Bibliografia i recursos

Bibliografia


Podeu obtenir informació sobre La Caputxinada i els moviments estudiantils d'aquella època cercant a diferents fonts d'informació de la manera en que es detalla a continuació:

 

Catàlegs:


Es poden fer cerques al Catàleg de les Biblioteques de la UAB  per les següents matèries:

També es poden efectuar cerques per paraula clau de la forma que seguidament s'especifica: "SDEUB", "moviments estudiantils franquisme", "repressió franquista universitat"

Així mateix es poden realitzar cerques al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) per les matèries i les paraules clau abans esmentades i també per les matèries que a continuació es relacionen:

A més, per obtenir informació sobre aquest tema també podeu cercar al catàleg col·lectiu de les biblioteques universitàries espanyoles REBIUN, dins l’apartat Consulta avanzada, per les matèries i per les paraules clau abans especificades.

Altrament també podeu cercar al Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya per les paraules “Caputxinada”, “moviments estudiantils franquisme” i “repressió franquista universitat”.

 

Bases de dades:

 

D’altra banda es poden efectuar cerques sobre el tema de “La Caputxinada” a diferents bases de dades de caràcter multidisciplinari.

CSIC
Base de dades que conté referències d’articles, algunes d’elles amb accés al text complet, de l’àmbit de les ciències socials i d’humanitats. Es pot realitzar la cerca per paraula clau i posar: Capuchinada

Dialnet
Aquesta base de dades inclou sumaris de revistes científiques i humanístiques, també conté llibres, tesis doctorals i altres tipus de documents. Podeu efectuar una cerca general amb la paraula Caputxinada i també amb les paraules “movimientos estudiantiles franquismo”.

Trobador+
Portal d’accés a la biblioteca digital de la UAB, permet l’accés al text complet en la majoria dels recursos electrònics. Un cop hi accediu es pot efectuar una cerca general a tots els recursos (llibres, revistes, bases de dades...) per la paraula: “Caputxinada”o també “Capuchinada

 

Dipòsits digitals:

 

DDD
Eina que permet la recopilació, difusió i preservació de la producció científica, docent i institucional de la UAB, al mateix temps que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la universitat. Podeu efectuar una cerca general per la paraula: “caputxinada” o també “SDEUB” (Sindicat Democràtic Estudiants Universitat Barcelona).

TDX
Al repositori cooperatiu TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), el qual conté les tesis doctorals en format digital llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes, podeu fer una cerca general per: "repressió franquista universitat" o bé "franquismo universidad".

Teseo
Base de dades del Ministerio de Educación que inclou les tesis doctorals llegides i aprovades a les universitats espanyoles des de 1976. Per a l’obtenció de tesis doctorals sobre el tema dels moviments estudiantils durant el franquisme podeu efectuar una cerca en l’apartat de Búsqueda avanzada per les paraules “franquismo universidad”.

Dart-Europe
Portal de tesis d’àmbit europeu. Podeu efectuar una cerca general per les paraules “franquismo universidad”, també per “repressió franquista universitat” o bé “represión franquista universidad”.

ProQuest dissertations and theses global
Base de dades de tesis d’abast mundial amb accés al text complet, podeu efectuar una cerca general per les paraules “repression Francoism university” per obtenir resultats que fan referència a la repressió franquista a la universitat durant aquesta etapa.

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
Repositori institucional de la UB on podeu efectuar una cerca general per les paraules “Caputxinada” i “moviments estudiantils franquisme” us apareixerà un llistat d’inventaris de fons dipositats al CRAI Biblioteca Pavelló de la República (Universitat de Barcelona), sobre aquesta temàtica.

MDC – Memòria Digital de Catalunya
Repositori cooperatiu que conté, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. En aquest repositori podeu efectuar cerques per les paraules: “Caputxinada”, “moviments estudiantils franquisme” i “repressió franquista universitat” per a l’obtenció de documentació sobre el tema de la Caputxinada i la universitat sota el franquisme.

 

Recursos

 

A continuació us relacionem tot un seguit de recursos on podeu trobar informació sobre el tema d'aquesta exposició.

