cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES INDEXADES A SCOPUS


Servei de Biblioteques
Scopus
Del total de revistes d'aquest portal estan incloses en aquest recurs: 82
Accés al recurs
Descripció, indicadors i més
Proposar revista

Llista ordenada alfabèticament.

         
  títol CITESCORE
issn
 
         
l'editor permet arxivar alguna versió del document Archiv orientální = Oriental archive 0.13
0044-8699
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Archives of Asian Art 0.19
0066-6637
Accés a les dades

Ars orientalis 0.04
0571-1371
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Artibus Asiae 0.05
0004-3648
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Arts of Asia 0.02
0004-4083
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asia Europe journal 0.99
1610-2932
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asia Pacific journal of anthropology 0.65
1444-2213
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asia Pacific journal of tourism research 1.38
1094-1665
Accés a les dades

Asia Pacific law review 0.38
1019-2557
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian affairs 0.72
0306-8374
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian ethnicity 0.55
1463-1369
Accés a les dades

Accés Obert Asian ethnology 0.12
1882-6865
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian journal of communication 0.76
0129-2986
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian journal of social science 0.33
1568-4849
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian perspectives 0.39
0066-8435
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian philosophy 0.26
0955-2367
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian studies review 0.92
1035-7823
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian survey 0.66
0004-4687
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian theatre journal 0.25
0742-5457
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Bulletin of the School of Oriental and African Studies 0.29
0041-977X
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Cahiers de linguistique Asie orientale 0.20
0153-3320
Accés a les dades

Central Asiatic journal 0.12
0008-9192
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document China & world economy 1.04
1671-2234
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document China information = Zhongguo Qingbao (中国情报) 1.82
0920-203X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document China journal = Zhongguo Yanjiu (中國研究) 2.31
1324-9347
Accés a les dades

China perspectives = Shenzhou Zhanwang (神州展望) 0.75
2070-3449
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document China quarterly 2.53
0305-7410
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document China review 0.61
1680-2012
Accés a les dades

Chinese journal of applied linguistics = Zhongguo Yingyong Yuyanxue (中国应用语言学)
2192-9505
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Chinese language and discourse (汉语语言与话语学报) 0.22
1877-7031
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Comparative studies of South Asia, Africa, and the Middle East 0.51
1089-201X
Accés a les dades

Concentric: literary and cultural studies = Tongxinyuan: Wenxue Yu Wenhua Yanjiu (同心圓與文學與文化研究) 0.12
1729-6897
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Critical Asian studies 1.16
1467-2715
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Cross-Currents 0.13
2158-9666
Accés a les dades

Accés Obert Development and society 0.27
1598-8074
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Early China
0362-5028
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document East Asia 0.45
1096-6838
Accés a les dades

Estudios de Asia y África 0.00
0185-0164
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Eurasian geography and economics 1.59
1538-7216
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Europe-Asia studies 1.09
0966-8136
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document European journal of East Asian studies 0.30
1568-0584
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Inter-Asia cultural studies 0.49
1464-9373
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Japan Forum 0.30
0955-5803
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Asian earth sciences 3.12
1367-9120
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Asian economics 0.94
1049-0078
Accés a les dades

Journal of Asian history 0.18
0021-910X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Asian Pacific communication 0.28
0957-6851
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Asian studies 0.88
0021-9118
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of China tourism research 0.99
1938-8160
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of chinese cinemas 0.08
1750-8061
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Chinese linguistics = Zhongguo Yuyan Xuebao (中國語言學報) 0.19
0091-3723
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Chinese overseas 0.32
1793-0391
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of comparative Asian development 0.35
1533-9114
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of contemporary Asia 1.58
0047-2336
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of contemporary China 2.01
1067-0564
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of East Asian linguistics 0.43
0925-8558
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of international communication 0.48
1321-6597
Accés a les dades

Journal of Japanese studies 0.46
0095-6848
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of North African studies 0.47
1362-9387
Accés a les dades

Journal of Southeast Asian economies
2339-5095
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Southeast Asian studies 0.40
0022-4634
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of the American Oriental Society 0.34
0003-0279
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of the Royal Asiatic Society 0.35
1356-1863
Accés a les dades

Korea journal 0.24
0023-3900
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Korea observer 0.17
0023-3919
Accés a les dades

Language and linguistics = Yuyan Ji Yuyanxue (語言暨語言學) 0.27
1606-822X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern Asian studies 0.44
0026-749X
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern China 0.87
0097-7004
Accés a les dades

Modern Chinese literature and culture = Zhongguo Xiandai Wenxue Yu Wenhua (中國現代文學與文化) 0.19
1520-9857
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Monumenta Nipponica = Nippon bunka shiso 0.00
0027-0741
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Monumenta serica 0.06
0254-9948
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Nan nü (男女): men, women and gender in early and imperial China 0.09
1387-6805
Accés a les dades

North Korean review 0.15
1551-2789
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Positions: East Asia cultures critique 0.35
1067-9847
Accés a les dades

Accés Obert l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista CIDOB d'afers internacionals 0.16
1133-6595
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Social Science Japan Journal 0.40
1369-1465
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Social sciences in China 0.08
0252-9203
Accés a les dades

Studia orientalia Slovaca 0.11
1336-3786
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document T'oung Pao (通報) 0.12
0082-5433
Accés a les dades

Tamkang review (淡江評論) 0.04
0049-2949
Accés a les dades

l'editor permet arxivar alguna versió del document Twentieth-century China 0.17
1521-5385
Accés a les dades

Waiguo Wenxue Yanjiu (外国文学研究) = Foreign literature studies 0.03
1003-7519
Accés a les dades

 


Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2019 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA