Universitat Autònoma de Barcelona   Español  |  English

Suites, orquestra, BWV 1067, si menor

Bach, Johann Sebastian  

Descripció: Els documents daten de 1738-39 a Leipzig. 
Gènere: Concert