Santiago Pey Fons personal Santiago Pey

Cronologia


1950-1959
       

Any:  
     
198 documents
Mostrant 1 a 50 de 198 pàgina següent página final


19--? Notes a la biografia J. Martinez. Pey i Estrany, Santiago

19--? Senya. ¿,

19--? Vocabulario castellano-catalán de varias sustancias medicinales. ¿,

19--? [Mediante la palabra abertura...]. ¿,

19--? [reflejando en sus limpias ondas...]. ¿,

19--? [Tipo de medicamento].

194-? Bosqueja de un programa de curso abreviado para oficiales de E.M. Pey i Estrany, Santiago

1940 Notes diverses sobre tipus de xarxes de pesca. Pey i Estrany, Santiago

196-? Del Diccionari sistemàtic. Cos. Pey i Estrany, Santiago

196-? Del Diccionari sistemàtic. Crit. Pey i Estrany, Santiago

1960 Problemes del disseny. Pey i Estrany, Santiago

1960 Repercussió social del decorativisme. Pey i Estrany, Santiago

1962 - 1965 Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Institut d'Estudis Catalans

1964 Dues fires de mostres coincidents. Pey i Estrany, Santiago

1964 Faisons de disseny industrial: a la manera anglesa. Pey i Estrany, Santiago

1964 La primera fira del moble i el primer saló de maquinària per a fusta, de València. Pey i Estrany, Santiago

1967 Caladors. ¿,

1967 Vocabulari sobre fruits cítrics. Domingo i Francàs, Carles

1968 - 1969 El menjador i el menjar. Jordà i Carmona, Lluís

1968 Les veus dels animals. Illa, Isidre

1968 - 1969 Lexicografia de les hortalisses i de les herbes aromàtiques d'aplicació com a condiments. Domingo i Francàs, Carles

1969 Vocabulari de les festes nadalenques. ¿,

1970 Alguns òrgans vegetals segons la terminologia popular. Domingo i Francàs, Carles

1970 Sons i sorolls ; La paraula del vent. Illa, Isidre

1971 De la ufana a l'Emmusteïment. Domingo i Francàs, Carles

1972 - 1974 Articles diversos sobre fenòmens atmosfèrics. Domingo i Francàs, Carles

1975 La nostra feina de cada dia. Vocabulari de l'art de pagès. Clota, Teresa

1976 Boscos i arbredes. Domingo i Francàs, Carles

1976 Cadell i boet. Pey i Estrany, Santiago

1976 Disseny d'eina. ¿,

1976 - 1980 Novetats en el diccionari acadèmic. Institut d'Estudis Catalans

1976 Palau i Fabre: combat amb la realitat. Figueres, Josep M.

1976 Qüestions de terminologia dels òrgans municipals. Soler i Cor, Sebastià

1978 - 1982 Full Lexicogràfic de la Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències. Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències

1978 - 1979 L'aviram. Domingo i Francàs, Carles

1978 La casa dels animals. Illa, Isidre

1978 La nostra feina de cada dia II. ¿,

1979 Els noms dels animals. Illa, Isidre

1979 La nostra feina de cada dia. Contribució al vocabulari de la Indústria tèxtil. El ram de l'aigua. Miró i Escuté, Antoni

1979 La represa dels Estudis Universitaris Catalans. Palau i Fabre, Josep

1979 Vocabulari del llibre. ¿,

198-? Conceptes per a un diccionari sistemàtic. Pey i Estrany, Santiago

198-? Construcció. Pey i Estrany, Santiago

198-? Correccions al Diccionari general. Pey i Estrany, Santiago

198-? Dibuixos de diferents tipus de rebaixos. Pey i Estrany, Santiago

198-? Dibuixos de mobles. Pey i Estrany, Santiago

198-? Eina. Pey i Estrany, Santiago

198-? Eines de rebaixar, desbastar i planejar. Pey i Estrany, Santiago

198-? El minyó del tabard burell. Pey i Estrany, Santiago

198-? Equivalència catalana de carpinteria metálica o de charpente métallique. Pey i Estrany, Santiago

  pàgina següent página final