El Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, neix com a grup de recerca formalment constituït el 22 de febrer de 1991, en base a la normativa del 2 de març de 1990 sobre Creació d’Instituts i altres figures internes, aprovada per la Junta de Govern de la UAB.

 

Cinc anys més tard, el 15 de gener de 1996, el Pla de Recerca de Catalunya 1993/1996 el reconeix com a Grup Consolidat, consideració que ha anat renovant en cada període fins a l’actualitat.

 

Amb data 18 de juny de 2003, rep la consideració de Centre d’Estudis i Recerca (CER) per Acord del Consell de Govern de la UAB, aprovant-se el canvi de denominació pel de CENTRE D’ESTUDIS SOCIOLÒGICS SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I EL TREBALL en la sessió del dia 7 de juny de 2007 del Consell de Govern.

 

Amb data 10 de juny de 2008 se signa un Acord Intern de Planificació pel període 2007-2010, en la línia de consolidar els suports i els resultats de recerca del Centre Especial de Recerca QUIT.

 

A l’any 2011, el Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball –QUIT— juntament amb el grup de recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers –DRELATES- adscrit al Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques, i amb el suport de diversos col·lectius d’investigadors/es de la UAB i altres grups de recerca d’altres universitats catalanes, creen l’Institut d’Estudis del Treball (IET) com a institut propi de la UAB.


Així doncs, al llarg d’una trajectòria de recerca conjunta, el QUIT ha crescut de forma sostinguda tant en la gestió de projectes de recerca bàsica i aplicada, com en publicacions i organització de reunions científiques, gaudint avui en dia d’una projecció acadèmica nacional i internacional com a centre de referència pel que fa a l’estudi de la relació del treball i la vida quotidiana.

 

Isabel Hernández de la Rosa

Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball

 

 

Audiovisual de l'exposició

 

 

 

 

Punt de llibre de l'exposició

 

Cartell de l'exposició

Maig 2016 · UAB · Biblioteca de Ciències Socials