Universitat Autònoma de Barcelona   Español  |  English

Obertura criolla

Drangosch, Ernesto  

Data d'estrena:
24 - 09 - 1920
Estrena a Espanya: 8 - 03 - 1953
Estrena al Liceu: 8 - 03 - 1953
Gènere: Concert