Exposició presencial

Text de presentació de l’exposició presencial:

 

Com bé dèiem amb motiu de la celebració dels 25 anys de la Biblioteca de Ciències socials, 25 anys d’una institució és un trànsit de temps de continuïtat suficient si atenem a la durada de les nostres vides.


El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (Quit) ha complert aquest trànsit de temps de continuïtat suficient. No som nosaltres qui per avaluar el seu treball, la seva expansió, el seu prestigi, però sí volem mostrar una part del seu treball en equip, coherent i col·laboratiu, de la seva preocupació metodològica, del seu implícit consens entre l’equip d’investigadors, de la seva concepció de la recerca com a complement necessari a la docència, de la seva voluntat de retorn social dels resultats de la seva tasca. I tot, dins un aspecte cabdal de les nostres vides: el món del treball, productiu i reproductiu, i en tots els àmbits, espais i temps socials del seu desenvolupament.


Per aquesta avinentesa la Biblioteca de Ciències Socials ha preparat aquesta pàgina web sobre l’efemèride, visible al complet a partir del dia 20 de maig de 2016, i, a més, una exposició presencial que es pot visitar del 20 de maig al 20 de juliol de 2016, situada a l’expositor temàtic de la planta 0.


Aquesta pàgina web recull amb la màxima voluntat d’exhaustivitat una presentació, les línies de recerca, la producció científica, els seminaris i jornades, els actes, una galeria fotogràfica... Tots els continguts han estat elaborats per Isabel Hernández de la Rosa del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball.


L’exposició presencial, amb l’ànim de mostrar complementàriament la producció científica del Quit, posa a disposició del usuaris una petita selecció dels documents editats en suport paper, així com, una mostra exhaustiva de documents electrònics accessibles mitjançant codis QR. Cal per a poder-la visitar al complet un lector de codis QR. Conté, també, un audiovisual on s’ha comptat amb la gentilesa de Joan Miquel Verd i Pericàs, actual director del Centre des de l’any 2013 i de Fausto Miguélez Lobo, fundador i director en el període 1991-2013, que expliquen detalladament el passat, el present i el futur del Quit. Vol, també, en la característica de les exposicions anteriors ressaltar les persones que hi ha al darrera de cada organització, és per això que, d’una manera ostensible, col·loca els noms de les persones integrants del Quit, com a matèria expositiva destacada.


Com a figures artístiques representatives de les dues vessants expositives, especialment en la part presencial de l’exposició, hem comptat amb la imatge d’un dibuix que vol copsar una instantània de trànsit en l’anar i el venir de les nostres vides, del treball a casa, de la casa al treball; moment de la nostra vida que es produeix, fins i tot, en el teletreball quan deixem la feina i passem a altres tasques domèstiques, de curadors, o d’altres activitats, i viceversa. El dibuix l’hem titulat El moment del trànsit en el món del treball.


Finalment, una recurrent presència de miralls, com a vella i bella metàfora de “la visió de la veritat”, s’executa al llarg de l’espai expositiu. No oblidem que tot científic social té, també, el mirall, com a metàfora del seu treball.


20 de maig de 2016 / Josep Vicens-i-Planagumà / Biblioteca de Ciències Socials – UAB

 

El moment del trànsit en el món del treball, dibuixos de Josep Vicens amb motiu de l'exposició:

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies de la inauguració de l'exposició presencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maig 2016 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials