Crèdits

Contingut
Maria Teresa Flix i Barrull.

 

Exposició presencial i power point

Josep Vicens-i-Planagumà.


Pàgina Web

Oriol Castells Prims, Luisa Guerrero.

Exposició virtual
Disseny gràfic, fotografia, punt de llibre i cartell: Luisa Guerrero.

Col·laboració general

Maria Carmen Lázaro Sebastián


Agraïments

En primer lloc volem manifestar el nostre agraïment a la Dra. Maria Jesús Espuny Tomás per la seva iniciativa en la preparació d'aquesta exposició, la seva aportació de material bibliogràfic, i pel seu constant seguiment i entusiasme.

En segon lloc al Sr. Guillem Martínez i Molinos per la seva autorització per utilitzar les fotografies que es mostren en aquesta exposició.

En tercer lloc a la Maria Teresa Santos Prados, gestora de col·lecció de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB i a l'Esther Pardo Pérez, responsable del CEDOC, per la cessió de documents per ser exposats.

I finalment, a la Directora Ma. Lourdes Prades Artigas i a la Lídia Martínez Altarriba del CRAI -Biblioteca Pavelló de la República (Universitat de Barcelona), per la seva generosa aportació quant a la cessió de material d'arxiu divers que ens ha permès completar la mostra bibliogràfica de l'exposició.

 


Març 2016 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials