Universitat Autònoma de Barcelona   Español  |  English

Variations on an Original Theme (Enigma), Op. 36

Elgar, Edward  

Descripció: Obra orquestral que consta de 15 seccions, que són variacions d'un mateix tema, tal i com el títol de l'obra indica. 
Data d'estrena:
19 - 6 - 1899
Estrena al Liceu: 23 - 3 - 1954
Gènere: Concert
Nota: S'estrenaren a Londres, al St. James Hall, sota la direcció orquestral de Hans Richter.