cap revistes

REVISTAS INDEXADAS EN CARHUS


Servei de Biblioteques
CARHUS
Del total de revistas de este portal están incluidas en este recurso: 71
Accés al recurs
Descripció, indicadors i més
Proposar revista


Lista ordenada por indicador, de mayor a menor.

       
  títol
issn
indicador
     
  Australia AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian studies review
1035-7823
A

  Australia AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document China journal = Zhongguo Yanjiu (中國研究)
1324-9347
A

  Japón Open Access Asian ethnology
1882-6865
A

  Holanda AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of East Asian linguistics
0925-8558
A

  Holanda AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Nan nü (男女): men, women and gender in early and imperial China
1387-6805
A

  Singapur AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Southeast Asian studies
0022-4634
A

  Suiza AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Artibus Asiae
0004-3648
A

  Taiwan Language and linguistics = Yuyan Ji Yuyanxue (語言暨語言學)
1606-822X
A

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian philosophy
0955-2367
A

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document China information = Zhongguo Qingbao (中国情报)
0920-203X
A

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document China quarterly
0305-7410
A

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Inter-Asia cultural studies
1464-9373
A

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of contemporary Asia
0047-2336
A

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern Asian studies
0026-749X
A

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Europe-Asia studies
0966-8136
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian theatre journal
0742-5457
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Archives of Asian Art
0066-6637
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian perspectives
0066-8435
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian survey
0004-4687
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Asian studies
0021-9118
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of Chinese linguistics = Zhongguo Yuyan Xuebao (中國語言學報)
0091-3723
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of contemporary China
1067-0564
A

  Estados Unidos Journal of Japanese studies
0095-6848
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Modern China
0097-7004
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Positions: East Asia cultures critique
1067-9847
A

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Eurasian geography and economics
1538-7216
A

  Australia AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asia Pacific journal of anthropology
1444-2213
B

  Francia Open Access Arts asiatiques
0004-3958
B

  Alemania AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asia Europe journal
1610-2932
B

  Alemania Journal of Asian history
0021-910X
B

  Hong Kong AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Arts of Asia
0004-4083
B

  Hong Kong AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document China review
1680-2012
B

  Japón AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Monumenta Nipponica = Nippon bunka shiso
0027-0741
B

  Holanda Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Cahiers de linguistique Asie orientale
0153-3320
B

  Holanda AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document East Asia
1096-6838
B

  Holanda AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document European journal of East Asian studies
1568-0584
B

  Holanda AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document T'oung Pao (通報)
0082-5433
B

  Taiwan Tamkang review (淡江評論)
0049-2949
B

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian ethnicity
1463-1369
B

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Bulletin of the School of Oriental and African Studies
0041-977X
B

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Social Science Japan Journal
1369-1465
B

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Comparative studies of South Asia, Africa, and the Middle East
1089-201X
B

  Estados Unidos Modern Chinese literature and culture = Zhongguo Xiandai Wenxue Yu Wenhua (中國現代文學與文化)
1520-9857
B

  China Waiguo Wenxue Yanjiu (外国文学研究) = Foreign literature studies
1003-7519
C

  China AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Social sciences in China
0252-9203
C

  República Checa AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Archiv orientální = Oriental archive
0044-8699
C

  Alemania Central Asiatic journal
0008-9192
C

  Corea Korea journal
0023-3900
C

  Holanda AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian journal of social science
1568-4849
C

  España Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Revista CIDOB d'afers internacionals
1133-6595
C

  Taiwan Concentric: literary and cultural studies = Tongxinyuan: Wenxue Yu Wenhua Yanjiu (同心圓與文學與文化研究)
1729-6897
C

  Taiwan Zhongyang Yanjiuyuan Lishi Yuyan Yanjiusuo Jikan (中央研究院历史语言研究所季刊)
1012-4195
C

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Asian affairs
0306-8374
C

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of the Royal Asiatic Society
1356-1863
C

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Oriental art
0030-5278
C

  Reino Unido AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of chinese cinemas
1750-8061
C

  Estados Unidos Ars orientalis
0571-1371
C

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Critical Asian studies
1467-2715
C

  Estados Unidos Harvard journal of Asiatic studies
0073-0548
C

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Journal of the American Oriental Society
0003-0279
C

  Australia Open Access East Asian history
1036-6008
D

  Francia Études chinoises
0755-5857
D

  Francia Extrême-Orient, Extrême-Occident
0754-5010
D

  Alemania AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Monumenta serica
0254-9948
D

  Hong Kong Open Access AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Fanyi Xuebao (翻譯學報) = Journal of translation studies
1027-7978
D

  Hong Kong AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document Translation quarterly (翻譯季刊)
1027-8559
D

  México Estudios de Asia y África
0185-0164
D

  Singapur Journal of Southeast Asian economies
2339-5095
D

  España Open Access DCIDOB: bimestral de relacions i cooperació internacionals
1132-6107
D

  Estados Unidos AUTOARXIU: l'editor permet arxivar alguna versió del document China review international = Zhongguo Yanjiu Shuping (中國研究書評)
1069-5834
D

  Estados Unidos Japanese language and literature
1536-7827
D

 


Servei de Biblioteques


Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2019 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA