cap revistes

 CERCA AVANÇADA


Servei de Biblioteques
 ISSN/ISSN-e: TÍTOL:  PaIS:

       STATUS   

AHCI BITRA carhus PLUS CIRC  ERIH PLUS GSM  
JCR  FECYT MIAR SCOPUS SJR  SSCI 
   

RevistEs: 252


                                

 
ISSN


Japó
0567-7254

Eslovènia Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2232-3317

-
Applied linguistics vegeu: Yuyan Wenzi Yingyong (语言文字应用)
-

República Txeca L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0044-8699

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0066-6637

Estats Units
0571-1371

Suïssa L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0004-3648

França Accés obert
0004-3958

Hong Kong L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0004-4083

Singapur L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0217-4472

Alemanya L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1610-2932

Hong Kong
1680-6417

Austràlia L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1444-2213

Corea L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1094-1665

Països Baixos
1019-2557

Estats Units
1076-5549

Estats Units Accés obert
2167-1699

Espanya Accés obert
2341-233X

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0306-8374

Regne Unit
1475-1372

Malaisia
1394-178X

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1463-1369

Japó Accés obert
1882-6865

Taiwan
1727-6845

Singapur L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0129-2986

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1568-4849

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0066-8435

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0955-2367

Austràlia L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1035-7823

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0004-4687

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0742-5457

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2214-2304

Itàlia
1126-5256

Suïssa
0004-4717

Hong Kong
1012-6244

Austràlia
0156-7365

Països Baixos
2468-9238

Itàlia Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2039-6597

Regne Unit Accés obert
2048-0601

Estats Units Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1933-6985

-
Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia sinica vegeu: Zhōngyāng yánjiūyuàn lìshǐ yǔyán yánjiūsuǒ jíkān
-

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0041-977X

França
0248-7950

Països Baixos Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0153-3320

Alemanya
0008-9192

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1671-2234

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0920-203X

Austràlia L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1324-9347

Hong Kong
2070-3449

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0305-7410

Hong Kong L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1680-2012

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1069-5834

Països Baixos
2451-828X

Xina
2192-9505

-
Chinese journal of population science vegeu: Zhongguo Renkou Kexue (中国人口科学)
-

-
Chinese language vegeu: Zhongguo Yuwen (中国语文)
-

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1877-7031

Xina
-

Estats Units Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2572-1739

Estats Units
2151-4399

Estats Units
0161-9705

-
Chinese rural economy vegeu: Zhongguo Nongcun Jingji (中国农村经济)
-

-
Chinese science & technology translators journal vegeu: Zhongguo Keji Fanyi (中国科技翻译)
-

Estats Units Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2168-5428

-
Chinese teaching in the world vegeu: Shijie Hanyu Jiaoxue (世界汉语教学)
-

-
Chinese translators journal vegeu: Zhongguo Fanyi (中国翻译)
-

-
Chung-kuo Wenhsueh (中國文學) vegeu: Chinese literature: essays, articles, reviews
-

Japó
0389-097X

-
-

-
Communications of Chinese and Oriental Languages Information Processing Society vegeu: International journal of Asian language processing
-

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1089-201X

Taiwan Accés obert
1729-6897

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1467-2715

Estats Units Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2158-9666

Espanya Accés obert
1132-6107

Corea Accés obert
1598-8074

Corea
1229-1234

Xina
1674-6686

-
-

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0362-5028

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1096-6838

Austràlia Accés obert
1036-6008

-
-

Estats Units Accés obert
1090-6851

Portugal Accés obert
-

Mèxic Accés obert
0185-0164

França
0755-5857

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1538-7216

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0966-8136

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1568-0584

França
0754-5010

Hong Kong L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1027-7978

Hong Kong
Fanyishi Yanjiu vegeu: Studies in Translation History
-

-
Foreign literature studies vegeu: Waiguo Wenxue Yanjiu (外国文学研究)
-

Japó
1343-2656

Corea
1976-068X

Taiwan
0256-9043

Xina
2095-9257

-
-

-
-

-
-

-
Hanyu guoji Chuanbo Yanjiu vegeu: Chinese Language Globalization Studies
-

Estats Units
0073-0548

Japó Accés obert
2185-5315

Hong Kong Accés obert
2618-0510

Taiwan
1017-0855

Taiwan
1811-8429

Espanya Accés obert
1674-9723

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1464-9373

Espanya Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2013-1739

-
Intercultural communication vegeu: Journal of intercultural communication
-

Xina
-

Singapur Accés obert
0219-5968

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1752-1270

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2213-8706

Espanya
2171-6374

Països Baixos
2468-8797

-
International Sinology vegeu: Guoji Hanxue (国际汉学)
-

-
Interpretation studies vegeu: Tsūyaku kenkyū
-

-
Interpreting and translation studies vegeu: Tsūyaku hon’yaku kenkyū (通訳 翻訳研究)
-

-
Invitation to translation studies vegeu: Hon’yaku kenkyū e no shōtai (翻 訳研究への招待)
-

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0955-5803

Estats Units
1536-7827

-
Japanese language education in Europe vegeu: Yōroppa Nihongo kyōiku
-

Espanya Accés obert
2253-945X

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1367-9120

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1049-0078

Alemanya
0021-910X

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0957-6851

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0021-9118

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1938-8160

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1750-8061

Països Baixos
2352-1333

-
Journal of Chinese language and literature vegeu: Taibei Daxue Zhongwen Xuebao (臺北大學中文學報)
-

-
Journal of chinese language teaching vegeu: Huayu Wenjiaoxue Yanjiu (華語文教學研究)
-

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0091-3723

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1793-0391

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1533-9114

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0047-2336

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1067-0564

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0925-8558

-
Journal of East Asian social thoughts vegeu: Dong'yang sahoe sa'sang (동양 사 회 사상)
-

