Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Variations on an Original Theme (Enigma), Op. 36

Elgar, Edward  

Descripción: Obra orquestral que consta de 15 seccions, que són variacions d'un mateix tema, tal i com el títol de l'obra indica. 
Fecha de estreno:
19 - 6 - 1899
Estreno en el Liceu: 23 - 3 - 1954
Género: Concierto
Nota: S'estrenaren a Londres, al St. James Hall, sota la direcció orquestral de Hans Richter.