cap revistes

  ACCÉS OBERT


Servei de Biblioteques
Open Access Una revista d'accés obert es defineix com a acadèmica, digital i arbitrada, però els lectors poden accedir-hi de manera gratuïta i els autors conservar els seus drets. L'accés obert és l'alternativa a l'accés per subscripció o de pagament. L'avantatge principal de l'accés obert és que el contingut de les revistes està disponible per als lectors arreu del món i que aquests lectors no necessiten estar afiliats a cap biblioteca acadèmica. S'ha demostrat que l'accés obert no només no va en detriment de la qualitat científica de la revista, sinó que n'incrementa la visibilitat i l'impacte dels articles que s'hi publiquen.

Més informació. Open Access UAB

  Si necessiteu una revista concreta també us oferim la possibilitat de fer cerques per ISSN, per títol i per país.
 ISSN/ISSN-e: TíTOL:  país:

RevistEs: 34

 
títol
issn


Tipus d'accés: Diamant Eslovènia L'editor permet arxivar alguna versió del document
2232-3317

Tipus d'accés: Diamant Estats Units
2167-1699

Tipus d'accés: Diamant Estats Units
-

Tipus d'accés: Diamant Espanya
-

Tipus d'accés: Diamant Japó
1882-6865

Tipus d'accés: Diamant Itàlia L'editor permet arxivar alguna versió del document
-

Tipus d'accés: Diamant Regne Unit
2048-0601

Tipus d'accés: Diamant Estats Units L'editor permet arxivar alguna versió del document
1933-6985

Tipus d'accés: Diamant Estats Units L'editor permet arxivar alguna versió del document
-

Tipus d'accés: Daurada Estats Units L'editor permet arxivar alguna versió del document
2168-5428

Tipus d'accés: Diamant Taiwan
1729-6897

Tipus d'accés: Diamant Austràlia
1036-6008

Tipus d'accés: Diamant Mèxic
0185-0164

Tipus d'accés: Diamant Hong Kong
2618-0510

Tipus d'accés: Diamant Espanya
1674-9723

Tipus d'accés: Diamant Espanya L'editor permet arxivar alguna versió del document
2013-1739

Tipus d'accés: Diamant Xina
2096-3106

Tipus d'accés: Diamant Singapur
0219-5968

Tipus d'accés: Diamant Hong Kong
-

Tipus d'accés: Diamant Estats Units
1536-7827

Tipus d'accés: Diamant Espanya
-

Tipus d'accés: Daurada Corea
2671-4574

Tipus d'accés: Diamant Estats Units
-

Tipus d'accés: diamant.fw.png Austria L'editor permet arxivar alguna versió del document
-

Tipus d'accés: Diamant Espanya
-

Tipus d'accés: Diamant Japó
0915-0986

Tipus d'accés: Diamant Mèxic
2007-5510

Tipus d'accés: Diamant Espanya L'editor permet arxivar alguna versió del document
1133-6595

Tipus d'accés: diamant.fw.png Alemanya
-

Tipus d'accés: Diamant Espanya L'editor permet arxivar alguna versió del document
2444-832X

Tipus d'accés: Diamant Japó L'editor permet arxivar alguna versió del document
1883-7522

Tipus d'accés: Diamant Japó
-

Tipus d'accés: Daurada Estats Units
1539-8080

Tipus d'accés: Diamant Xina
1002-8870


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2021 UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA