Universitat Autònoma de Barcelona   Castellano  |  English
  Paraula clau:
   
 

Inclou tota la documentació que prové dels diferents òrgans de la Societat del G. T. del Liceu. Al decurs dels anys, i per a adequar-se a les circumstàncies de cada moment, els accionistes que varen adquirir les accions s’han regulat a partir de fòrmules diverses. La documentació generada respon als canvis organitzatius interns de la pròpia Societat.

Entre els documents que pertanyen a la Direcció de la Societat es troben aquells que constitueixen els grans eixos de l’arxiu: les Actes de les Juntes de Govern, les Actes de les Juntes Generals i la sèrie de dietaris anomenats genèricament com a Llibre del Conserge.

Tipologia de documents

Des del punt de vista de l’organització de l’entitat, es creà una primera societat, a partir de l’emissió de 50 accions de 25 duros cadascuna, per a la construcció del teatre “Liceo Filarmónico de Montesión”. De manera paral•lela a la fallida inicial del 1845, es constituí una nova Sociedad de Construcción, creada amb accions, que havia d’afrontar la construcció del nou teatre. Es bastí en poquíssim temps, i s’inaugurà el 4 d’abril de 1847. La direcció executiva de la societat d’accionistes estava delegada a una Junta de govern. Les seves decisions estan recollides a les Actas de la Junta de Gobierno. Des de 1844 fins el 1856 es designava com a “Junta Permanente del Teatro de Isabel II”. Amb la refundació de l’entitat adoptà el nom de Junta de Govern.

Un cop construït el teatre, i ja en funcionament, es separà una de les seccions inicials –el Conservatori, provinent de les antigues Càtedres de Música, cant i declamació–. El 1854 prengué cos la nova entitat, dedicada només a les representacions líriques i teatrals, la qual adoptaria el nom de “Sociedad del Gran Teatro del Liceo”. De les reunions de tots els socis en deriven les Actas de las Juntas Generales, que en recullen les reunions entre 1854 fins les que són consultables, del 1967.

El conjunt de dietaris anomenats Libro del Conserje comprenen 25 volums manuscrits. La seva denominació va canviar, des de Diario de la Mayordomía, a Diario de Secretaría. Després de l’incendi de 1861, la Societat contractà un treballador que hauria de viure al mateix edifici. Entre les seves obligacions estava la de recollir diàriament tot el que succeïa al teatre, ja fossin funcions, assajos, reparacions o altres esdeveniments més extraordinaris. Es començà a redactar el primer d’abril de 1862 fins el 16 de juliol de 1981, quan el Consorci s’encarrega de la gestió teatral. Per a facilitar la seva consulta s’han dividit els volums per anys natural. En total, van ser nou els treballadors que varen redactar els volums: Pius del Castillo, Bartomeu Carcassona, Francesc Carcassona (fill), Ricard Carcassona (nét), Josep Burgas, Manuel Fages, Miquel Alañá, Pere Puértolas i Joan Antich. El seu càrrec serà anomenat també com administrador o majordom.

Altres documents d’ordenació interna són els diferents Estatuts i Reglaments d’ordre intern modificats segons les circumstàncies del moment, i les Memòries annuals editades per als socis on es recullen les activitats de cada temporada teatral.

Balls de màscares

Els balls de Carnaval són un altre dels episodis presents dins d’aquesta sèrie. Els primers documentats daten del 1848. Van assolir una importància social, i artística, cabdal a la Barcelona de l’època, fins el punt de marcar d’una forma notable tota la segona meitat del segle XIX, i convertir-se en la referència que imitarien la resta de balls de màscares barcelonins. Els balls eren organitzats per la pròpia Societat, generant una documentació pròpia: des de programes, a normatives específiques, invitacions, arranjaments de la sala, així com la contractació de músics i la composició de repertoris de balls específics.

Durant el període del juliol de 1936 al gener de 1939 el teatre fou nacionalitzat, es convertí en Teatre Nacional de Catalunya. Malgrat el parèntesi en algunes de les sèries anteriors, la gestió del teatre continuà per atendre l’activitat que mantenia el coliseu de les Rambles.

Direcció de l'entitat

Registres 1 a 10 de 12   Llotges i localitats Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data descendent  data ascendent  

tornar a la pàgina anteriorTornar 

Pàgina següent Pàgina final

  Dictamen de la Comisión de la Junta de Gob. sobre extinción de entradas transmisibles
Planas, José Manuel
Vilá y Gil, Jaime
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1862-1962
Descripció: 1 dossier amb 10 pàgines manuscrites
Nota: Un grup de socis planteja el problema de les localitats transmissibles i es realitza un dictamen sobre aquest fet
Nota: El dictamen està signat per J. Vilà i el soci que representa al grup és J. M. Planas
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Llotges i localitats ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Petició de diversos socis de revisió de l'amplada dels seus seients

Gil, Claudio
Puig Oriol, Camilo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1863
Descripció: 1 document manuscrit
Nota: Petició de diversos socis per tal de demanar la revisió de l'amplada dels seients de 1ª fila de l'amfiteatre i eliminar un seient 0 afegit. Entre els socis estan Claudio Gil i Camilo Puig Oriol
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Llotges i localitats ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Documentació diversa sobre la Junta del Gran Teatre del Liceu