 • Arxiu Nacional de Catalunya. Important institució arxivística encarregada d’aplegar, conservar i difondre el patrimoni documental de Catalunya, ingressa i custòdia fons d’orígens molt diversos pel que fa a la seva procedència, titularitat i règim jurídic, suport i format. L’arxiu aplega gairebé dos milions d’imatges, mitjançant una cerca avançada ens permet accedir a les imatges de La Caputxinada realitzades per Guillem Martínez.
 • Centre Documental de la Comunicació (CEDOC). Aplega un fons especialitzat per a l’anàlisi de la situació política contemporània de Catalunya i Espanya. Hi ha material de més de 300 partits polítics, sindicats, moviments de joves, de veïns, ONG i organitzacions municipals. Entre les col·leccions del CEDOC hi ha la del Fons Viladot format per premsa i documentació antifranquista que va aplegar el periodista Albert Viladot.
 • Memorial Democràtic. La seva Memoteca acull un centre de documentació, una biblioteca especialitzada i el Banc Audiovisual de Testimonis. Conserva i dóna a conèixer el patrimoni memorial de Catalunya. També posa a l’abast dels usuaris un fons bibliogràfic i documental, així com bases de dades especialitzades, del període comprès entre 1931-1980, a més d’altres tipus de publicacions de caràcter memorialístic.

 

Articles de revistes:

 

Seguidament us relacionem uns articles de revistes que fan referència al tema de La Caputxinada.

 • ARGULLOL, E. [et al.]. “Veinte años de la Caputxinada”. Suplement de La Vanguardia, 9 març 1966.
 • BATISTA, Antoni. “La Caputxinada. El març català que va precedir el maig francès”. Sapiens,  102, 54-59.
 • CARR, A. i ESPASA, A.  “La Lluita antifranquista a la Universitat de Barcelona”. Enxarxa’t. Revista de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB. 5   <  http://www.ub.edu/enxarxat/article.php?id=7  >
 • FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. “Els moviments estudiantils a Espanya 1966-1975”. L’avenç, 146, 8-13.
 • MARTÍN RAMOS, J.L. “La Caputxinada”, apunts personals. L’Avenç, 146, 6.

 

Vídeos:


Tot seguit us exposem uns vídeos que fan referència a la universitat durant l’etapa franquista, a la universitat i la caputxinada, i a unes declaracions de Guillem Martínez sobre la realització de les fotografies d’aquell esdeveniment.
 

 • III Jornades del Memorial Democràtic a la UPC La Universitat sota el franquisme.

 

universitat franquisme

 • La Universitat i la Caputxinada. Arcadi Oliveres recorda la Caputxinada.

 

video arcadi oliveres

 • crtv_227_La Caputxinada de 1966 narrada de primera mà. Guillem Martínez explica com va realitzar les fotografies de la Caputxinada.

 

video guillem martinez

 

Altres documents:


Seguidament us adjuntem una relació de documents cedits pel CRAI Biblioteca Pavelló de la República (Universitat de Barcelona).


1) Intervenció del Dr. Rubió i Balaguer a la Caputxinada

Rubio

 

 

2) Carta manuscrita adreçada a Paco (Francisco Fernández Buey?) i signada per Salvador (Salvador de les Borges?)

Fernandez Buey

 

3) Relació d’estudiants, als que els hi havia estat retirat el DNI, assistents a l’assemblea del convent dels Caputxins (11 de març de 1966)

 

llistat 1
llistat 2
lllistat 3
llistat 4
llistat 5
llistat 6
llistat 7
llistat 8
llistat 9
llistat 10
llistat 11


4) Octaveta convocant a una manifestació per al dia 17 de març de 1966


octaveta

 

5) Carta dirigida al Ministre d’Educació Nacional per part de diversos professors universitaris del Regne Unit

 

professors GB1 professors GB2


6) Document mecanografiat que conté una introducció històrica pel que fa al moviment estudiantil.

introduccio historica 1
introduccio historica 2

 


7) Informe de l’assemblea constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants (cronologia del dia 9 al 16 de març de 1966).


informe 1
informe 2 informe 3
informe 4

 

8) Document mecanografiat: “Avenç d’informació sobre els esdeveniments del Convent de Sarrià dels dies 9 a 11 de març”, escrit a mà: CRÒNICA D’UN SETGE.


setge 1
setge 2
setge 3 setge 4
setge 5


9) Document mecanografiat que conté una memòria i una llista completa dels intel•lectuals que assistiren a l’assemblea constituent del SDEUB.

intel 1
intel 2
intel 3
intel 4


10) Document mecanografiat que conté una memòria de l’assemblea constituent del SDEUB elaborada amb posterioritat (abril-maig 1966?).

 

 

sindicat 1 sindicat 2
sindicat 3
sindicat 4
sindicat 5


11) Comunicat de premsa de l’Union Nationale des Etudiants de Suisse sobre els fets de la Caputxinada.

 

suissos 1
suissos 2
suissos 3
suissos 4
suissos 5
suissos 6
suissos 7
suissos 8


12) Article: “La lutte des estudiants catalans”

lutte 1
lutte 2
lutte 3
lutte 4

 

13) Article publicat a Rinascita, n. 12: “Assedio al convento”.

 

rinascita

Març 2016 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials