. d.]. 2 v.
Manuscrits en llibretes apaïsades. Inclou un full manuscrit solt.
Exemplar dedicat a A. Ribas. A dins hi havia una carta manuscrita de J. Ferran Torras amb anotacions sobre una obra de teatre (CalV 4.1.2-14)
CalV 3.1-2


Inici de pàgina

 

[Celebrem en aquest dia, ...] / S. Colomer Fontacuberta
Barcelona, 19? 1 mecanoscrit. 1 full
Poema pel 25è aniversari de l'empresa Sirven.
CalV 3.2-3

Egohisme / Vicenç Caldés
1906, d'abril. 1 original manuscrit, 1 quartilla vertical
CalV 3.2-1

[Manuscrit d'una poesia humorística sobre les diferències del català i el castellà] / [Vicenç Caldés?]
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit : 3 fulls. Un dels fulls és escrit per les dues cares
CalV 3.2-4

[Nadala mecanografiada] / V. C. A.
1952, 26 de novembre. 1 original mecanoscrit, 1 full. 2 còpies en paper carbó, una d'elles amb correcions manuscrites
CalV 3.2-5

Sonet amb cua / Vicenç Caldés?
Barcelona, 1950, d'agost. 1 original mecanoscrit, 1 full
CalV 3.2-2


Inici de pàgina

 

El caçador prodigiós / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit, 1 quartilla vertical.
Només hi ha el primer full, amb el títol. Fragment manuscrit
CalV 3.3-5
Filosofies barates: Un somni simbòlic / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit : 9 quartilles vertical
CalV 3.3-2

El poder infal·lible / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit : 35 quartilles verticals
CalV 3.3-1

El poder infal·lible / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit : 8 quartilles verticals
Esborrany manuscrit
CalV 3.3-4

Romiatge d'un visionari, assaig de novel·la ciutadana / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit. [144] quartilles apaïsades manuscrites. L'obra queda inacabada
CalV 3.3-3

 

 

[En un article de fons publicat en aquestes ... ] / V. Caldés Arús
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit : 5 quartilles verticals
Manuscrit d'un article sobre les dificultats econòmiques de la classe mitjana.
CalV 3.4-4

[La depuració ràpida...] / [Vicenç Caldés]
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit : 7 quartilles verticals
CalV 3.4-3

Per què no llegeix el poble / [Vicenç Caldés]
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original mecanoscrit-manuscrit : 3 quartilles apaïsades mecanoscrites + 3 quartilles apaïsades manuscrites
CalV 3.4-1

[Potser aquest propòsit resideix...] / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.]. 1 original manuscrit, 1 quartilla apaïsada.
El full que es conserva és el núm. 2.
Fragment manuscrit d'un article sobre l'obra Desitjada
CalV 3.4-2

Reportatge de Puck : Els actors catalans a Madrit: Josefina Santaolaria / Puck
[S. l. : s. n., s. a.]. 1 original manuscrit : 7 quartilles verticals
La secció del Reportatges de Puck es publicaven a la revista Teatre Català.
Puck és el pseudònim que utilitzava Vicenç Caldés en les seves col·laboracions a la revista Teatre Català.
CalV 3.4-5

Inici de pàgina

 

[54- Y él en mar aun...]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original manuscrit. 1 octaveta.
Notes. Llista numerada del 54 al 62.
Exemplar no signat
CalV 3.5-29

L'animeta damnada / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 retall de diari enganxat sobre 1 full.
CalV 3.5-14
Anticriptogamos en la industria de la alimentación
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original mecanografiat. 3 fulls.
Exemplar no signat
CalV 3.5-26

[Any IV]
[S.l. : s.n., s.a.] 3 quartilles manuscrites.
3 notes manuscrites sobre números de revista o fascicles
Exemplar no signat
CalV 3.5-5

[Benvolgut amic...] / [Vicenç Caldés]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original manuscrit: 3 quartilles escrites per les dues cares
Notes d'una carta
CalV 3.5-11

Biografies / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 quadern manuscrit : [18] p.
Llistat alfabètic d'autors
CalV 3.5-3

[Bloc de dibuix]
[S.l. : s.n., s.a.]. [9] p. Conté diferents dibuixos.
Exemplar no signat
Matgraf / 003

Bruixeries / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 retall de diari (enganxat sobre 4 fulls)
CalV 3.5-18

[Calders Russinyol, Pere...]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 manuscrit: 1 quartilla vertical.
Còpia del Diccionario biográfico de artistas de Cataluña de la biografia del seu fill Pere Calders.
Exemplar no signat
CalV 3.5-22

[Cançó del Port...] / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 quadern manuscrit : [18] p., 21 cm
Quadern de poesies copiades o originals.
CalV 3.5-4

[La creació publicitària...]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 quartilla escrita per les dues cares, 16 cm
Notes manuscrites sobre crear publicitat.
Exemplar no signat
CalV 3.5-12

La dama que volia morir-se jove / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 retall de diari (enganxat sobre 3 fulls)
CalV 3.5-15

[Dibuix en aquarel·la d'un jardí]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 full, 24 cm
Exemplar no signat
CalV 3.5-6

[Dibuix en aquarel·la]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 full, 14 cm
Exemplar no signat
CalV 3.5-27

[Dibuix d'un nen]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 full, 15 cm
Exemplar no signat
CalV 3.5-7

[Fa temps que s'ha iniciat a Europa...]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 full doblegat i 2 quartilles amb notes manuscrites.
Exemplar no signat
CalV 3.5-9

Fragment dels goigs en llaor de Sant Eloi
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original mecanoscrit. 1 full
Conté anotacions manuscrites.
Exemplar no signat
CalV 3.5-24

Hagiografia Natividad de la Virgen María
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original manuscrit. 2 quartilles.
Exemplar no signat
CalV 3.5-31

Hagiografia San Silvestre I. Papa / [Vicenç Caldés]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original manuscrit. 2 quartilles.
CalV 3.5-32

[... i vaig comportant-me...]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 origninal manuscrit: 4 quartilles
Exemplar no signat
CalV 3.5-10

Inquitetut / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 retall de diari (enganxat sobre 2 fulls)
CalV 3.5-13

[Jp. Mª Arnau Poeta...]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original manuscrit. 2 octavetes
Conté informació diversa, un número de telèfon, etc.
Exemplar no signat
CalV 3.5-30

Nadal 1958
[S.l. : s.n.], 1958. 7 p. mecanoscrites.
Exemplar no signat
Quadern mecanoscrit amb nadales
CalV 3.5-2

[No. No em convé...] / Vicenç Caldés
1 original manuscrit : 6 fulls, 24 cm.
Manuscrit d'una obra, en forma de monòleg.
CalV 3.5-1

[No únicament als escrits...]
[S.l. : s.n., s.a.] 1 original manuscrit, 1 quartilla
Exemplar no signat
CalV 3.5-33

Del més pur llinatge/ Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 retall de diari (enganxat sobre 5 fulls)
CalV 3.5-16

[No són les ganes...]
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original manuscrit. 2 quartilles verticals
Exemplar no signat
CalV 3.5-23
[Oli de Ginebra...] / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.] 1 manuscrit, 1 p.; 12 cm.
Notes sobre una recepta
CalV 3.5-8

[La pensada de portar al teatre...] / Vicenç Caldés
[S.l. : s.n., s.a.], 1 original manuscrit: tres quartilles verticals
CalV 3.5-20

[Recogido en la sala de espera de Puigcerda... ]
Puigcerdà, 1954. 1 sobre, 17 cm
Conté una anotació i una adreça escrites amb llapis.
Exemplar no signat
CalV 3.5-28

R. I. P.
[S. l. : s. n., s. d.], 1 original mecanoscrit. 1 full
Dos textos que parodien la situació econòmica de la dictadura franquista.
Exemplar no signat
CalV 3.5-25

Els reis crudels / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.], 1 retall de diari (enganxat sobre 2 fulls)
CalV 3.5-19

Relació de fets ocorreguts a Barcelona, els dies 8 i 9 de gener de 1924
[S. l. : s. n., s. d.], 1 còpia mecanoscrita. 6 fulls
Exemplar no signat
CalV 3.5-21

Salomó l'apòstata / Vicenç Caldés
[S. l. : s. n., s. d.], 1 retall de diari (enganxat sobre 4 fulls)
CalV 3.5-17