cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

From: 1998-
Annual

Peer Review Peer Review

Creative Commons
Access type: Diamante Diamond
Article Processing Charges: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Quaderns: revista de traducció


ISSN: 1138-5790 | ISSN-e: 2014-9735 | Espanya  Espanya

Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Languages: Catalan, English, French, Spanish

 
Continues: Cuadernos de traducción e interpretación (ISSN 0212-0550)
Normes per als autors  author guidelines
Accés text complet  full text  
Copyright and self-archiving policies COPYRIGHT & self-archiving policies
   
Aquesta revista publica treballs relacionats amb la traducció i la interpretació, com ara articles de reflexió teòrica, investigacions i propostes didàctiques, estudis sobre traductors i traduccions, textos d'interès històric, entrevistes o reflexions amb traductors, textos traduïts d'especial rellevància o ressenyes i comentaris bibliogràfics. Vol ser una plataforma des de la qual els estudiosos ja reconeguts però també els joves que inicien les seves primeres aportacions puguin exposar les seves preocupacions, els estudis i treballs sobre la traducció arreu del món, amb especial atenció als àmbits de la Unió Europea, la Mediterrània i l'Amèrica Llatina.
   

Where to find it
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET
indicadors
 Bitra
AHCI 
 carhus+2018 : A  àREA: Filologia, lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: B
CIRC
 DIALNET METRICAS  QUARTILE: C2 IMPACT: 0.122 CATEGORY: Filologías; Lingüística
Dialnet Métricas
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 ESCI  
ESCI enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 5
Google scholar metrics
 jOURNAL CITATION REPORTS

   Journal impact factor (JIF):   Quartil:    AREA:  
   JOURNAL CITATION INDICATOR(JCI): 0.16  QUARTIL: Q4  AREA: Language and linguistics

 
 LATINDEX: 29
fitxa
 Linguistics and language behavior abstracts (LLBA)
 
 MIAR: 10.0
fitxa
 scopus   CITESCORE: 0.1
SJR
 SJR: 0.110 QUARTILE: Q4 H-INDEX: 7 AREA: Language and linguistics; Linguistics and language
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2021 AUTonomous university of BARCELONA