Universitat Autònoma de Barcelona   Castellano  |  English
  Paraula clau:
   
 

Inclou tota la documentació que prové dels diferents òrgans de la Societat del G. T. del Liceu. Al decurs dels anys, i per a adequar-se a les circumstàncies de cada moment, els accionistes que varen adquirir les accions s’han regulat a partir de fòrmules diverses. La documentació generada respon als canvis organitzatius interns de la pròpia Societat.

Entre els documents que pertanyen a la Direcció de la Societat es troben aquells que constitueixen els grans eixos de l’arxiu: les Actes de les Juntes de Govern, les Actes de les Juntes Generals i la sèrie de dietaris anomenats genèricament com a Llibre del Conserge.

Tipologia de documents

Des del punt de vista de l’organització de l’entitat, es creà una primera societat, a partir de l’emissió de 50 accions de 25 duros cadascuna, per a la construcció del teatre “Liceo Filarmónico de Montesión”. De manera paral•lela a la fallida inicial del 1845, es constituí una nova Sociedad de Construcción, creada amb accions, que havia d’afrontar la construcció del nou teatre. Es bastí en poquíssim temps, i s’inaugurà el 4 d’abril de 1847. La direcció executiva de la societat d’accionistes estava delegada a una Junta de govern. Les seves decisions estan recollides a les Actas de la Junta de Gobierno. Des de 1844 fins el 1856 es designava com a “Junta Permanente del Teatro de Isabel II”. Amb la refundació de l’entitat adoptà el nom de Junta de Govern.

Un cop construït el teatre, i ja en funcionament, es separà una de les seccions inicials –el Conservatori, provinent de les antigues Càtedres de Música, cant i declamació–. El 1854 prengué cos la nova entitat, dedicada només a les representacions líriques i teatrals, la qual adoptaria el nom de “Sociedad del Gran Teatro del Liceo”. De les reunions de tots els socis en deriven les Actas de las Juntas Generales, que en recullen les reunions entre 1854 fins les que són consultables, del 1967.

El conjunt de dietaris anomenats Libro del Conserje comprenen 25 volums manuscrits. La seva denominació va canviar, des de Diario de la Mayordomía, a Diario de Secretaría. Després de l’incendi de 1861, la Societat contractà un treballador que hauria de viure al mateix edifici. Entre les seves obligacions estava la de recollir diàriament tot el que succeïa al teatre, ja fossin funcions, assajos, reparacions o altres esdeveniments més extraordinaris. Es començà a redactar el primer d’abril de 1862 fins el 16 de juliol de 1981, quan el Consorci s’encarrega de la gestió teatral. Per a facilitar la seva consulta s’han dividit els volums per anys natural. En total, van ser nou els treballadors que varen redactar els volums: Pius del Castillo, Bartomeu Carcassona, Francesc Carcassona (fill), Ricard Carcassona (nét), Josep Burgas, Manuel Fages, Miquel Alañá, Pere Puértolas i Joan Antich. El seu càrrec serà anomenat també com administrador o majordom.

Altres documents d’ordenació interna són els diferents Estatuts i Reglaments d’ordre intern modificats segons les circumstàncies del moment, i les Memòries annuals editades per als socis on es recullen les activitats de cada temporada teatral.

Balls de màscares

Els balls de Carnaval són un altre dels episodis presents dins d’aquesta sèrie. Els primers documentats daten del 1848. Van assolir una importància social, i artística, cabdal a la Barcelona de l’època, fins el punt de marcar d’una forma notable tota la segona meitat del segle XIX, i convertir-se en la referència que imitarien la resta de balls de màscares barcelonins. Els balls eren organitzats per la pròpia Societat, generant una documentació pròpia: des de programes, a normatives específiques, invitacions, arranjaments de la sala, així com la contractació de músics i la composició de repertoris de balls específics.

Durant el període del juliol de 1936 al gener de 1939 el teatre fou nacionalitzat, es convertí en Teatre Nacional de Catalunya. Malgrat el parèntesi en algunes de les sèries anteriors, la gestió del teatre continuà per atendre l’activitat que mantenia el coliseu de les Rambles.

