Universitat Autònoma de Barcelona   Català |  English

Union Pacific

Nabokov, Nicolas  

Libretista: MacLeish, Archibald
Coreógrafo: Massine, Leonide
Descripción: Ballet en un acte i quatre quadres, amb llibret d'Archibald MacLeish i coreografia de Leonide Massine 
Fecha de estreno:
06 - 04 - 1934
Estreno en el Liceu: 19 - 05 - 1934
Lengua: Inglés
Género: Danza 

Libro del conserge
Ballet americà, en un acte i quatre quadres, llibret d'Archibald MacLeish, música de Nicolas Nabokoff.   Llegir el Libro del conserje