Universitat Autònoma de Barcelona   Español  |  English

Mavra

Stravinsky, Igor  

Autor literari: Puchkin, Alexandre 
Llibretista: Kochno, Boris
A partir de: L'obra La casita de Koloma de Puixkin
Descripció: Òpera en un acte, música d'Igor Stravinsky i llibret de Boris Kochno 
Data d'estrena:
1922
Estrena a Espanya: 23 - 11 - 1975
Estrena al Liceu: 23 - 11 - 1975
Gènere: Òpera 

Llibre del conserge
-   Llegir el Libro del conserje