Direcció de l'entitat

Registres 11 a 20 de 79    Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data descendent  data ascendent  

tornar a la pàgina anteriorTornar 

Pàgina inicial pàgina anterior Pàgina següent Pàgina final

  Convocatòries de juntes generals i extraordinàries

Pons y Clerch, Lorenzo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1864
Descripció: 6 documents
Nota: Diferents convocatòries de juntes generals i extraordinàries celebrades entre gener i octubre de 1864, signades pel vocal-secretari L. Pons
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòries de Junta general i extraordinària

Vilumara, José
Pons y Clerch, Lorenzo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1863
Descripció: 1 volum
Nota: Tres convocatòries: la primera general i les altres dues extraordinàries per no acceptació d'alguns dels càrrecs i per la petició de subvenció per part de l'empresari. Signen les convocatòries els vocals-secretaris J.Vilumara i L.Pons y Clerch
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Acta de la reunió d'accionistes del Gran Teatre del Liceu d'Isabel II
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1855
Descripció: 12 p. manuscrites
Nota: L'acte va tenir lloc el 30 de març de 1855
Lengua: castellà
Descriptors: Assumptes jurídics ; Comptabilitat ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Petició de diversos socis de revisió de l'amplada dels seus seients

Gil, Claudio
Puig Oriol, Camilo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1863
Descripció: 1 document manuscrit
Nota: Petició de diversos socis per tal de demanar la revisió de l'amplada dels seients de 1ª fila de l'amfiteatre i eliminar un seient 0 afegit. Entre els socis estan Claudio Gil i Camilo Puig Oriol
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Llotges i localitats ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Bases para la formación del contrato con la Junta
Vergés, Amadeo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1864
Descripció: 1 document manuscrit
Nota: Esborrany sense signatures on s'especifiquen les condicions que s'han de respectar en el contracte amb la nova empresa, posterior a l'empresari A. Vergés
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Arrendaments
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Convocatòries de juntes generals i extraordinàries, i documentació relacionada

Rizzoli, Pedro
San Martín, José
Pons y Clerch, Lorenzo
Gussi, Antoni
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1865
Descripció: 5 documents
Nota: Convocatòries de juntes generals i extraordinaries, on es tracten el temes referents als empresaris P. Rizzoli i J. San Martin, signades pel director (A. Gussi) i el vocal-secretari (J. Pons). També es conserva un document de delegació de vot amb signatura il·legible
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Peticions diverses dels socis i convocatòries de juntes generals i extraordinàries

Pons y Clerch, Lorenzo
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1866
Descripció: 4 documents
Nota: Convocatòries de juntes generals i extraordinàries signades pel vocal-secretari, J. Pons,així com diverses propostes d'alguns socis per tractar, com podria ser l'arrendament del teatre o la subvenció a l'empresari
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Documentació diversa sobre l'empresa concessionària

Garcia Parreño, Joaquim
Valentí, Jaime
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1871
Descripció: 7 documents
Nota: Documents diversos sobre propostes de licitació d'empreses, entre elles la de J. Gª. Parreño. També es documenten dues convocatòries de juntes per tractar el tema, signades pel vocal-secretari J. Valentí i observacions sobre l'empresari fetes per un grup de propietaris
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Arrendaments ; Socis
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Estado demostrativo de ingresos è inversión de los fondos destinados a las obras de reparación y mejora
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1876
Descripció: 2 documents
Nota: Relació d'ingressos i despeses realitzades entre el 28 de juny a 29 d'abril en obres de remodelació de l'edifici. Es fa referencia a sostre, façana i canonades. El segon document és la convocatòria de junta general extraordinària per veure per quins mitjans es troben fons per continuar amb les obres, aturades per falta de diners. Signada pel vocal-secretari P. Aleu Arandes
Nota: -
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Edifici - Remodelació ; Comptabilitat ; Direcció
Col·lecció: Direcció de l'entitat
  Documentació diversa sobre qüestions a tractar en juntes generals ordinàries

Valentí, Jaime
Societat del Gran Teatre del Liceu

Data: 1872
Descripció: 5 documents
Nota: Convocatòries de juntes de març a maig de 1872, signades pel vocal-secretari J. Valentí. S'acompanya de diversos documents sobre peticions de diferents socis per tractar a les juntes ordinàries (creació d'una comissió per treballar en les obres de remodelació de l'edifici i peticions diverses sobre l'empresa concessionària). Una de les juntes extraordinàries està motivada per la petició de l'empresari de no fer les funcions d'òpera italiana pactades
Lengua: castellà
Descriptors: Administració ; Socis ; Arrendaments ; Edifici - Remodelació ; Direcció
Col·lecció: Direcció de l'entitat