Feixó i Pijuan, José
Pons y Clerch, Lorenzo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1880
Descripció: 15 documents
Nota: La major part dels documents estan relacionats amb la reforma del reglament però també hi ha notificacions de no assistència a les juntes i delegacions de vot, un llistat de les votacions de la Junta General celebrada el 27 de desembre de 1880, convocatòries a diverses juntes i la notificació de la dissolució de la comissió d’obres de reforma del teatre
Lengua: castellà
Descriptors: Direcció ; Socis ; Reglaments ; Llotges i localitats ; Edifici - Remodelació
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòries de Junta i documentació relativa als diversos temes tractats

Bernís, Albert
Gispert, Gustavo de
Roudil, J
Grases Fabrés,Santiago
Liccini, G.
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1891
Descripció: 15 documents
Nota: Convocatòries de Juntes (signades pel vocal-secretari S. Grases) i documentació relativa als temes tractats: Renúncia de l'empresari A. Bernís i propostes de J. Roudil, G. Liccini i les corporacions d'orquestra, cor, banda i maquinària del G. T. del Liceu com a empreses, propostes d'arrendament. També es parla de la demanda de la Societat Artística de cobrir el dèficit, aportacions al Conservatori. També es parla de la renúncia de G. Gispert i la petició de cobrir quatre places a la Junta
Nota: Es conserva un llistat amb les diferents localitats
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis ; Arrendaments ; Llotges i localitats ; Òpera ; Direcció ; Empresaris teatrals
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòries de Junta general ordinària i extraordinària, amb documentació diversa

Mata i Pons, Juan
Fontrodona, Ignasi
Trilla, Pedro
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1883
Descripció: 6 documents
Nota: Convocatòries de 30 de març i 9 i 20 de juny, signades pel vocal-secretari J. Mata. La resta dels documents son: peticions sobre les quantitats a pagar per la restauració, queixa per aplicar un Reglament pendent de sentencia i no acceptar dimissions de part de la Junta. Signats per diversos socis, entre ells: I. Fontodrona, P. Trillo
Nota: Dins del tema restauració, es tracta el tema dels seients, es diu que només es pagaran els propietat de la Societat i cada propietari pagarà el seu
Lengua: castellà
Descriptors: Socis ; Llotges i localitats ; Edifici - Remodelació
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Puntos tratados en la Junta General de 7 enero de 1888 y acuerdos recaidos

Mata i Pons, Juan
Fort y Martorell, Javier
Bernís, Albert
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1888
Descripció: 4 documents manuscrits
Nota: Document dels punts tractats a la junta del 7 de gener, signat pel vocal-secretari J. Matas, alguns punts els presenta J. Fort. Els assumptes son l'assegurança d'incendis, la renovació de les butaques i la petició de A. Bernís de no fer funcions de Quaresma. Hi ha tres documents amb informació de cadascun dels temes
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis ; Llotges i localitats
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Documentació sobre diversos temes a tractar en Junta general extraordinària

Lluhi, F.
Bernís, Albert
Perelló y Ortega, Joan
Pavoni, Ferdinando
Girona, Manuel
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1885
Descripció: 12 documents manuscrits
Nota: Conté bàsicament documentació sobre la gestió teatral: propostes de diversos empresaris, valoracions, etc., convocatòria de junta del 14 de març signada pel vocal-secretari F. Lluhí. Els empresaris que presenten proposicions són Alberto Bernis, Juan Perelló Ortega i F. Pavoni. Conté també una carta de Manuel Girona a la Junta notificant la seva dimissió del càrrec de president
Lengua: castellà
Descriptors: Socis ; Direcció ; Empresaris teatrals ; Llotges i localitats
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòries de juntes, acta d'una de les juntes i documents relacionats

Mata i Pons, Juan
Fort y Martorell, Javier
Grases Fabrés, Santiago
Girona, Manuel
Planas i Casals, Manuel
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1889
Descripció: 14 documents
Nota: Convocatòries de juntes signades pels secretaris J. Mata, J. Fort i S. Grasses. Es conserva l'acta de la junta del 21 d'octubre, així com les dimissions o renuncies de pràcticament tota la Junta, inclòs M. Girona (president)
Nota: Entre els temes tractats: les condicions de les entrades transmissibles o la possibilitat d'explotar el teatre directament sense empresa. També es conserva un dictamen de l'advocat M. Planas sobre la validesa de la votació del dia 21 d'octubre
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Assumptes jurídics ; Socis ; Llotges i localitats ; Direcció
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòries de juntes i documents relacionats

Torra, Ignacio
Milà, Tomás de A.
Güell, Eusebio
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1898
Descripció: 4 documents
Nota: Convocatòries de juntes signades pels secretaris T. Milà i I. Torra. També es conserven les renuncies d'Eusebi Güell com a president i d'un dels vocals.
Nota: Un dels temes tractats és el repartiment d'entrades
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis ; Llotges i localitats
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Consulta a J. Carner sobre la viabilitat de traslladar la retribució d'una localitat a una altra

Carner i Romeu, Jaume
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1926
Descripció: 2 documents
Nota: La junta consulta a l'advocat J. Carner sobre la petició d'un soci de traslladar la contribució d'una localitat a una altra
Lengua: castellà
Descriptors: Socis ; Assumptes jurídics ; Llotges i localitats
Col·lecció: Direcció de l'entitat