Austràlia L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1321-6597

Estats Units
0095-6848

Hong Kong
1026-5120

-
Journal of modernization of chinese language education vegeu: Zhōngwén jiàoxué xiàndàihuà xuébào
-

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1362-9387

Estats Units
0738-7997

Sri Lanka
1022-0828

Singapur
2339-5095

Singapur L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0022-4634

Estats Units Accés obert
1949-260X

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0003-0279

Estats Units
0885-9884

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0009-4595

-
Journal of the Japan Association for Interpreting and Translation Studies vegeu: Tsūyaku hon’yaku kenkyū (通訳 翻訳研究)
-

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1356-1863

-
Journal of translation studies vegeu: Fanyi Xuebao (翻譯學報)
-

-
Journal of Yunnan Normal University. Teaching and research on Chinese as a foreign language vegeu: Yunnan Shifan Daxue Xuebao. Duiwai Hanyu Jiaoxue yu Yanjiu Ban (云南师范大学学报: 对外汉语教学与研究版)
-

Espanya Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2171-4959

Corea
0023-3900

Corea
1226-2900

Corea L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0023-3919

Taiwan
1606-822X

-
Language and literature studies vegeu: Xiaoxuesheng Yuwen Xuexi (小学生语文学习)
-

-
Language and translation vegeu: Yuyan Yu Fanyi (语言与翻译)
-

Estats Units
0278-3894

-
Language teaching and linguistic studies vegeu: Yuyan Jiaoxue Yu Yanjiu (语言教学与研究)
-

-
Learning Chinese vegeu: Xue Hanyu (学汉语)
-

Alemanya Accés obert
2197-6678

Espanya Accés obert
2531-145X

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0026-749X

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0097-7004

Estats Units
1520-9857

Alemanya L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0254-9948

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1387-6805

Estats Units
8755-4593

Estats Units
-

Japó Accés obert
0915-0986

-
Nippon bunka shiso vegeu: Monumenta Nipponica
-

Estats Units
1551-2789

-
Oriental archive vegeu: Archiv orientální
-

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0030-5278

Japó
0030-5294

Mèxic Accés obert
2007-5510

Estats Units
1529-7551

Estats Units L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1067-9847

Espanya Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1133-6595

Espanya Accés obert
1888-6566

Xina
1672-9358

-
Shanghai journal of translators vegeu: Shanghai Fanyi (上海翻译)
-

-
Shenzhou Zhanwang (神州展望) vegeu: China perspectives
-

Xina
1002-5804

Taiwan
2308-2534

Estats Units Accés obert
1041-8830

Espanya Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
2444-832X

-
Sinorama vegeu: Guanghua (光華)
-

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1369-1465

Xina L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0252-9203

Estats Units Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1550-767X

Eslovàquia
1336-3786

Estats Units Accés obert
2334-2684

Hong Kong
-

Països Baixos L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
0082-5433

Taiwan
1993-1638

Taiwan
2221-1624

-
Taiwan journal of Chinese as a second language vegeu: Taiwan Huayu Jiaoxue Yanjiu (台灣華語教學研究)
-

Taiwan
0049-2949

-
Teaching and research on Chinese as aforeign language vegeu: Yunnan Shifan Daxue xuebao. Duiwai hanyu jiaoxue yu yanjiu ban (对外汉语教学与研究)
-

Estats Units Accés obert
-

-
Tongxinyuan: Wenxue Yu Wenhua Yanjiu (同心圓Ñ文學與文化研究) vegeu: Concentric: literary and cultural studies
-

Hong Kong L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1027-8559

Japó Accés obert L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1883-7522

Japó Accés obert
2185-5307

Japó
1346-8715

Regne Unit L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1521-5385

Estats Units Accés obert
1539-8080

Estats Units
-

Xina
1003-7519

Alemanya
0043-2547

-
World of chinese language vegeu: Huáwén shìjiè
-

-
Xiandai Zhongwen Wenxue Xuebao (現代中文文學學報) vegeu: Journal of modern literature in Chinese
-

Xina
1004-0307

-
Yazhou Minsu. Shehui Shenghuo Zhuankan (亞洲民俗。社會生活專刊) vegeu: Asian folklore and social life monographs 
-

Taiwan L'editor permet fer l'arxiu d'alguna versió del document
1683-3082

Regne Unit
1745-7165

Xina
1672-1306

-
-

Xina
0257-9448

Xina
1000-1263

Xina
1001-0823

Xina
-

Estats Units
Zhong-Ying Yuwen Jiaoxue (中 英语文教学) vegeu: Language learning and communication
-

Xina
1000-873X

Xina
1002-0489

Xina Accés obert
1002-8870

-
Zhongguo Qingbao (中国情报) vegeu: China information
-

Xina Accés obert
1000-7881

Xina
1002-4921

Xina
1003-7535

Xina
1003-0263

-
Zhongguo Xiandai Wenxue Yu Wenhua (中國現代文學與文化) vegeu: Modern Chinese literature and culture
-

-
Zhongguo Yanjiu (中國研究) vegeu: China journal
-

-
Zhongguo Yanjiu Shuping (中國研究書評) vegeu: China review international
-

Hong Kong
1815-7491

-
-

Xina
0578-1949

-
Zhongguo Yuwen Jiaoshi Xuehui Xuebao (中國語文教師學會學報) vegeu: Journal of the Chinese Language Teachers Association
-

-
Zhongguo Yuyan Xuebao (中国语言学报) vegeu: Journal of Chinese linguistics
-

-
Zhongguo Yuyanxue Jikan vegeu: Bulletin of Chinese linguistics
-

Hong Kong
1300-2220

Taiwan
1012-4195


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2016 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA