Goytisolo Fons personal José Agustín Goytisolo

Sobre el fonsContingut del fons

El Fons José Agustín Goytisolo està format per part de la seva documentació personal i professional. Consta bàsicament de manuscrits i mecanoscrits d’obra pròpia, correspondència, documentació professional i familiar, una part de la seva biblioteca i hemeroteca, etc.

El fons d’arxiu aplega un total de 8986 documents, dels quals 4141 són cartes. La documentació cobreix el període de 1920 a 2009.

Inclou també una selecció de la seva biblioteca personal formada per 983 llibres - molts d’ells dedicats -, entre els quals predomina les obres de poesia castellana.

La Biblioteca d’Humanitats ha treballat en el procés de digitalització i tractament documental d’aquest material, fent possible que molta part de la documentació es trobi digitalitzada i consultable a text complet.

Citeu com: Fons José Agustín Goytisolo (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cerca de documents

Podeu cercar dins la base de dades:

1. A través del quadre de classificació

2. A través del menú lateral esquerre (on apareixen els temes principals del quadre de classificació)

3. Consultant els diversos índexs que es proporcionen:

Índex de noms: a la llista de noms hi trobareu tant persones com institucions que apareixen citades en els documents o que són autors dels mateixos.

Índex de matèries: llistat de paraules clau controlades que defineixen el contingut del document. Apareixen també títols de revistes, de llibres, ...

4. Per cronologia

5. A través de la cerca buscareu a qualsevol camp de la fitxa bibliogràfica dels documents.

6. Per localitzar tots els llibres que formaven part de la seva biblioteca podeu fer-ho a través del catàleg Fons José Agustín Goytisolo (Universitat Autònoma de Barcelona)

Drets

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.