Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Les Huguenots

Meyerbeer, Giacomo  

Autor literario: Mérimée, Prosper 
Libretista: Scribe, Eugène ; Deschamps, Émile
A partir de: La novel·la de Prosper Mérimée "Chronique du règne de Charles IX"
Descripción: Òpera de Giacomo Meyerbeer, un dels més populars i espectaculars exemples de l'estil de la Grand Opéra. El llibret francès és obra d'Eugène Scribe i d'Émile Deschamps. 
Fecha de estreno:
29 - 2 - 1836
Estreno en España: 17 - 1 - 1856
Estreno en el Liceu: 17 - 1 - 1856
Lengua: Francés
Género: Ópera 

miniatura Compañía de ópera italiana de primissimo cartello . 1884
miniatura Compañía de ópera italiana de primissimo cartello : Temporada de 1884-1885 . 1884-1885
miniatura Compañía de ópera italiana que actuará en este Gran Teatro desde el domingo de Pascua de Resurrección 5 de abril de 1885 . 1885
miniatura Lista por órden alfabético de la Compañía de ópera italiana que debe actuar en este teatro en las temporadas de otoño y carnaval 1885-86 / Gran Teatro del Liceo. 1885
miniatura Temporada de primavera 1886 : Compañía de ópera italiana de primissimo cartello / Gran Teatro del Liceo. 1886
miniatura Compañía de ópera italiana de primissimo cartello / Gran Teatro del Liceo. 1886
miniatura Compañía de Ópera Italiana : 50 representaciones que tendrán lugar ordinariamente los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos : inauguración, sábado 29 de octubre 1887 / Gran Teatro del Liceo. 1887
miniatura Temporada 1888-1889 : lista por orden alfabético del personal que constituirá la Compañía de Ópera Italiana de Primissimo Cartello . 1888
miniatura Exposición universal de 1888 : Compañía de ópera italiana de primissimo cartello . 1888
miniatura Temporada de 1890 a 1891 . 1890
miniatura Compañía de ópera italiana de primíssimo cartello . 1895
miniatura Compañía de ópera italiana de primíssimo cartello / bajo la dirección de Rodolfo Ferrari. 1897
miniatura Compañía de ópera de primissimo cartello de la que formarán parte los célebres artistas Mme. Darclée, Mr. Duc y D. Ramón Blanchart . 1897
miniatura Compañía de ópera italiana de primissimo cartello de la que formaran parte los célebres artistas Mme. Darclée, Michele Mariacher . 1898
miniatura Gran Teatro del Liceo, temporada de invierno 1906 a 1907. 1906
miniatura Gran compañía de Ópera Italiana : inauguración 30 de noviembre de 1910 . 1910
miniatura Compañía de ópera italiana : temporada de 1914-1915 / Gran Teatro del Liceo. 1914
miniatura Compañía de ópera italiana : temporada de primavera de 1914 . 1914
miniatura Lista oficial de la Compañía de Ópera de primíssimo cartello. 1915
miniatura Compañía de Ópera de primíssimo cartello. 1915
miniatura Gli Ugonotti. 1915
miniatura Gran Teatro del Liceo : Compañía de ópera de primissimo cartello : temporada de invierno 1920-1921. 1920
miniatura Gli Ugonotti. 1922
miniatura Gran Teatro del Liceo : compañía de ópera de primissimo cartello. 1924
miniatura Gran Teatro del Liceo : compañía de ópera de primissimo cartello : temporada de invierno 1925-1926. 1925
miniatura Gli Ugonotti. 1925
miniatura Gran Teatro del Liceo : temporada oficial de invierno 1931-32 . 1931
miniatura Gli Ugonotti. 1931
miniatura Los hugonotes. 1971
miniatura Programa general de la temporada 1971-1972. 1971