Heus aquí algunes fotografies d'alguns dels moments de la història del QUIT.

 

Primeres reunions del QUIT:

 

 

Organització del Congrés Internacional IREC (Industrial Relations in Europe Conference) al setembre de 2011

 

Jornades de l'IET

 

Organització de Seminaris, Jornades,...

   

 

Celebració de la jubilació de Ramon Alós

 

 

Celebració de la jubilació de Carlos Lozares i Teresa Torns

 

 

Lliurament de premis a Fausto Miguélez i Teresa Torns

 

Participació de membres del QUIT en col·loquis, congressos, etc.

Maig 2016 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials